Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 4065

1. Data: 2018-02-26 12:59
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty > Ogłoszenia przetargów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Smagów-Cukrówka - etap II; Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej w m. Skłoby (odc. OSP Skłoby-szwalnia); Zadanie 3. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów gr. woj.; Zadanie 4. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały -gr. woj. odc. Sadek-Kierz Niedźwiedzi; Zadanie 5. Przebudowa drogi powiatowej Wawrzyszów-Chronów Kolonia - etap II; Zadanie 6. Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie-Omięcin w m. Zaborowie - II etap.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie: Wojciech Burski
2. Data: 2018-02-08 09:42
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty > Ogłoszenia przetargów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Smagów-Cukrówka - etap II; Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej w m. Skłoby (odc. OSP Skłoby-szwalnia); Zadanie 3. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów gr. woj.; Zadanie 4. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały -gr. woj. odc. Sadek-Kierz Niedźwiedzi; Zadanie 5. Przebudowa drogi powiatowej Wawrzyszów-Chronów Kolonia - etap II; Zadanie 6. Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie-Omięcin w m. Zaborowie - II etap.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Wojciech Burski
3. Data: 2018-01-29 14:42
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty > Ogłoszenia przetargów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Smagów-Cukrówka - etap II; Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej w m. Skłoby (odc. OSP Skłoby-szwalnia); Zadanie 3. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów gr. woj.; Zadanie 4. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały -gr. woj. odc. Sadek-Kierz Niedźwiedzi; Zadanie 5. Przebudowa drogi powiatowej Wawrzyszów-Chronów Kolonia - etap II; Zadanie 6. Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie-Omięcin w m. Zaborowie - II etap.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załacznika
Wykonanie: Monika Półtorak
4. Data: 2018-01-12 12:43
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty > Ogłoszenia przetargów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Smagów-Cukrówka - etap II; Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej w m. Skłoby (odc. OSP Skłoby-szwalnia); Zadanie 3. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów gr. woj.; Zadanie 4. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały -gr. woj. odc. Sadek-Kierz Niedźwiedzi; Zadanie 5. Przebudowa drogi powiatowej Wawrzyszów-Chronów Kolonia - etap II; Zadanie 6. Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie-Omięcin w m. Zaborowie - II etap
Wykonanie: Wojciech Burski
5. Data: 2018-01-12 12:42
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty > Ogłoszenia przetargów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Smagów-Cukrówka - etap II; Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej w m. Skłoby (odc. OSP Skłoby-szwalnia); Zadanie 3. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów gr. woj.; Zadanie 4. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały -gr. woj. odc. Sadek-Kierz Niedźwiedzi; Zadanie 5. Przebudowa drogi powiatowej Wawrzyszów-Chronów Kolonia - etap II; Zadanie 6. Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie-Omięcin w m. Zaborowie - II etap
Wykonanie: Wojciech Burski
6. Data: 2018-01-12 12:42
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty > Ogłoszenia przetargów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Smagów-Cukrówka - etap II; Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej w m. Skłoby (odc. OSP Skłoby-szwalnia); Zadanie 3. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów gr. woj.; Zadanie 4. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały -gr. woj. odc. Sadek-Kierz Niedźwiedzi; Zadanie 5. Przebudowa drogi powiatowej Wawrzyszów-Chronów Kolonia - etap II; Zadanie 6. Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie-Omięcin w m. Zaborowie - II etap
Wykonanie: Wojciech Burski
7. Data: 2018-01-12 12:41
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty > Ogłoszenia przetargów
Opis zmian: dodanie artykułu: Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Smagów-Cukrówka ? etap II; Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej w m. Skłoby (odc. OSP Skłoby-szwalnia); Zadanie 3. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów gr. woj.; Zadanie 4. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały -gr. woj. odc. Sadek-Kierz Niedźwiedzi; Zadanie 5. Przebudowa drogi powiatowej Wawrzyszów-Chronów Kolonia ?etap II; Zadanie 6. Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie-Omięcin w m. Zaborowie ? II etap
Wykonanie: Wojciech Burski

powrót