Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, z terenu Powiatu Szydłowieckiego

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, z terenu Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Ogłoszenie.pdf   1.052 MB
Wzór oferty.doc   151.500 KB
Ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu.pdf   262.524 KB
Sprawozdanie.doc   108.500 KB