główna zawartość
artykuł nr 1

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

artykuł nr 2

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, z terenu Powiatu Szydłowieckiego

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, z terenu Powiatu Szydłowieckiego.