Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 377

1. Data: 2009-11-09 12:09
Dział: Prawo Lokalne > Powiatowy Program Ochrony Środowiska i Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu).
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Szydłowieckiego na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016
Wykonanie: Wojciech Burski
2. Data: 2009-09-16 12:00
Dział: Prawo Lokalne > Powiatowy Program Ochrony Środowiska i Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu).
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik - Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Szydłowieckiego na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016 - PROJETK.pdf
Wykonanie: Wojciech Burski
3. Data: 2008-11-03 13:49
Dział: Prawo Lokalne > Powiatowy Program Ochrony Środowiska i Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami
Opis zmian: Dodano załączniki - Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Szydłowieckiego.pdf i Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Szydłowieckiego.pdf
Wykonanie: Wojciech Burski

powrót