główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie nr GN.6642.1.697.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 2404 w miejscowości Skłoby.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.697.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 2404 w miejscowości Skłoby.