Plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny na 2019 rok