Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich

Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich.

Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z terenu Powiatu Szydłowieckiego do Szkół Specjalnych w Szydłowcu

Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z terenu Powiatu Szydłowieckiego do Szkół Specjalnych w Szydłowcu.

Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich

Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich.

Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie powiatu szydłowieckiego w sezonach zimowych : 2014/2015 ; 2015/2016 ; 2016/2017

Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie powiatu szydłowieckiego w sezonach zimowych : 2014/2015 ; 2015/2016 ; 2016/2017.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   2.349 MB
SIWZ.pdf   595.264 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf   196.458 KB

Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Szydłowieckiego i jego jednostek organizacyjnych

Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Szydłowieckiego i jego jednostek organizacyjnych.

Remont dachu i elewacji budynku Starostwa Powiatowego przy pl. M. Konopnickiej 7

Remont dachu i elewacji budynku Starostwa Powiatowego przy pl. M. Konopnickiej 7.

Załączniki
Zapytanie ofertowe.pdf   635.722 KB

Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Szydłowieckiego i jego jednostek organizacyjnych

Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Szydłowieckiego i jego jednostek organizacyjnych.

Załączniki
Zapytanie ofertowe.pdf   1.872 MB

Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu szydłowieckiego w sezonach 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017

Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu szydłowieckiego w sezonach 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   81.650 KB
SIWZ.pdf   249.490 KB

Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z terenu Powiatu Szydłowieckiego do Szkół Specjalnych w Szydłowcu

Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z terenu Powiatu Szydłowieckiego do Szkół Specjalnych w Szydłowcu.

Zakup i dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Szydłowieckiego

Zakup i dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   67.646 KB
SIWZ.pdf   182.029 KB

Zadanie I. Przebudowa drogi powiatowej Zbijów Mały-Zbijów Duży; Zadanie II. Przebudowa drogi powiatowej Barak-Sadek-Stacja PKP- budowa chodnika w m. Sadek - etap I; Zadanie III. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Orońsko-Ruda Wielka w m. Helenów - etap II

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zadanie I. Przebudowa drogi powiatowej  Zbijów Mały-Zbijów Duży
Zadanie II. Przebudowa drogi powiatowej Barak-Sadek-Stacja PKP- budowa chodnika w m. Sadek – etap I
Zadanie III. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Orońsko-Ruda Wielka w m. Helenów – etap II
 

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu ul. Kościuszki 170

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu ul. Kościuszki 170.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   83.467 KB
SIWZ.pdf   285.738 KB
Załącznik Nr 3 do SIWZ.zip   229.680 KB

Zadanie I. Remont pracowni dydaktycznych CKZiU w Szydłowcu na potrzeby szkół specjalnych; Zadanie II. Likwidacja barier w zakresie przemieszczania się i komunikacji uczniów w szkołach specjalnych w CKZiU

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zadanie I. Remont pracowni dydaktycznych CKZiU w Szydłowcu na potrzeby szkół specjalnych
Zadanie II. Likwidacja barier w zakresie przemieszczania się i komunikacji uczniów w szkołach specjalnych w CKZiU

Budowa placu apelowego wraz z obeliskiem

Budowa placu apelowego wraz z obeliskiem.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   77.405 KB
SIWZ.pdf   331.475 KB
Załącznik Nr 4 do SIWZ.zip   5.678 MB

Rozbudowa mostu w m. Zaborowie - droga powiatowa Łaziska-Zaborowie-Zastronie

Rozbudowa mostu w m. Zaborowie – droga powiatowa Łaziska-Zaborowie-Zastronie.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   78.711 KB
SIWZ.pdf   349.371 KB
Załącznik Nr 3 do SIWZ.zip   3.725 MB
Załącznik Nr 12 do SIWZ.zip   3.886 MB

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi w ramach realizacji projektu ?Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim?

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim”.

Zadanie I. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Mirów Nowy - budowa chodnika w m. Bieszków Dolny; Zadanie II. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szydłowiec-Mirów Nowy w m. Gąsawy Rządowe - etap II

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zadanie I. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Mirów Nowy - budowa chodnika w m. Bieszków Dolny;
Zadanie II. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szydłowiec-Mirów Nowy w m. Gąsawy Rządowe – etap II

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi w ramach realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim"

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim”.

Zadanie I. Przebudowa drogi powiatowej Sulistrowice - Zawonia - Ostałów na odcinku Zawonia-Ostałów; Zadanie II. Przebudowa drogi powiatowej Wolanów - Guzów - Orońsko na odcinku Orońsko - Guzów; Zadanie III. Przebudowa drogi powiatowej Hucisko -Budki II; Zadanie IV. Budowa zatok postojowych przy drodze powiatowej Chlewiska-Aleksandrów m. Chlewiska; Zadanie V. Budowa chodnika w m. Budki II - etap III

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zadanie I. Przebudowa drogi powiatowej  Sulistrowice – Zawonia - Ostałów na odcinku Zawonia-Ostałów
Zadanie II. Przebudowa drogi powiatowej Wolanów – Guzów – Orońsko na odcinku Orońsko - Guzów
Zadanie III. Przebudowa drogi powiatowej Hucisko –Budki II
Zadanie IV. Budowa zatok postojowych przy drodze powiatowej Chlewiska-Aleksandrów m. Chlewiska
Zadanie  V. Budowa chodnika w m. Budki II – etap III

Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego łączącego drogę krajową nr 7 z drogą krajową nr 42 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4018W Szydłowiec -Majdów -granica województwa (Bliżyn)

Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego łączącego drogę krajową nr 7 z drogą krajową nr 42 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4018W Szydłowiec –Majdów -granica województwa (Bliżyn).

Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych tj.: Zadanie I - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych. Zadanie II - odtworzenie rowów przydrożnych przy drogach powiatowych

Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych tj.:

Zadanie I - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
Zadanie II - odtworzenie rowów przydrożnych przy drogach powiatowych

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   79.691 KB
SIWZ.pdf   322.992 KB

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu oraz złomowanie tablic przeznaczonych do kasacji

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu oraz złomowanie tablic przeznaczonych do kasacji.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf   82.565 KB
SIWZ.pdf   187.047 KB

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we wsi Omięcin, gm. Szydłowiec (KW Nr RA1S/00030996/2)

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we wsi Omięcin, gm. Szydłowiec (KW Nr RA1S/00030996/2).

Załączniki
Ogłoszenie.pdf   306.380 KB
Szczegółowe warunki.pdf   357.007 KB