Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Załączniki
Ogłoszenie   392.923 KB

Remont drogi powiatowej Ostałów - Ostałówek - Krzcięcin odc. Ostałówek - Krzcięcin

Remont drogi powiatowej Ostałów – Ostałówek - Krzcięcin odc. Ostałówek - Krzcięcin.

Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Szydłowieckiego i jego jednostek organizacyjnych

Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Szydłowieckiego i jego jednostek organizacyjnych.

Przebudowa drogi powiatowej Dobrut-Śniadków-Lipienice w m. Lipienice

Przebudowa drogi powiatowej  Dobrut-Śniadków-Lipienice w m. Lipienice

Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego łączącego drogę krajową nr 7 z drogą wojewódzką 727 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4012W Dobrut- Śniadków- Lipienice w m. Dobrut i w m. Lipienice

Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego łączącego drogę krajową nr 7 z drogą wojewódzką 727 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4012W Dobrut- Śniadków- Lipienice w m. Dobrut i w m. Lipienice

 

Przebudowa drogi powiatowej Dobrut - Śniadków - Lipienice w m. Lipienice

Przebudowa drogi powiatowej Dobrut - Śniadków - Lipienice w m. Lipienice.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu   124.947 KB
SIWZ   280.952 KB
Załącznik Nr 4 do SIWZ   7.895 MB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania   159.470 KB

Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na trasie nr 1, 2 i 3

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:

Zadanie I. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na trasie nr 1
Zadanie II. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na trasie nr 2,
Zadanie III. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na trasie nr 3.

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Zadanie I. Przebudowa drogi powiatowej Dobrut-Śniadków-Lipienice w m. Lipienice; Zadanie II. Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie-Omięcin-Koryciska na odcinku Omięcin-Koryciska

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:

Zadanie I. Przebudowa drogi powiatowej Dobrut-Śniadków-Lipienice w m. Lipienice
Zadanie II. Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie – Omięcin-Koryciska na odcinku Omięcin-Koryciska

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Zadanie I. Przebudowa drogi powiatowej Sulistrowice-Zawonia-Ostałów na odcinku Zawonia-Ostałów; Zadanie II Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Guzów-Orońsko na odcinku Orońsko-Guzów; Zadanie III. Przebudowa drogi powiatowej Łaziska-Zaborowie-Zastronie; Zadanie IV. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały-gr. woj. na odcinku Zbijów D.-Zbijów M.; Zadanie V. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów-gr. woj. na odcinku Huta-Antoniów; Zadanie VI. Przebudowa drogi powiatowej Omięcin-Szydłowiec na odcinku Szydłowiec-Wysocko

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:

Zadanie I. Przebudowa drogi powiatowej Sulistrowice-Zawonia-Ostałów na odcinku Zawonia-Ostałów
Zadanie II Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Guzów-Orońsko na odcinku Orońsko-Guzów
Zadanie III. Przebudowa drogi powiatowej Łaziska-Zaborowie-Zastronie
Zadanie IV. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały-gr. woj. na odcinku Zbijów D.- Zbijów M.
Zadanie V. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów-gr. woj. na odcinku Huta-Antoniów
Zadanie VI. Przebudowa drogi powiatowej Omięcin-Szydłowiec na odcinku Szydłowiec-Wysocko

Całodobowe (przez 7 dni w tygodniu) usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Szydłowieckiego w przypadkach określonych w art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. Poz. 1137 z późn. zm.) oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych pojazdów

Całodobowe (przez 7 dni w tygodniu) usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Szydłowieckiego w przypadkach określonych w art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. Poz. 1137 z późn. zm.) oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych pojazdów.

Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju na drogach powiatowych Powiatu Szydłowieckiego stanowiących połączenia z drogą krajową nr 7 i drogą wojewódzką nr 744 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec-Mirów-gr. województwa w m. Gąsawy Rządowe i m. Bieszków Dolny - etap II

Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju na drogach powiatowych Powiatu Szydłowieckiego stanowiących połączenia z drogą krajową nr 7 i drogą wojewódzką nr 744 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec-Mirów-gr. województwa w m. Gąsawy Rządowe i m. Bieszków Dolny – etap II.

Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych tj.: Zadanie I - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych; Zadanie II - Remont rowów przydrożnych przy drogach powiatowych

Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych tj.:

Zadanie I - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
Zadanie II - Remont rowów przydrożnych przy drogach powiatowych

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Szydłowieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Szydłowieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.