Rejestr zmian strony BIP:

121. Data: 2019-03-29 08:53
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty > Oferty / Dotacje > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych oraz zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik: Ogłoszenie z rozstrzygnięcia naboru wniosków
Wykonanie: Wojciech Burski
122. Data: 2019-03-28 15:09
Dział: Urząd > Informacje o zgłoszeniach budowy > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane
Wykonanie: Krzysztof Głuch
123. Data: 2019-03-28 10:06
Dział: Organy > Rada Powiatu > Kluby radnych > Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
Opis zmian: dodanie artykułu: Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
Wykonanie: Wojciech Burski
124. Data: 2019-03-27 13:35
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty > Ogłoszenia przetargów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: "Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik: Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 27.03.2019 r.
Wykonanie: Wojciech Burski
125. Data: 2019-03-27 13:35
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty > Ogłoszenia przetargów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: "Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim"
Wykonanie: Wojciech Burski
126. Data: 2019-03-26 13:25
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty > Ogłoszenia przetargów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: "Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim"
Wykonanie: Wojciech Burski
127. Data: 2019-03-26 13:25
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty > Ogłoszenia przetargów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: "Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim"
Wykonanie: Wojciech Burski
128. Data: 2019-03-26 13:20
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty > Ogłoszenia przetargów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: "Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim"
Wykonanie: Wojciech Burski
129. Data: 2019-03-26 13:20
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty > Ogłoszenia przetargów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: "Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załączniki: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i Modyfikacja treści SIWZ z dnia 26.03.2019 r.
Wykonanie: Wojciech Burski
130. Data: 2019-03-26 13:18
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty > Ogłoszenia przetargów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: "Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim"
Wykonanie: Wojciech Burski

‹ poprzednia -   7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19   - następna ›