Zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   222.375 KB
SIWZ.pdf   630.123 KB

Wybór agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Szydłowieckiego

Wybór agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Szydłowieckiego.

Dostawa mieszanki solno - piaskowej 25% (stosunek soli do piasku 1:4) do zimowego utrzymania dróg

Dostawa mieszanki solno - piaskowej 25% (stosunek soli do piasku 1:4) do zimowego utrzymania dróg.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   240.888 KB
SIWZ.pdf   674.821 KB

Dostawa mieszanki solno - piaskowej 25% stosunek soli do piasku 1:4 do zimowego utrzymania dróg

Dostawa mieszanki solno - piaskowej 25% (stosunek soli do piasku 1:4) do zimowego utrzymania dróg

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   80.143 KB
SIWZ.pdf   161.710 KB

Przebudowa drogi nr 4007W Hucisko - Budki II w zakresie budowy zatoki postojowej o nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 137,5 m2 , budowie zjazdów i chodnika

Przebudowa drogi nr 4007W Hucisko – Budki II w zakresie budowy zatoki postojowej o nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 137,5 m2 , budowie zjazdów i chodnika.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   297.716 KB
SIWZ.pdf   1.298 MB
Załącznik Nr 4 do SIWZ.zip   1.082 MB

Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu szydłowieckiego w sezonach 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014

Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu szydłowieckiego w sezonach 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623), nad wykonywaniem robót budowlanych realizowanych w ramach zadania: ?Budowa, rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu. Etap I ? budowa boiska wielofunkcyjnego?

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623), nad wykonywaniem robót budowlanych realizowanych w ramach zadania: „Budowa, rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu. Etap I – budowa boiska wielofunkcyjnego”.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   268.947 KB
SIWZ.pdf   793.625 KB

Remont siedziby Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy pl. M. Konopnickiej 7 w tym remont pomieszczeń biurowych oraz sieci elektrycznej i teleinformatycznej

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont siedziby Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy pl. M. Konopnickiej 7 w tym remont pomieszczeń biurowych oraz sieci elektrycznej i teleinformatycznej.

Budowa, rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu. Etap I - budowa boiska wielofunkcyjnego

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego :

Budowa, rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu. Etap I - budowa boiska wielofunkcyjnego

Zad. I. Przebudowa drogi powiatowej nr 4022W Szydłowiec-Łaziska ul. Metalowa w Szydłowcu Zad. II Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec-Mirów N gr. woj. w m. Gąsawy Rządowe (budowa chodnika)

Nazwa nadana zadaniu przez zamawiającego :

Zad. I. Przebudowa drogi powiatowej nr 4022W Szydłowiec – Łaziska ul. Metalowa w Szydłowcu

Zad. II    Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec – Mirów N – gr. woj.

w m. Gąsawy Rządowe (budowa chodnika)

Przebudowa dróg powiatowych: nr 4003W Szydłowiec - Antoniów na odcinku w Huta-Antoniów, nr 4004 W Chlewiska - Aleksandrów na odcinku w m. Chlewiska i nr 4020W Zaborowie - Omięcin - Koryciska na odcinku Omięcin - Koryciska

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zad. I. Przebudowa drogi powiatowej nr 4003W Szydłowiec – Antoniów na odcinku w Huta-Antoniów
Zad. II. Przebudowa drogi powiatowej nr 4004 W Chlewiska – Aleksandrów na odcinku
  w m. Chlewiska
Zad. III. Przebudowa drogi powiatowej nr 4020W Zaborowie - Omięcin – Koryciska na odcinku
Omięcin - Koryciska

Budowa chodników przy drogach powiatowych: Nr 4018W Szydłowiec-Majdów i Nr 4019W Majdów-Ciechostowice

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zad. I. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4018W Szydłowiec-Majdów
Zad. II. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4019W Majdów-Ciechostowice

Zakup samochodu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu

Zakup samochodu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   245.168 KB
SIWZ.pdf   644.689 KB

Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami na zadaniu pn. "Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Szydłowcu w tym: Przychodni Specjalistycznej ul. Wschodnia 23, Przychodni Rejonowej ul Staszica 4, Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Majdowie, Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wysokiej"

Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Szydłowcu w tym: Przychodni Specjalistycznej ul. Wschodnia 23, Przychodni Rejonowej ul Staszica 4, Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Majdowie, Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wysokiej”.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   272.089 KB
SIWZ.pdf   753.544 KB

Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn "Montaż systemu solarnego w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach"

Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn "Montaż systemu solarnego w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach"

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   59.441 KB
SIWZ.pdf   157.883 KB

Przebudowa dróg powiatowych: nr 4014W Jastrząb - Gąsawy Rządowe w m. Jastrząb, nr 4015W Szydłowiec - Mirów na odcinku Bieszków Dolny - Rogów, nr 4016W W Szydłowiec - Zbijów Duży w m. Sadek - II etap (budowa chodnika) i nr 3562W Orońsko - Mniszek odcinek w m. Orońsko

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zad. I. Przebudowa drogi powiatowej nr 4014W Jastrząb – Gąsawy Rządowe w m. Jastrząb.
Zad. II. Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec – Mirów na odcinku Bieszków Dolny - Rogów.
Zad. III. Przebudowa drogi powiatowej nr 4016W W Szydłowiec – Zbijów Duży w m. Sadek – II etap (budowa chodnika).
Zad. IV. Przebudowa drogi powiatowej nr 3562W Orońsko – Mniszek odcinek w m. Orońsko.

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na: Zad I. Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4006W Stefanków-Skłoby na odcinku długości 320m, Zad II. Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4007W Hucisko-Budki II na odcinku 1100m

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na:
Zad I. Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4006W Stefanków-Skłoby na odcinku długości 320m
Zad II. Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4007W Hucisko-Budki II na odcinku 1100m

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   215.048 KB
SIWZ.pdf   581.726 KB

Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Szydłowcu w tym: Przychodni Specjalistycznej ul. Wschodnia 23, Przychodni Rejonowej ul Staszica 4, Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Majdowie, Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wysokiej

Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Szydłowcu w tym: Przychodni Specjalistycznej ul. Wschodnia 23, Przychodni Rejonowej ul Staszica 4, Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Majdowie, Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wysokiej.

Montaż systemu solarnego w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach

Montaż systemu solarnego w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach.

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny (brutto) za wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w granicach administracyjnych gminy Szydłowiec

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny (brutto) za wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w granicach administracyjnych gminy Szydłowiec.

Załączniki
Zapytanie ofertowe.pdf   34.494 KB

Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych tj.: Zadanie I - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych, Zadanie II - renowacja i odtworzenie rowów przydrożnych.

Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych tj.:
Zadanie I - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych,
Zadanie II - renowacja i odtworzenie rowów przydrożnych.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   281.070 KB
SIWZ.pdf   1.230 MB

Przebudowa drogi powiatowej nr 3341W Jabłonica-Pogroszyn-Chustki na odcinku :od km 0+000 do km 1+231,19

Przebudowa drogi powiatowej nr 3341W Jabłonica–Pogroszyn–Chustki na odcinku :od km 0+000 do km 1+231,19.