główna zawartość
artykuł nr 1

Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich
pl. Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec
tel. (48) 617 10 08 wew. 20, 21
pokój nr 12, 16


Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, organizację przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, realizuje zadania dotyczące problematyki prawno – administracyjnej, wojskowej i nadzoru nad stowarzyszeniami.
Poniżej znajduje się spis spraw jakie możesz załatwić w Wydziale.