Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi audytu wewnętrznego w Powiecie Szydłowieckim oraz jednostkach organizacyjnych powiatu

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi audytu wewnętrznego w Powiecie Szydłowieckim oraz jednostkach organizacyjnych powiatu.

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Zapytanie ofertowe na zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łaziskach

Zapytanie ofertowe na zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łaziskach.

obrazek
Załączniki
Zapytanie ofertowe   529.204 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   135.073 KB

Zapytanie ofertowe na przebudowę schodów zewnętrznych wraz z montażem podnośnika śrubowego w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy pl. M. Konopnickiej 7

Zapytanie ofertowe na przebudowę schodów zewnętrznych wraz z montażem podnośnika śrubowego w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy pl. M. Konopnickiej 7.

Zapytanie ofertowe na zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łaziskach

Zapytanie ofertowe na zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łaziskach.

Załączniki
Zapytanie ofertowe   589.141 KB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania   72.226 KB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu bezpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Szydłowieckim w 2017 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu bezpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Szydłowieckim w 2017 roku.

Zapytanie ofertowe na dokonanie wyceny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Szydłowieckiego, dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu

Zapytanie ofertowe na dokonanie wyceny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Szydłowieckiego, dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.

Załączniki
Zapytanie ofertowe   1.476 MB
Projekt umowy   766.354 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   446.221 KB

Zapytanie ofertowe na sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla Powiatu Szydłowieckiego.

Zapytanie ofertowe na sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla Powiatu Szydłowieckiego. 

Załączniki
Zapytanie ofertowe   718.133 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   203.146 KB

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla gruntów Skarbu Państwa w jednostkach ewidencyjnych: Chlewiska i Szydłowiec - Obszar Wiejski, celem ujawnienia w Księgach Wieczystych

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla gruntów Skarbu Państwa w jednostkach ewidencyjnych: Chlewiska i Szydłowiec - Obszar Wiejski, celem ujawnienia w Księgach Wieczystych

Zapytanie ofertowe na przebudowę drogi powiatowej Szydłowiec-Mirów Nowy-gr. woj. - budowa chodnika w miejscowości Mirów Stary.

Zapytanie ofertowe na przebudowę drogi powiatowej Szydłowiec-Mirów Nowy-gr. woj. - budowa chodnika w miejscowości Mirów Stary.

Zapytanie ofertowe na dostawę serwera z oprogramowaniem i zasilacza awaryjnego ups oraz instalacja i wdrożenie systemu serwerowego w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Zapytanie ofertowe na dostawę serwera z oprogramowaniem i zasilacza awaryjnego ups oraz instalacja i wdrożenie systemu serwerowego w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4004W Chlewiska- Aleksandrow na odcinku od km 0+ 000,0 do km 3+538,0 w zakresie przebudowy nawierzchni wraz z przebudową ciągów pieszo-rowerowych".

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4004W Chlewiska- Aleksandrow na odcinku od km 0+ 000,0 do km 3+538,0 w zakresie przebudowy nawierzchni wraz z przebudową ciągów pieszo-rowerowych".

Załączniki
Zapytanie ofertowe   955.577 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   151.214 KB

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.