Zamówienie z wolnej ręki na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Zamówienie z wolnej ręki na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   57.335 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika przy drodze powiatowej Szydłowiec -Mirów N. na odcinku Rogów-Mirów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika przy drodze powiatowej Szydłowiec -Mirów N. na odcinku Rogów-Mirów.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   319.179 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   51.452 KB

Rozstrzygnięcie przetargu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Szydłowieckiego

Rozstrzygnięcie przetargu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   264.289 KB

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę chodnika przy drodze powiatowej Szydłowiec -Mirów N. na odcinku Rogów-Mirów

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę chodnika przy drodze powiatowej Szydłowiec -Mirów N. na odcinku Rogów-Mirów.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   157.865 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mieszanki solno-piaskowej 25% (stosunek soli do piasku 1:4) do zimowego utrzymania dróg

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mieszanki solno-piaskowej 25% (stosunek soli do piasku 1:4) do zimowego utrzymania dróg.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   222.248 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   44.505 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zatoki postojowej w m. Cukrówka

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zatoki postojowej w m. Cukrówka.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   296.331 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   51.445 KB

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu oraz złomowanie tablic przeznaczonych do kasacji.

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu oraz złomowanie tablic przeznaczonych do kasacji.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   450.909 KB
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   39.373 KB

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na na dostawę samochodu ciężarowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na na dostawę samochodu ciężarowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   554.538 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   371.751 KB

Dostawa mieszanki solno-piaskowej 25% (stosunek soli do piasku 1:4) do zimowego utrzymania dróg.

Dostawa mieszanki solno-piaskowej 25% (stosunek soli do piasku 1:4) do zimowego utrzymania dróg.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont pomieszczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Szydłowcu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont pomieszczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Szydłowcu.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   270.223 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   55.297 KB

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę samochodu ciężarowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę samochodu ciężarowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   145.628 KB

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na bieżące utrzymanie dróg powiatowych tj. Zadanie I - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych - zamówienie uzupełniające

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na bieżące utrzymanie dróg powiatowych tj. Zadanie I – remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych - zamówienie uzupełniające.

Załączniki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   18.886 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku Przychodni Rejonowej w Szydłowcu na Potrzeby Pogotowia Ratunkowego - I etap polegający na wykonaniu budowy szybu windy wraz z dostawą i montażem windy wraz z niezbędnymi instalacjami i osprzętem, przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Staszica 4

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku Przychodni Rejonowej w Szydłowcu na Potrzeby Pogotowia Ratunkowego - I etap polegający na wykonaniu budowy szybu windy wraz z dostawą i montażem windy wraz z niezbędnymi instalacjami i osprzętem, przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Staszica 4

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   278.824 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   26.819 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na ogłoszenie o zamówieniu: Zad. I. Poprawa bezpieczeństwa dostępności i rozwoju na drogach powiatowych Powiatu Szydłowieckiego stanowiących połączenie z drogami: krajową nr 7 i drogą wojewódzką nr 744 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec-Mirów N. na odcinku Szydłowiec-Gąsawy Rządowe; Zad. II Budowa chodnika przy drodze powiatowej Ciechostowice-Łazy odc. Majdów -Łazy - etap I; Zad. III. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów odc. Huta -Antoniów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

Zad. I. Poprawa bezpieczeństwa dostępności i rozwoju na drogach powiatowych Powiatu Szydłowieckiego stanowiących połączenie z drogami: krajową nr 7 i drogą wojewódzką nr 744 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec-Mirów N. na odcinku Szydłowiec-Gąsawy Rządowe

Zad. II Budowa chodnika przy drodze powiatowej Ciechostowice-Łazy odc. Majdów -Łazy - etap I

Zad. III. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów odc. Huta -Antoniów

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   585.391 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   26.716 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodników: w m. Budki II - I etap, w m. Skłoby i przy drodze powiatowej Orońsko-Ruda Wielka w m. Helenów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

Zad. I. Budowa chodnika w m. Budki II – I etap.
Zad. II. Budowa chodnika w m. Skłoby.
Zad. III. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Orońsko-Ruda Wielka w m. Helenów.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   560.942 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   23.623 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę dróg powiatowych: nr 3342W Ostałów - Sulistrowice odc. w m. Zawonia i nr 4017W Barak - Sadek - stacja PKP odc. w m. Sadek

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

Zad. I. Przebudowa drogi powiatowej nr 3342W Ostałów – Sulistrowice odc. w m. Zawonia
Zad. II. Przebudowa drogi powiatowej nr 4017W Barak – Sadek – stacja PKP odc. w m. Sadek

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   422.090 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   21.105 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty na wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej internatu Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu - etap I wymiana instalacji na II piętrze

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty na wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej internatu Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu – etap I wymiana instalacji na II piętrze.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   487.707 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   19.914 KB

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   19.956 KB

Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę chodników: w m. Budki II - I etap, w m. Skłoby i przy drodze powiatowej Orońsko-Ruda Wielka w m. Helenów

Informacja o unieważnieniu postępowania:

Zad. I. Budowa chodnika w m. Budki II – I etap.
Zad. II. Budowa chodnika w m. Skłoby.
Zad. III. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Orońsko-Ruda Wielka w m. Helenów.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   212.643 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont siedziby CKP w Szydłowcu na potrzeby nowo utworzonych placówek oświatowych tj. Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej oraz Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w tym: likwidacja barier architektonicznych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont siedziby CKP w Szydłowcu na potrzeby nowo utworzonych placówek oświatowych tj. Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej oraz Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w tym: likwidacja barier architektonicznych.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę dróg powiatowych: nr 4015W Szydłowiec - Mirów na odcinku Bieszków Dolny - Rogów, nr 4007W Hucisko - Budki II, nr 4008 W Chronów - Wawrzyszów na odcinku Chronów Kol. Dolny - Chronów Kol. Górny i nr 3562 W Orońsko-Mniszek na odcinku Chałupki Łaziskie-Mniszek

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

Zad.I Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec – Mirów na odcinku Bieszków Dolny - Rogów
Zad.II Przebudowa drogi powiatowej nr 4007W Hucisko – Budki II
Zad.III Przebudowa drogi powiatowej nr 4008 W Chronów –Wawrzyszów na odcinku Chronów Kol. Dolny – Chronów Kol. Górny
Zad.IV Przebudowa drogi powiatowej nr 3562 W Orońsko-Mniszek na odcinku Chałupki Łaziskie-Mniszek
 

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   674.481 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   28.563 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty na zakup rębaka do rozdrabniania gałęzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty na zakup rębaka do rozdrabniania gałęzi.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   359.599 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   9.062 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania na usuwanie i przechowywanie pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Szydłowieckiego zgodnie z art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz usuwanie i przechowywanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg położonych na terenie Powiatu Szydłowieckiego zgodnie z art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania na:

Zad.1. Usuwanie i przechowywanie pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Szydłowieckiego zgodnie z art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Zad.2. Usuwanie i przechowywanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg położonych na terenie Powiatu Szydłowieckiego zgodnie z art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   371.242 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   10.112 KB

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę mieszanki solno-piaskowej 25% (stosunek soli do piasku 1:4) do zimowego utrzymania dróg

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę mieszanki solno-piaskowej 25% (stosunek soli do piasku 1:4) do zimowego utrzymania dró.

Załączniki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   10.154 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych tj. Zadanie I - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych Zadanie II - renowacja i odtworzenie rowów przydrożnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych tj.:
Zadanie I - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych.
Zadanie II - renowacja i odtworzenie rowów przydrożnych.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   439.072 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   11.574 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Szydłowieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO WRAZ ZJEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI”
z podziałem na następujące części:

CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI

CZĘŚĆ II: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH POSIADANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO