główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie nr GN.6642.1.740.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 939 w miejscowości Budki.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.740.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 939 w miejscowości Budki.