główna zawartość
artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Zamówienie z wolnej ręki na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

artykuł nr 2

Informacja o sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

STAROSTA SZYDŁOWIECKI
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz.651 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 538 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 października 2013 r.

podaje do publicznej wiadomości

że na tablicach ogłoszeń  Starostwa Powiatowego w Szydłowcu  Pl. Marii Konopnickiej 7 i ul. Kościuszki 170 oraz Urzędu Miejskiego w Szydłowcu Rynek Wielki 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz niżej opisanej nieruchomości  stanowiącej własność SKARBU PAŃSTWA uregulowanej w księdze wieczystej Nr RA1S/00030996/2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Wykaz obejmuje:

nieruchomość położoną we wsi Omięcin gmina Szydłowiec, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 305 o pow.0.1000 ha i nr 306 o pow.0.1700 ha.
Działka nr 305 – zabudowana budynkiem mieszkalnym w złym stanie technicznym, od frontu częściowo ogrodzona płotem drewnianym, kształt regularny zbliżony do prostokąta. Tereny budownictwa mieszkaniowego z dostępem do podstawowej infrastruktury technicznej – wodociąg i energia elektryczna, brak kanalizacji i gazu sieciowego. Dojazd do działki drogą publiczną utwardzoną kamieniami oraz działką nr 304 stanowiącą drogę dojazdową do nieruchomości sąsiednich o nawierzchni gruntowej.
Działka nr 306 – niezabudowana , nieogrodzona, kształt regularny zbliżony do prostokąta, stanowi teren rolny. Dojazd do działki drogą publiczną utwardzoną kamieniami oraz działką nr 304 stanowiącą drogę dojazdową do nieruchomości sąsiednich o nawierzchni gruntowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.048 617 04 65.

Załączniki:
Informacja.pdf 187 KB
artykuł nr 3

Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach

Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach.

artykuł nr 4

Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej na potrzeby Powiatu Szydłowieckiego i jego jednostek organizacyjnych

Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej na potrzeby Powiatu Szydłowieckiego i jego jednostek organizacyjnych.

obrazek
artykuł nr 5

Budowa szybu windy wraz z dostawą i montażem windy wewnętrznej, budowa schodów zewnętrznych wraz z dostawą i montażem podnośnika śrubowego wraz z niezbędnymi instalacjami i osprzętem, przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 170

Budowa szybu windy wraz z dostawą i montażem windy wewnętrznej, budowa schodów zewnętrznych wraz z dostawą i montażem podnośnika śrubowego wraz z niezbędnymi instalacjami i osprzętem, przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 170