główna zawartość
artykuł nr 1

Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg obejmująca rok 2018

Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek obejmująca rok 2018.
 

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2017 poz.978.), została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca I, II, III i IV kwartał 2018 r.

I. W pierwszym kwartale 2018 roku do organu nadzorującego nie wpłynęła żadna skarga na ośrodek szkolenia kierowców.

II. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu, Wrocławiu, Tarnowie, Łomży, Olsztynie i Lublinie.

artykuł nr 2

Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg obejmująca rok 2017

Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek obejmująca rok 2017.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2016 poz.627.), została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca I, II i III i IV kwartał 2017 r.

I. W pierwszym, drugim, trzecim i czwartym kwartale 2017 roku do organu nadzorującego nie wpłynęła żadna skarga na ośrodek szkolenia kierowców.

II. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu, Gorzowie Wielkopolskim, Gorzowie Wlkp., Koninie, Bydgoszczy, Siedlcach, Łomży.

artykuł nr 3

Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg obejmująca rok 2016

Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek obejmująca rok 2016.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2016 poz.627.), została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca I, II, III i IV kwartał 2016 r.

I. W 2016 roku do organu nadzorującego nie wpłynęła żadna skarga na ośrodek szkolenia kierowców.

II. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu i z Warszawy.

artykuł nr 4

Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg obejmująca rok 2015

Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek obejmująca rok 2015.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 ze zm.), została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca I i II półrocze 2015 r.

I. W pierwszym i drugim półroczu 2015 roku do organu nadzorującego nie wpłynęła żadna skarga na ośrodek szkolenia kierowców.

II. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, z następujących miast: Radom, Warszawa, Łomża.

artykuł nr 5

Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg obejmująca rok 2014

Wyniki analizy statystycznej w zakresie zdawalności osób szkolonych oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek obejmująca rok 2014.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 ze zm.), została sporządzona analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - obejmująca I i II półrocze 2014 r.

I. W pierwszym i drugim półroczu 2014 roku do organu nadzorującego nie wpłynęła żadna skarga na ośrodek szkolenia kierowców.

II. Zestawienie odnośnie średniej zdawalności osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach zostało sporządzone na podstawie statystyk przesłanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, z następujących miast: Radom, Zielona Góra, Ostrołęka.