Dostawa samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Dostawa samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Dostawę mebli biurowych dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Dostawę mebli biurowych dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Zapytanie cenowe   564.481 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty   230.636 KB

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Zapytanie cenowe   5.125 MB
Zawiadomienie o wyborze oferty   130.403 KB

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Załączniki
Zapytanie cenowe   2.787 MB
Zawiadomienie o wyborze oferty   162.914 KB

Dostawa samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Dostawa samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego mobilnego zestawu do transportu i dystrybucji wody pitnej dla ludności, zbudowanego na przyczepie

Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego mobilnego zestawu do transportu i dystrybucji wody pitnej dla ludności, zbudowanego na przyczepie.

Załączniki
Zapytanie cenowe   529.143 KB
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania   67.311 KB

Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla Powiatu Szydłowieckiego na okres 01.01.2018 - 31.12.2018

Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla Powiatu Szydłowieckiego na okres 01.01.2018 - 31.12.2018.

Załączniki
Zapytanie cenowe   767.127 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty   110.396 KB

Zapytanie cenowe na dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania do specjalizacji webmaster oraz designer w ramach projektu pt. Informatyczne zielone garnizony

Zapytanie cenowe na dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania do specjalizacji webmaster oraz designer w ramach projektu pt. Informatyczne zielone garnizony

Załączniki
Zapytanie cenowe   1.588 MB

Zapytanie cenowe na opracowanie analizy przedrealizacyjnej w zakresie budowy basenu

Zapytanie cenowe na opracowanie analizy przedrealizacyjnej w zakresie budowy basenu.

Załączniki
Zapytanie cenowe   309.161 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty   134.252 KB

Zapytanie cenowe na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Budowa lodowiska - opracowanie dokumentacji projektowej"

Zapytanie cenowe na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Budowa lodowiska - opracowanie dokumentacji projektowej".

Załączniki
Zapytanie cenowe   607.455 KB
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania   98.729 KB

Zapytanie ofertowe na dostawę kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego.

Zapytanie ofertowe na dostawę kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego.

Załączniki
Zapytanie ofertowe   759.322 KB

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Zapytanie cenowe na opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku warsztatów szkolnych w celu utworzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu na ul. Kościuszki 39

Zawiadomienie o wyborze oferty

Załączniki
zapytanie cenowe   429.450 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty   146.229 KB

Uchwała Nr 68/112/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych oraz zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; określenia terminu składania ofert oraz powołania komisji konkursowej.

Zapytanie cenowe na całodobowe (przez 7 dni w tygodniu) usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Szydłowieckiego w przypadkach określonych w art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 128 tj.) oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych pojazdów

Zapytanie cenowe na całodobowe (przez 7 dni w tygodniu) usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Szydłowieckiego w przypadkach określonych w art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 128 tj.) oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych pojazdów.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, zleconego przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, zleconego przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, zleconego przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, zleconego przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych oraz zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych oraz zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapytanie cenowe na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę obiektu mostowego z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Szydłowiec-Majdów

Zapytanie cenowe na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę obiektu mostowego z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Szydłowiec-Majdów.

Załączniki
Zapytanie cenowe   582.075 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   172.456 KB