główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr III/19/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie: ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu szydłowieckiego, zapewniających dostępność świadczeń w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w pierwszym półroczu 2019 roku.