Zamówienie z wolnej ręki na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Zamówienie z wolnej ręki na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf   389.440 KB

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szydłowiec -Mirów N. na odcinku Rogów-Mirów

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szydłowiec -Mirów N. na odcinku Rogów-Mirów.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   101.419 KB
SIWZ.pdf   248.478 KB
Załącznik Nr 4 do SIWZ.zip   4.741 MB

Wybór agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Szydłowieckiego

Wybór agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Ogłoszenie o przetargu.pdf   210.983 KB
Specyfikacja warunków przetargu.pdf   1.415 MB
Załącznik Nr 1.pdf   21.855 KB
Załącznik Nr 2.pdf   29.357 KB
Załącznik Nr 3.pdf   26.538 KB
Załącznik Nr 4.zip   369.342 KB
Załącznik Nr 5.pdf   1.158 MB
Załącznik Nr 6.zip   3.132 MB
Aktualizacja załączników do Specyfikacji Warunków Przetargu.pdf   86.125 KB
Załącznik Nr 4a.zip   1.733 MB
Dodatkowe materiały.pdf   81.881 KB
Uchwała Budżetowa na rok 2012 Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XIII 73 2011.pdf   22.754 KB
Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XIII 73 2011.pdf   30.257 KB
Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XIII 73 2011.pdf   57.100 KB
Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XIII 73 2011.pdf   28.626 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XIII 73 2011.pdf   15.863 KB
Uzasadnienie do budżetu Powiatu na 2012 rok.pdf   68.709 KB
Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego przez Powiat Szydłowiecki w Uchwale Budżetowej na rok 2012 deficytu.pdf   34.395 KB
Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011.pdf   1.060 MB
Opinia RIO o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu budżetu za I półrocze roku 2012, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ.pdf   1.219 MB

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szydłowiec -Mirów N. na odcinku Rogów-Mirów

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szydłowiec -Mirów N. na odcinku Rogów-Mirów.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   100.791 KB
SIWZ.pdf   255.899 KB
Załącznik Nr 4 do SIWZ.zip   4.741 MB

Dostawa mieszanki solno-piaskowej 25% (stosunek soli do piasku 1:4) w ilości 1000 ton do zimowego utrzymania dróg.

Dostawa mieszanki solno-piaskowej 25% (stosunek soli do piasku 1:4) w ilości 1000 ton do zimowego utrzymania dróg.

 

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   223.434 KB
SIWZ.pdf   495.005 KB

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu oraz złomowanie tablic przeznaczonych do kasacji

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu oraz złomowanie tablic przeznaczonych do kasacji.

Budowa zatoki postojowej w m. Cukrówka

Budowa zatoki postojowej w m. Cukrówka.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   81.321 KB
SIWZ.pdf   252.521 KB
Załączniki Nr 4 do SIWZ.zip   408.229 KB

Dostawa mieszanki solno-piaskowej 25% (stosunek soli do piasku 1:4) do zimowego utrzymania dróg

Dostawa mieszanki solno-piaskowej 25% (stosunek soli do piasku 1:4) do zimowego utrzymania dróg.

Dostawa samochodu ciężarowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu

Dostawa samochodu ciężarowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu.

Remont pomieszczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Szydłowcu

Remont pomieszczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Szydłowcu.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   54.433 KB
SIWZ.pdf   252.421 KB
Załącznik Nr 3 do SIWZ.pdf   1.506 MB

Dostawa samochodu ciężarowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu

Dostawa samochodu ciężarowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu.

Zamówienie z wolnej ręki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych tj. Zadanie I - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych - zamówienie uzupełniające

Zamówienie z wolnej ręki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych tj. Zadanie I – remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych - zamówienie uzupełniające.

Załączniki
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf   18.731 KB

Rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego - I etap polegająca na wykonaniu budowy szybu windy wraz z dostawą i montażem windy wraz z niezbędnymi instalacjami i osprzętem, przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Staszica 4

Rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego – I etap polegająca na wykonaniu budowy szybu windy wraz z dostawą i montażem windy wraz z niezbędnymi instalacjami i osprzętem, przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Staszica 4.

Ogłoszenie o zamówieniu: Zad. I. Poprawa bezpieczeństwa dostępności i rozwoju na drogach powiatowych Powiatu Szydłowieckiego stanowiących połączenie z drogami: krajową nr 7 i drogą wojewódzką nr 744 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec-Mirów N. na odcinku Szydłowiec-Gąsawy Rządowe; Zad. II Budowa chodnika przy drodze powiatowej Ciechostowice-Łazy odc. Majdów -Łazy - etap I; Zad. III. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów odc. Huta -Antoniów

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zad. I. Poprawa bezpieczeństwa dostępności i rozwoju na drogach powiatowych Powiatu Szydłowieckiego stanowiących połączenie z drogami: krajową nr 7 i drogą wojewódzką nr 744 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec-Mirów N. na odcinku Szydłowiec-Gąsawy Rządowe

Zad. II Budowa chodnika przy drodze powiatowej Ciechostowice-Łazy odc. Majdów -Łazy - etap I

Zad. III. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów odc. Huta -Antoniów

Przebudowa dróg powiatowych: nr 3342W Ostałów - Sulistrowice odc. w m. Zawonia i nr 4017W Barak - Sadek - stacja PKP odc. w m. Sadek

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zad. I. Przebudowa drogi powiatowej nr 3342W Ostałów – Sulistrowice odc. w m. Zawonia
Zad. II. Przebudowa drogi powiatowej nr 4017W Barak – Sadek – stacja PKP odc. w m. Sadek

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   79.821 KB
SIWZ.pdf   275.192 KB
Załączniki Nr 4 do SIWZ.zip   425.383 KB

Budowa chodników: w m. Budki II - I etap, w m. Skłoby i przy drodze powiatowej Orońsko-Ruda Wielka w m. Helenów

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zad. I. Budowa chodnika w m. Budki II – I etap.
Zad. II. Budowa chodnika w m. Skłoby.
Zad. III. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Orońsko-Ruda Wielka w m. Helenów.

Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej internatu Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu - etap I wymiana instalacji na II piętrze

Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej internatu Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu – etap I wymiana instalacji na II piętrze.

Zamówienie z wolnej ręki na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Zamówienie z wolnej ręki na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf   360.795 KB

Budowa chodników: w m. Budki II - I etap, w m. Skłoby i przy drodze powiatowej Orońsko-Ruda Wielka w m. Helenów

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zad. I. Budowa chodnika w m. Budki II – I etap.
Zad. II. Budowa chodnika w m. Skłoby.
Zad. III. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Orońsko-Ruda Wielka w m. Helenów.
 

Remont siedziby CKP w Szydłowcu na potrzeby nowo utworzonych placówek oświatowych tj. Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej oraz Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w tym: likwidacja barier architektonicznych.

Remont siedziby CKP w Szydłowcu na potrzeby nowo utworzonych placówek oświatowych tj. Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej oraz Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w tym: likwidacja barier architektonicznych.

Przebudowa dróg powiatowych: nr 4015W Szydłowiec - Mirów na odcinku Bieszków Dolny - Rogów, nr 4007W Hucisko - Budki II, nr 4008 W Chronów - Wawrzyszów na odcinku Chronów Kol. Dolny - Chronów Kol. Górny i nr 3562 W Orońsko-Mniszek na odcinku Chałupki Łaziskie-Mniszek

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego :

Zad.I Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec – Mirów na odcinku Bieszków Dolny - Rogów
Zad.II Przebudowa drogi powiatowej nr 4007W Hucisko – Budki II
Zad.III Przebudowa drogi powiatowej nr 4008 W Chronów –Wawrzyszów na odcinku Chronów Kol. Dolny – Chronów Kol. Górny
Zad.IV Przebudowa drogi powiatowej nr 3562 W Orońsko-Mniszek na odcinku Chałupki Łaziskie-Mniszek
 

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   85.069 KB
SIWZ.pdf   296.865 KB
Załącznik Nr 4 do SIWZ.zip   2.009 MB

Zakup rębaka do rozdrabniania gałęzi

Zakup rębaka do rozdrabniania gałęzi.

Usuwanie i przechowywanie pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Szydłowieckiego zgodnie z art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz usuwanie i przechowywanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg położonych na terenie Powiatu Szydłowieckiego zgodnie z art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zad.1. Usuwanie i przechowywanie pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Szydłowieckiego zgodnie z art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Zad.2. Usuwanie i przechowywanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg położonych na terenie Powiatu Szydłowieckiego zgodnie z art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   79.397 KB
SIWZ.pdf   130.628 KB
Załączniki do SIWZ.zip   183.592 KB

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę mieszanki solno-piaskowej 25% (stosunek soli do piasku 1:4) do zimowego utrzymania dróg

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę mieszanki solno-piaskowej 25% (stosunek soli do piasku 1:4) do zimowego utrzymania dróg.

Załączniki
Ogłoszenie.pdf   435.618 KB

Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych tj. Zadanie I - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych Zadanie II - renowacja i odtworzenie rowów przydrożnych

Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych tj.

Zadanie I - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych

Zadanie II - renowacja i odtworzenie rowów przydrożnych

obrazek
Załączniki
SIWZ   493.979 KB
Ogłoszenie   230.197 KB

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Szydłowieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO WRAZ ZJEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI”
z podziałem na następujące części:

CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI

CZĘŚĆ II: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH POSIADANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO