główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 15/39/2019 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie:  wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2019 r. oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019.