główna zawartość
artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Zamówienie z wolnej ręki na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

artykuł nr 2

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szydłowiec -Mirów N. na odcinku Rogów-Mirów

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szydłowiec -Mirów N. na odcinku Rogów-Mirów.

artykuł nr 3

Wybór agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Szydłowieckiego

Wybór agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Szydłowieckiego.

artykuł nr 4

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szydłowiec -Mirów N. na odcinku Rogów-Mirów

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szydłowiec -Mirów N. na odcinku Rogów-Mirów.

artykuł nr 5

Dostawa mieszanki solno-piaskowej 25% (stosunek soli do piasku 1:4) w ilości 1000 ton do zimowego utrzymania dróg.

Dostawa mieszanki solno-piaskowej 25% (stosunek soli do piasku 1:4) w ilości 1000 ton do zimowego utrzymania dróg.

 

Załączniki:
SIWZ.pdf 495 KB
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 223 KB