Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec - Mirów N. - gr woj. na odcinku w m. Bieszków Dolny

Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec – Mirów N. – gr woj. na odcinku w m. Bieszków Dolny.

UWAGA ! ZMIANA SIWZ I TERMINU SKŁADANIA OFERT!

 

Odbudowa drogi powiatowej nr 4016W w miejscowości Zbijów Duży na odcinku od km 4+270 do km 5+870 o długości 1,6 km wraz z przepustem w km 5+385

Odbudowa drogi powiatowej nr 4016W w miejscowości Zbijów Duży na odcinku od km 4+270 do km 5+870 o długości 1,6 km wraz z przepustem w km 5+385.

Zadanie I. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na trasie nr 1; Zadanie II. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na trasie nr 2; Zadanie III. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na trasie nr 3

Zadanie I. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na trasie nr 1
Zadanie II. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na trasie nr
Zadanie III. Dowóz i odwóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu na trasie nr 3

Zadanie I. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej i drogi gminnej (ul. Kolejowa-Folwarczna z ul. Kościuszki w Szydłowcu) wraz z przebudową układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu - etap II; Zadanie II. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec - Antoniów -gr. woj.; Zadanie III. Przebudowa drogi powiatowej nr 3562W Mniszek -Łaziska-Orońsko (ul. Brandta) - I etap; Zadanie IV. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały -gr. woj. Odcinek Zbijów Duży-Zbijów Mały

Zadanie I. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej i drogi gminnej (ul. Kolejowa-Folwarczna z ul. Kościuszki w Szydłowcu) wraz z przebudową układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu – etap II

Zadanie II. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec – Antoniów - gr. woj.

Zadanie III. Przebudowa drogi powiatowej nr 3562W Mniszek - Łaziska-Orońsko (ul. Brandta) – I etap

Zadanie IV. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały - gr. woj. Odcinek Zbijów Duży-Zbijów Mały

Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu przy ul. Kolejowej 78

Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu przy ul. Kolejowej 78.

Zadanie I. Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Orońsko. Odc. Orońsko-Guzów Zadanie II. Remont drogi powiatowej Smagów-Ostałów-Krzcięcin. Odc. Ostałówek-Krzcięcin

 Zadanie I. Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Guzów. Odc. Orońsko-Guzów.

Zadanie II. Remont drogi powiatowej Smagów-Ostałów-Krzcięcin. Odc. Ostałówek-Krzcięcin.

Zadanie I. Przebudowa drogi powiatowej Mniszek-Omięcin-Szydłowiec Odc. Wysocko-Szydłowiec Zadanie II. Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie-Omięcin-Koryciska Odc. Omięcin-Koryciska Zadanie III. Przebudowa drogi powiatowej Łaziska-Zaborowie-Zastronie Odc. Zaborowie-Zastronie Zadanie IV. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały-gr. woj. Odc. Zbijów Duży-Zbijów Mały (przebudowa przepustu drogowego wraz z dojazdami) Zadanie V. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały-gr. woj Odc. Sadek-Kierz Niedźwiedzi

Zadanie I. Przebudowa drogi powiatowej Mniszek-Omięcin-Szydłowiec
Odc. Wysocko-Szydłowiec
Zadanie II. Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie-Omięcin-Koryciska
Odc. Omięcin-Koryciska
Zadanie III. Przebudowa drogi powiatowej Łaziska-Zaborowie-Zastronie
Odc. Zaborowie-Zastronie
Zadanie IV. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały-gr. woj.
Odc. Zbijów Duży-Zbijów Mały (przebudowa przepustu drogowego wraz z dojazdami)
Zadanie V. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały-gr. woj
Odc. Sadek-Kierz Niedźwiedz

Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych -remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych

Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych -remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych.

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz złomowanie tablic przeznaczonych do kasacji

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz złomowanie tablic przeznaczonych do kasacji.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4004W Chlewiska - Aleksandrów na odcinku od km 0+000,00 do km 3+538,00 w zakresie przebudowy nawierzchni wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych

Przebudowa drogi powiatowej nr 4004W Chlewiska - Aleksandrów na odcinku od km 0+000,00 do km 3+538,00 w zakresie przebudowy nawierzchni wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych.