Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, z terenu powiatu szydłowieckiego

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, z terenu powiatu szydłowieckiego.

Załączniki
Ogłoszenie.pdf   1.316 MB
Wzór oferty.doc   151.500 KB
Ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu.pdf   289.186 KB
Sprawozdanie.doc   108.500 KB

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Załączniki
Ogłoszenie.pdf   1,003.035 KB
Wniosek na udzielenie dotacji.doc   79.000 KB
Sprawozdanie.doc   44.000 KB