Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 4166

1. Data: 2018-05-11 10:16
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty > Ogłoszenia przetargów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont i przebudowa dróg powiatowych oraz remont i budowa chodników.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie: Wojciech Burski
2. Data: 2018-04-27 11:42
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty > Ogłoszenia przetargów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont i przebudowa dróg powiatowych oraz remont i budowa chodników.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania
Wykonanie: Wojciech Burski
3. Data: 2018-04-10 15:06
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty > Ogłoszenia przetargów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont i przebudowa dróg powiatowych oraz remont i budowa chodników.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Wojciech Burski
4. Data: 2018-03-22 14:36
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty > Ogłoszenia przetargów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont i przebudowa dróg powiatowych oraz remont i budowa chodników
Wykonanie: Wojciech Burski
5. Data: 2018-03-22 14:35
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty > Ogłoszenia przetargów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4014W Jastrząb-Gąsawy Rządowe na odcinku od km 3+056,50 do km 4+165,0 Zadanie 2. Remont drogi powiatowej nr 3341W Jabłonica-Pogroszyn-Chustki odc. Korzyce-Wilcza Wola Zadanie 3. Budowa chodnika przy drodze powiatowej 4023W w miejscowości Wałsnów etap II Zadanie 4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Budki II -etap IV Zadanie 5. Budowa chodnika w miejscowości Rogów przy drodze powiatowej 4015W Szydłowiec-Mirów Nowy-gr. woj. etap II Zadanie 6. Budowa chodnika w miejscowości Zbijów Duży przy drodze powiatowej 4016W etap II Zadanie 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 4009W Świerczek-Szydłówek w m-c. Szydłówek ? budowa chodnika etap III Zadanie 8. Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W - budowa chodnika w m. Mirów Stary -etap III Zadanie 9. Remont chodnika w m. Stefanków Zadanie 10. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Cukrówka-IV etap
Wykonanie: Wojciech Burski
6. Data: 2018-03-22 14:34
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty > Ogłoszenia przetargów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodników
Wykonanie: Wojciech Burski
7. Data: 2018-03-22 14:33
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty > Ogłoszenia przetargów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodników
Wykonanie: Wojciech Burski
8. Data: 2018-03-22 14:33
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty > Ogłoszenia przetargów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodników
Wykonanie: Wojciech Burski
9. Data: 2018-03-22 14:32
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty > Ogłoszenia przetargów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodników
Wykonanie: Wojciech Burski
10. Data: 2018-03-22 14:31
Dział: Zamówienia Publiczne / Oferty > Ogłoszenia przetargów
Opis zmian: dodanie artykułu: Przebudowa dróg powiatowych
Wykonanie: Wojciech Burski

powrót