Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   205.240 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   623.591 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawcy na dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z terenu Powiatu Szydłowieckiego do Szkół Specjalnych w Szydłowcu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawcy na dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z terenu Powiatu Szydłowieckiego do Szkół Specjalnych w Szydłowcu.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   464.957 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   39.856 KB

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   123.646 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawcy i unieważnieniu postępowania na świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie powiatu szydłowieckiego w sezonach zimowych : 2014/2015 ; 2015/2016 ; 2016/2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawcy i unieważnieniu postępowania na świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie powiatu szydłowieckiego w sezonach zimowych : 2014/2015 ; 2015/2016 ; 2016/2017.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   785.783 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   58.901 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla Powiatu Szydłowieckiego i jego jednostek organizacyjnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla Powiatu Szydłowieckiego i jego jednostek organizacyjnych

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   248.201 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   53.359 KB

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu szydłowieckiego w sezonach 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017" obejmującego pięć zadań.

obrazek
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu szydłowieckiego w sezonach 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017" obejmującego pięć zadań.
Załączniki
Zawiadomienie   47.006 KB

Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę energii elektrycznej dla Powiatu Szydłowieckiego i jego jednostek organizacyjnych

Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę energii elektrycznej dla Powiatu Szydłowieckiego i jego jednostek organizacyjnych.

Załączniki
Informacja.pdf   118.140 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Szydłowieckiego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Szydłowieckiego.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   387.324 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   172.683 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z terenu Powiatu Szydłowieckiego do Szkół Specjalnych w Szydłowcu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z terenu Powiatu Szydłowieckiego do Szkół Specjalnych w Szydłowcu.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   213.039 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   47.795 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zadanie I. Przebudowa drogi powiatowej Zbijów Mały-Zbijów Duży; Zadanie II. Przebudowa drogi powiatowej Barak-Sadek-Stacja PKP- budowa chodnika w m. Sadek - etap I; Zadanie III. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Orońsko-Ruda Wielka w m. Helenów - etap II

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

Zadanie I. Przebudowa drogi powiatowej Zbijów Mały-Zbijów Duży;
Zadanie II. Przebudowa drogi powiatowej Barak-Sadek-Stacja PKP- budowa chodnika w m. Sadek - etap I;
Zadanie III. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Orońsko-Ruda Wielka w m. Helenów - etap I.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   628.033 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   60.227 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu ul. Kościuszki 170

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu ul. Kościuszki 170.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   419.232 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   45.929 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zadanie I. Remont pracowni dydaktycznych CKZiU w Szydłowcu na potrzeby szkół specjalnych; Zadanie II. Likwidacja barier w zakresie przemieszczania się i komunikacji uczniów w szkołach specjalnych w CKZiU

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

Zadanie I. Remont pracowni dydaktycznych CKZiU w Szydłowcu na potrzeby szkół specjalnych;
Zadanie II. Likwidacja barier w zakresie przemieszczania się i komunikacji uczniów w szkołach specjalnych w CKZiU

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   225.765 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   45.185 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placu apelowego wraz z obeliskiem

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placu apelowego wraz z obeliskiem.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   241.824 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   43.593 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę mostu w m. Zaborowie - droga powiatowa Łaziska-Zaborowie-Zastronie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę mostu w m. Zaborowie – droga powiatowa Łaziska-Zaborowie-Zastronie.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   211.123 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   50.400 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty na Zadanie I. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Mirów Nowy - budowa chodnika w m. Bieszków Dolny. Zadanie II. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szydłowiec-Mirów Nowy w m. Gąsawy Rządowe - etap II

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty na

Zadanie I. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Mirów Nowy - budowa chodnika w m. Bieszków Dolny.
Zadanie II. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szydłowiec-Mirów Nowy w m. Gąsawy Rządowe – etap II.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   658.894 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   45.080 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi w ramach realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim”.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   237.899 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   59.196 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty na Zadanie I. Przebudowa drogi powiatowej Sulistrowice - Zawonia - Ostałów na odcinku Zawonia-Ostałów; Zadanie II. Przebudowa drogi powiatowej Wolanów - Guzów - Orońsko na odcinku Orońsko - Guzów; Zadanie III. Przebudowa drogi powiatowej Hucisko -Budki II; Zadanie IV. Budowa zatok postojowych przy drodze powiatowej Chlewiska-Aleksandrów m. Chlewiska; Zadanie V. Budowa chodnika w m. Budki II - etap III

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty na Zadanie I. Przebudowa drogi powiatowej Sulistrowice - Zawonia - Ostałów na odcinku Zawonia-Ostałów; Zadanie II. Przebudowa drogi powiatowej Wolanów - Guzów - Orońsko na odcinku Orońsko - Guzów; Zadanie III. Przebudowa drogi powiatowej Hucisko -Budki II; Zadanie IV. Budowa zatok postojowych przy drodze powiatowej Chlewiska-Aleksandrów m. Chlewiska; Zadanie V. Budowa chodnika w m. Budki II - etap III.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   996.310 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   67.782 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na poprawę bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego łączącego drogę krajową nr 7 z drogą krajową nr 42 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4018W Szydłowiec -Majdów -granica województwa (Bliżyn)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na poprawę bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego łączącego drogę krajową nr 7 z drogą krajową nr 42 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4018W Szydłowiec –Majdów -granica województwa (Bliżyn).

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   376.680 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   55.796 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych tj.: Zadanie I - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych. Zadanie II - odtworzenie rowów przydrożnych przy drogach powiatowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych tj.: Zadanie I - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych. Zadanie II - odtworzenie rowów przydrożnych przy drogach powiatowyc.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   563.959 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   52.194 KB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu oraz złomowanie tablic przeznaczonych do kasacji

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu oraz złomowanie tablic przeznaczonych do kasacji.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   219.530 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf   41.524 KB