główna zawartość
artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA


1. ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU POJAZDU

2. Nazwa wydziału:

Wydział Komunikacji i Transportu
tel. 486177000 wew. 51 pok. 38, III piętro

3. Podstawa prawna:
· Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym jednolity tekst ustawy Dz. U. Nr 58/2003 poz.515
· rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123)
· rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 37)

4. Wymagane dokumenty:
· zawiadomienie o zbyciu pojazdu
· właściciel pojazdu zarejestrowanego przedstawia pisemną informację wskazującą nabywcę pojazdu t.j.
- kopię dowodu własności (np. umowy kupna-sprzedaży, faktury lub rachunku).

5. Opłaty:
W znakach skarbowych:
· za wniosek - 5 zł
· za każdy załącznik - 0,50 zł
Wpłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu (II piętro. pokój 17).

6.Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

7.Tryb odwoławczy:
Od zawiadomienia nie służy odwołanie.

8. Dodatkowe informacje:
-

9. Formularze do pobrania:
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu - w załączniku.