główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie nr GN.6642.1.437.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 458 w miejscowości Chronów Wieś.

Zawiadomienie nr GN.6642.1.437.2019 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 458 w miejscowości Chronów Wieś.