Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych obejmujących rozbudowę budynku Przychodni Rejonowej przy SP ZZOZ w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego - etap I

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych obejmujących rozbudowę budynku Przychodni Rejonowej przy SP ZZOZ w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego – etap I.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   304.632 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   27.189 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty na rozbudowę budynku Przychodni Rejonowej przy SP ZZOZ w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego - etap I

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty na rozbudowę budynku Przychodni Rejonowej przy SP ZZOZ w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego – etap I.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   804.737 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   64.324 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostarczenie "koparko- ładowarki"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostarczenie "koparko- ładowarki"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykluczeniu wykonawcy na dostawę i montaż klimatyzatorów w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykluczeniu wykonawcy na dostawę i montaż klimatyzatorów w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   458.415 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykluczeniu wykonawcy na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Jastrząb - Gąsawy Rządowe w m. Jastrząb

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykluczeniu wykonawcy na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Jastrząb – Gąsawy Rządowe w m. Jastrząb.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   477.854 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Szydłowcu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szydłowcu.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   267.589 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu oferty na remont budynków Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach i podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu oferty na remont budynków Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   826.015 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu oferty na budowę chodników przy drogach powiatowych: Nr 4004W Chlewiska-Aleksandrów - II etap i Nr 4004W Chlewiska-Aleksandrów - III etap

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu oferty na budowę chodników przy drogach powiatowych: Nr 4004W Chlewiska-Aleksandrów - II etap i Nr 4004W Chlewiska-Aleksandrów - III etap.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   130.362 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mieszanki solno-piaskowej 25% (stosunek soli do piasku 1:4) do zimowego utrzymania dróg w ilości 1000 ton

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mieszanki solno-piaskowej 25% (stosunek soli do piasku 1:4) do zimowego utrzymania dróg w ilości 1000 ton.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   281.764 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodników przy drogach powiatowych: Nr 4011W Orońsko-Ruda Wlk. - II etap, Nr 4018W Szydłowiec- Majdów - III etap i Nr 4019W Majdów-Ciechostowice - II etap

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

Zad. I. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4011W Orońsko-Ruda Wlk.  – II etap
Zad. III. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4018W Szydłowiec- Majdów –III etap
Zad. IV. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4019W Majdów-Ciechostowice – II etap

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   569.714 KB

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczące zadania II budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 4004W Chlewiska-Aleksandrów - II etap

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczące zadania II budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 4004W Chlewiska-Aleksandrów – II etap.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   141.498 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Powiatu Szydłowieckiego oraz złomowanie tablic przeznaczonych do kasacji

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Powiatu Szydłowieckiego oraz złomowanie tablic przeznaczonych do kasacji.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   266.420 KB

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę chodników przy drogach powiatowych: Nr 4011W Orońsko-Ruda Wlk. - II etap, Nr 4004W Chlewiska-Aleksandrów - II etap, Nr 4018W Szydłowiec-Majdów - III etap, Nr 4019W Majdów-Ciechostowice - II etap

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na:

Zad. I. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4011W Orońsko-Ruda Wlk.  – II etap
Zad. II. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4004W Chlewiska-Aleksandrów – II etap
Zad. III. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4018W Szydłowiec- Majdów –III etap
Zad. IV. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4019W Majdów-Ciechostowice – II etap

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   36.685 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na rzebudowę dróg powiatowych: Nr 3341W w m. Wysoka, Nr 3341W Chustki - Pogroszyn odc. Chustki-Zdziechów, Nr 4016W Szydłowiec - Zbijów odc. w m. Sadek

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

Zad I. Przebudowa  drogi powiatowej Nr 3341W w m. Wysoka
Zad II. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3341W Chustki – Pogroszyn. Odc. Chustki-Zdziechów
Zad III. Przebudowa drogi powiatowej nr 4016W Szydłowiec-Zbijów. Odc. w m. Sadek

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   505.607 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację kotłowni węglowej na gazową wraz z termomodernizacją budynku Zakładu Pielęgnacyjno ? Opiekuńczego w Szydłowcu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację kotłowni węglowej na gazową wraz z termomodernizacją budynku Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Szydłowcu.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   392.166 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty na przebudowę dróg powiatowych: nr 4006W Stefanków-Skłoby II etap, nr 3339W Ostałów- Krzcięcin. Odcinek: m. Ostałówek, nr 4004W Chlewiska-Aleksandrów. Odcinek: w m. Chlewiska, nr 4007W Hucisko-Budki II. Odcinek: w m. Budki II, nr 4016W Szydłowiec-Zbijów D. Odcinek: w m. Zbijów Duży

Zwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty na:

Zad I. Przebudowa drogi powiatowej nr 4006W Stefanków-Skłoby II etap
Zad II. Przebudowa drogi powiatowej nr 3339W Ostałów- Krzcięcin. Odcinek: m. Ostałówek
Zad III. Przebudowa drogi powiatowej nr 4004W Chlewiska-Aleksandrów. Odcinek: w m. Chlewiska
Zad IV. Przebudowa drogi powiatowej nr 4007W Hucisko-Budki II. Odcinek: w m. Budki II
Zad. V. Przebudowa drogi powiatowej nr 4016W Szydłowiec-Zbijów D. Odcinek: w m. Zbijów Duży

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   968.297 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Majdowie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Majdowie.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   50.896 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec -Mirów N. -gr. woj.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec –Mirów N. -gr. woj.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   274.429 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Zad I . Przebudowa drogi powiatowej Nr 3338W Smagów - Cukrówka - Pawłów - III etap Zad II. Przebudowa drogi powiatowej nr 3342W Ostałów-Sulistrowice - II etap. Odcinek: Sulistrowice-Zawonia Zad III. Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec-Mirów N. Odcinek Mirów-Mirów N. Zad. IV. Przebudowa drogi powiatowej nr 3563W Wolanów-Chronów - II etap Zad. V. Przebudowa drogi powiatowej nr 4023 Ciepła -Bąków -Wałsnów. Odcinek Bąków-Wałsnów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
Zad I . Przebudowa drogi powiatowej Nr 3338W Smagów - Cukrówka - Pawłów - III etap
Zad II. Przebudowa drogi powiatowej nr 3342W Ostałów-Sulistrowice - II etap. Odcinek: Sulistrowice-Zawonia
Zad III. Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec-Mirów N. Odcinek Mirów-Mirów N.
Zad. IV. Przebudowa drogi powiatowej nr 3563W Wolanów-Chronów - II etap
Zad. V. Przebudowa drogi powiatowej nr 4023 Ciepła -Bąków -Wałsnów. Odcinek Bąków-Wałsnów

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   49.495 KB
Zawiadomienie dot. Zadania IV.pdf   219.323 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert na roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych tj.: Zadanie I - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych, Zadanie II - renowacja i odtworzenie rowów przydrożnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert na roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych tj.:
Zadanie I - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych
Zadanie II - renowacja i odtworzenie rowów przydrożnych

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   663.224 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej nr 4003W Szydłowiec - Antoniów - gr. woj.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej nr 4003W Szydłowiec - Antoniów - gr. woj.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   352.950 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Przychodni Rejonowej w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego przy ul. Staszica; na działkach nr ewid. gruntów 5758/1, 5758/2, 5759/107, 5759/108

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Przychodni Rejonowej w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego przy ul. Staszica; na działkach nr ewid. gruntów 5758/1, 5758/2, 5759/107, 5759/108.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   66.277 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Szydłowieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Szydłowieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   466.582 KB