główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 4533
   Dane podstawowe 206045
   Godziny urzędowania 9388
   Wydziały i Biura Starostwa 18390
     Kancelaria Starosty 1385
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich 3596
     Biuro Rady 2828
     Wydział Finansowy 2554
     Wydział Rozwoju i Infrastruktury 2754
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 3286
     Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 1245
     Wydział Budownictwa i Architektury 4683
     Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 6336
     Wydział Komunikacji i Transportu 7240
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa 3360
     Biuro Prawne 1935
     Powiatowy Rzecznik Konsumentów 1866
   Komunikaty/Ogłoszenia 17829
     Rok 2019 1697
     Rok 2018 2573
     Rok 2017 3077
     Rok 2016 2689
     Rok 2015 3748
     Rok 2014 3894
     Rok 2013 2670
     Rok 2012 5195
     Rok 2011 4634
     Rok 2010 4481
     Rok 2009 6979
     Rok 2008 14665
     Rok 2007 11880
     Rok 2006 20539
     Rok 2005 2327
   Informacje o zgłoszeniach budowy 2837
     Rok 2019 458
     Rok 2018 891
     Rok 2017 837
     Rok 2016 902
     Rok 2015 842
   Informacje o wydanych pozwoleniach i zezwoleniach z zakresu gospodarki odpadami 1193
     Rok 2018 230
     Rok 2017 371
     Rok 2016 459
     Rok 2012 - 2015 419
   Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 34192
     Rok 2019 4218
     Rok 2018 7299
     Rok 2017 4932
     Rok 2016 3984
     Rok 2015 1172
     Rok 2014 3394
     Rok 2013 3241
     Rok 2012 4505
     Rok 2009 6603
     Rok 2008 8171
     Rok 2007 6052
Organy
   Starosta 8937
     Kompetencje 4323
     Kontakt 2011
     Dyżury 1908
     Zarządzenia 2856
   Wicestarosta 6271
   Sekretarz Powiatu 5112
   Skarbnik Powiatu 5054
   Rada Powiatu 8533
     Skład Rady Powiatu 4994
     Kompetencje i tryb działania 2447
     Sesje 2137
    ›    Planowane - harmonogram roczny 2617
    ›    Obrady Rady Powiatu Szydłowieckiego na żywo 1032
    ›    Nagrania obrad Rady Powiatu w Szydłowcu 993
     Uchwały Rady Powiatu 2376
     Imienne wykazy głosowań radnych 208
     Protokoły z Sesji Rady Powiatu 1864
     Interpelacje i zapytania radnych 395
    ›    Kadencja 2018 - 2023 801
     Kluby radnych 68
    ›    Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości 49
     Dyżury radnych 1895
     Kontakt z radnymi 2054
   Zarząd Powiatu 6432
     Skład Zarządu 2569
     Kompetencje i tryb działania 1682
     Uchwały Zarządu Powiatu 2228
     Raport o stanie powiatu 45
    ›    Raport o stanie powiatu szydłowieckiego za 2018 r. 40
   Komisje Rady 4425
     Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 1564
    ›    Skład osobowy 1482
    ›    Plan pracy 1223
     Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny 1498
    ›    Skład osobowy 1319
    ›    Plan pracy 1431
     Komisja Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa 1561
    ›    Skład osobowy 1367
    ›    Plan pracy 1313
     Komisja Rewizyjna 1446
    ›    Skład osobowy 1323
    ›    Plan pracy 1180
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 73
    ›    Skład osobowy 78
Prawo Lokalne
   Statut 7143
   Regulamin 10116
   Uchwały Rady Powiatu 8508
     Rok 2019 754
     Rok 2018 1456
     Rok 2017 1716
     Rok 2016 1671
     Rok 2015 2181
     Rok 2014 1113
    ›    I kwartał 1185
    ›    II kwartał 1269
    ›    III kwartał 936
    ›    IV kwartał 1633
     Rok 2013 1056
    ›    I kwartał 1887
    ›    II kwartał 1852
    ›    III kwartał 1044
    ›    IV kwartał 1711
     Rok 2012 1348
    ›    I kwartał 2558
    ›    II kwartał 2451
    ›    III kwartał 1419
    ›    IV kwartał 2523
     Rok 2011 1381
    ›    I kwartał 3007
    ›    II kwartał 2355
    ›    III kwartał 1118
    ›    IV kwartał 3619
     Rok 2010 1186
    ›    I kwartał 2246
    ›    II kwartał 3192
    ›    III kwartał 1419
    ›    IV kwartał 2897
     Rok 2009 1139
    ›    I kwartał 1701
    ›    II kwartał 2506
    ›    III kwartał 1691
    ›    IV kwartał 2662
     Rok 2008 1176
    ›    I kwartał 1498
    ›    II kwartał 3390
    ›    III kwartał 1263
    ›    IV kwartał 2700
     Rok 2007 1288
    ›    I kwartał 1617
    ›    II kwartał 2386
    ›    III kwartał 1429
    ›    IV kwartał 1981
     Rok 2006 1431
    ›    I kwartał 2767
    ›    II kwartał 1871
    ›    III kwartał 1617
    ›    IV kwartał 3338
     Rok 2005 1287
    ›    I kwartał 2405
    ›    II kwartał 2987
    ›    III kwartał 2023
    ›    IV kwartał 2230
     Rok 2004 1275
    ›    I kwartał 2280
    ›    II kwatał 4235
    ›    III kwartał 2234
    ›    IV kwartał 2305
     Rok 2003 1231
    ›    I Kwartał 2203
    ›    II Kwartał 2767
    ›    III Kwartał 1942
    ›    IV Kwartał 3014
     Rok 2002 1184
    ›    IV Kwartał 2380
   Uchwały Zarządu Powiatu 7013
     Rok 2019 589
     Rok 2018 775
     Rok 2017 881
     Rok 2016 1085
     Rok 2015 1519
     Rok 2014 2950
     Rok 2013 4452
     Rok 2012 5227
     Rok 2011 6374
   Zarządzenia Starosty 3727
     Rok 2019 1210
     Rok 2018 792
     Rok 2017 1246
     Rok 2016 1019
     Rok 2015 1502
     Rok 2014 2594
     Rok 2013 2916
     Rok 2012 3977
     Rok 2011 5372
     Rok 2010 3117
     Rok 2009 4657
     Rok 2008 3615
     Rok 2007 4340
     Rok 2006 3771
     Rok 2005 2523
     Rok 2004 4304
     Rok 2003 3789
     Rok 2002 3505
     Rok 2001 2675
   Programy i strategie 95
     Strategia Rozwoju Powiatu 7753
     Powiatowy Program Ochrony Środowiska i Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami 5446
Finanse i Mienie Powiatu
   Umowy 2058
     Rok 2012 1041
   Finanse Powiatu 4324
     Finanse 2019 168
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2019 203
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2025 55
    ›    Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 32
    ›    Bilanse jednostek budżetowych 79
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 50
     Finanse 2018 250
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 241
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2018 196
     Finanse 2017 301
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2017 431
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 268
     Finanse 2016 490
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2016 413
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2016, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ. 400
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 595
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015 334
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 377
     Finanse 2015 721
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2015 661
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015 - 2020 531
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 593
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2015, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 436
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014 430
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 448
     Finanse 2014 576
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015 511
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020 506
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 542
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2014 550
     Finanse 2013 1086
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2013 862
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu 569
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019 612
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok 501
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013 484
     Finanse 2012 1173
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu 998
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017 860
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2012 1230
    ›    Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego przez Powiat Szydłowiecki w Uchwale Budżetowej na rok 2012 deficytu 786
    ›    Opinia RIO o prawidłowości planowanej przez Powiat Szydłowiecki kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową 856
    ›    Opinia RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szydłowieckiego o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2011 829
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011 681
    ›    Opinia RIO o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu budżetu za I półrocze roku 2012, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ 733
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012 424
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok 543
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu 1180
     Finanse 2011 1183
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2011 1309
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu przez Powiat Szydłowiecki obligacji komunalnych 801
     Finanse 2010 1140
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2010 1179
     Finanse 2009 1181
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2009 977
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne 883
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2008 882
     Finanse 2008 1000
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu na rok 2008 683
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne 698
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2007 1112
     Finanse 2007 935
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu 802
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu 822
    ›    Sprawozdanie o stanie należności 837
    ›    Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 862
    ›    Sprawozdanie o stanie zobowiązań 875
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2006 1289
     Finanse 2006 865
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu 825
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu 778
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2006 788
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2005 1430
     Finanse 2005 870
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2004 1135
     Finanse 2004 870
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2003 2128
     Finanse 2003 853
   Majątek Powiatu 3763
     Informacja o mieniu powiatu 2047
     Informacja o długu publicznym 1571
Zamówienia Publiczne / Oferty
   Roczny plan zamówień publicznych 1274
   Ogłoszenia przetargów 11179
   Archiwum 2876
    ›    Rok 2003 6719
    ›    Rok 2004 5890
    ›    Rok 2005 20636
    ›    Rok 2006 20414
    ›    Rok 2007 18142
    ›    Rok 2008 15454
    ›    Rok 2009 13545
    ›    Rok 2010 47280
    ›    Rok 2011 11930
    ›    Rok 2012 10798
    ›    Rok 2013 16621
    ›    Rok 2014 28678
    ›    Rok 2015 69308
    ›    Rok 2016 25664
    ›    Rok 2017 8951
     Przetargi 658
    ›    Rok 2018 18353
    ›    Rok 2006 6331
    ›    Rok 2007 7257
    ›    Rok 2008 4539
    ›    Rok 2009 3419
    ›    Rok 2010 4567
    ›    Rok 2011 4788
    ›    Rok 2012 4778
    ›    Rok 2013 3600
    ›    Rok 2014 3406
     Informacje o Wynikach Przetargów 1129
   Zapytania ofertowe / Dotacje 14461
     Rok 2019 11700
     Rok 2018 17736
     Rok 2017 16578
     Rok 2016 25708
     Rok 2015 11244
     Rok 2014 2903
     Rok 2013 1819
     Rok 2012 1852
     Rok 2011 1824
     Rok 2010 2294
     Rok 2009 6230
     Rok 2008 1208
     Rok 2007 7432
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 7404
     Budownictwo 5215
    ›    Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę 7211
    ›    Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 1805
    ›    Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu 1509
    ›    Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na innego inwestora 1717
    ›    Wydawanie pozwolenia na rozbiórkę 2067
    ›    Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę / rozbiórkę / remont 8202
    ›    Wniosek o wydanie dziennika budowy 3002
    ›    Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej 460
    ›    Wydanie decyzji o nięzbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości 246
     Komunikacja i transport 4430
    ›    Wydanie prawa jazdy po egzaminie 6936
    ›    Wymiana praw jazdy 3205
    ›    Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy 2365
    ›    Wydanie międzynarodowych praw jazdy 1584
    ›    Wydanie zatrzymanego prawa jazdy 1661
    ›    Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy 1509
    ›    Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców 1296
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 1478
    ›    Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów 1363
    ›    Rejestracja pojazdu 10580
    ›    Czasowa rejestracja pojazdu 1885
    ›    Wyrejestrowanie pojazdu 3123
    ›    Zawiadomienie o zbyciu pojazdu 2019
    ›    Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika 5991
    ›    Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej 2442
    ›    Wydanie wtórnika karty pojazdu 1412
    ›    Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne 35554
    ›    Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym 1712
    ›    Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego 1382
    ›    Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy 2305
    ›    Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy 2440
    ›    Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy 1874
    ›    Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg 1632
     Edukacja, zdrowie, kultura i sport 1907
    ›    • Wydawanie skierowań do Zakładu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczego w Szydłowcu 5070
    ›    • Nadanie szkole lub placówce niepublicznej uprawnień szkoły publicznej 1568
    ›    • Kierowanie - na wniosek rodziców - na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły specjalnej lub ośrodka szkolno-wychowawczego na terenie najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek 1078
    ›    • Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych 1181
    ›    • Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej 1112
    ›    • Przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego (na wniosek zainteresowanego nauczyciela) i nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 1390
     Ochrona środowiska 2154
    ›    • Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 1196
    ›    • Wydawanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami 1529
    ›    • Udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż 4723
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska 1348
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych 1219
    ›    • Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1182
    ›    • Uzgadnianie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, lub na zmianę sposobu użytkowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1182
    ›    • Sprawowanie nadzoru nad właściwą gospodarką leśną, związaną z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych, ochronnych, przeciwpożarowych, zwalczających szkodniki, przebudowa drzewostanów bądź ponownego zalesienia 1487
    ›    • Przyjmowanie wniosków (zgłoszeń) od właścicieli lasów na wyrąb drzew, sprawdzanie stanu prawnego i cechowanie oraz wydawanie „Świadectw legalności pozyskania drewna” 1336
    ›    • Zawieranie umów i zatwierdzanie planów łowieckich oraz rozliczanie funduszów dzierżawnych na poszczególne gminy i nadleśnictwa 1207
    ›    • Wydawanie pozwoleń na hodowanie i trzymanie Chartów rasowych lub ich mieszkańców 1243
    ›    • Rejestrowanie niektórych gatunków zwierząt i roślin podlegających ochronie 1140
    ›    • Realizacja dotacji i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przyznanych limitów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1196
     Sprawy obywatelskie 2219
    ›    Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku 1250
    ›    Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych 2380
     Geodezja 11492
    ›    Wydawanie wypisów / wypisów i wyrysów / wyrysów z ewidencji gruntów i budynków 227
    ›    Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 211
    ›    Skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu 75
    ›    Postępowanie administracyjne w zakresie dokonywania zmian w ewidencji gruntów i budynków 111
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) 8890
   Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania i rozstrzygania 3432
   Stan Twojej Sprawy 3399
   Udzielanie informacji publicznej na wniosek 4573
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1915
Nieodpłatna pomoc prawna
   Informacje ogólne 1293
   Ogłoszenia 251
   Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa działających na terenie powiatu szydłowieckiego 84
   Archiwum 160
     Rok 2017 1068
Wybory samorządowe
   Wybory 2018 1120
     WYNIKI WYBORÓW- Protokół z wyborów do Sejmiku Województwa 121
     WYNIKI WYBORÓW - Protokół z wyborów do Rady Powiatu Szydłowieckiego 348
     Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 164
     Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu I o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 161
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury 533
     Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu 190
     Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 83
     Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Szydłowcu 239
     Obwieszczenie w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej 136
     Kalendarz wyborczy 288
   Wybory 2014 1949
   Wybory 2010 3080
      Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury 1668
      Informacja dot. Urzędnika Wyborczego i Pełnomocnika ds. informatycznej obsługi terytorialnej komisji wyborczej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu 1321
BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu
   Zarząd Dróg Powiatowych 6383
     Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 1156
     Wnioski do pobrania 3405
     Ogłoszenia o naborze 360
     Sprawozdania finansowe 54
   Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 7209
     Ogólna charakterystyka Domu 1809
     Podstawy prawne 1749
     Zasady organizacyjne 1770
     Charakterystyka świadczonych usług 50
     Tryb kierowania i odpłatność za pobyt w DPS "DK" w Łaziskach 51
     Aktualności 46
     Zamówienia publiczne 93691
     Tablica ogłoszeń 1179
     Sprawozdania 70
     Klauzula informacyjna 104
     Redakcja Biuletynu 311
   Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaziskach 3173
     Statut 743
     Klauzula informacyjna 114
     Sprawozdania 34
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 12587
     Podstawa prawna, zakres obowiązków, kompetencje, zadania publiczne 5800
     Struktura 1577
     Klauzula informacyjna 187
     Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON 3691
     Zamówienia publiczne 29327
     Ogłoszenia o naborze 1727
     Sprawozdania finansowe 57
   Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu 36318
     Dane podstawowe 3608
    ›    Wykaz stanowisk i ich lokalizacja 2364
    ›    Zadania i status prawny 1536
     Struktura Urzędu 2974
    ›    Regulamin i struktura organizacyjna 1403
     Majątek jednostki 1011
    ›    Bilans jednostki 1160
     Powiatowa Rada Rynku Pracy 1951
     Kontrole 1134
    ›    Kontrola Zarządcza 1080
    ›    Kontrole zewnętrzne 925
    ›    Kontrole wewnętrzne 994
     Aktualności 5469
    ›    Ogłoszenia 39178
    ›    Przetargi 6297
     Prawo pracy 2108
     Informacje dla bezrobotnych 1303
    ›    Uprawnienia i obowiązki 1646
    ›    Terminy wypłaty świadczeń 1129
    ›    Informacje dla poszukujących pracy 940
    ›    Centrum Aktywizacji Zawodowej 1076
    ›    Klub Pracy 930
    ›    Instrumenty Rynku Pracy 2265
    ›    Usługi Rynku Pracy 1944
    ›    Stawki, kwoty, wskaźniki 930
    ›    Elektroniczna rejestracja 815
     Informacje dla pracodawców 1090
    ›    Instrumenty Rynku Pracy 3013
    ›    Usługi Rynku Pracy 1491
     Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 59b ustawy o promocji 17264
     PFRON 3581
     Europejski Fundusz Społeczny 1273
    ›    Projekty w realizacji 1268
    ›    Projekty zakończone 1305
    ›    Ewaluacja projektu 1006
     Oferty pracy 3021
     Statystyka 2002
     Roczne sprawozdanie z działalności PUP 1614
     Ochrona danych osobowych 498
     Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 313
     Zasady udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu. 247
     Redakcja Biuletynu 538
   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 5836
     Zakres obowiązków i kompetencje 3386
     Statut 1420
     Procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 872
     Regulamin działalności Zespołu Orzekającego 838
     Ogłoszenia o naborze 287
     Klauzula informacyjna 144
     Sprawozdania finansowe 33
   Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 4355
     Dokumentacja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 1043
     Tablica ogłoszeń 22526
     Sprawozdania finansowe jednostki 125
     Klauzula informacyjna 114
Inne
   Oświadczenia majątkowe 20209
     Rok 2002 2090
     Rok 2003 1247
    ›    Radni 1607
    ›    Członkowie Zarządu 1117
    ›    Skarbnik 990
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1250
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 2044
     Rok 2004 1498
    ›    Radni 1113
    ›    Członkowie Zarządu 1036
    ›    Skarbnik 920
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1113
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1194
     Rok 2005 1442
    ›    Radni 923
    ›    Członkowie Zarządu 808
    ›    Skarbnik 775
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 889
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 774
     Rok 2006 2039
    ›    Radni 1512
    ›    Starosta 1144
    ›    Skarbnik 808
    ›    Sekretarz 837
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1205
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1127
     Rok 2007 1451
    ›    Radni 911
    ›    Starosta 777
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 904
    ›    Sekretarz 767
    ›    Skarbnik 716
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 895
     Rok 2008 1496
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 960
    ›    Skarbnik 695
    ›    Sekretarz 745
    ›    Radni 886
    ›    Starosta 915
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1127
     Rok 2009 1550
    ›    Radni 1108
    ›    Starosta 844
    ›    Sekretarz 815
    ›    Skarbnik 762
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1014
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 897
     Rok 2010 2187
    ›    Radni 3170
    ›    Skarbnik 797
    ›    Sekretarz 818
    ›    Starosta 1548
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1221
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1483
     Rok 2011 1803
    ›    Skarbnik 832
    ›    Sekretarz 876
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1269
    ›    Starosta 910
    ›    Radni 1251
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1247
     Rok 2012 2250
    ›    Radni 1222
    ›    Starosta 961
    ›    Sekretarz 781
    ›    Skarbnik 816
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1314
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1051
     Rok 2013 1558
    ›    Radni 1146
    ›    Starosta 947
    ›    Sekretarz 702
    ›    Skarbnik 654
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1166
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 993
     Rok 2014 2775
    ›    Radni 2289
    ›    Starosta 1048
    ›    Sekretarz 537
    ›    Skarbnik 557
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 802
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 786
     Rok 2015 1756
    ›    Starosta 727
    ›    Sekretarz 1134
    ›    Skarbnik 589
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1108
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1200
    ›    Radni 1410
     Rok 2016 1504
    ›    Radni 1080
    ›    Starosta 502
    ›    Wicestarosta 326
    ›    Sekretarz 280
    ›    Skarbnik 310
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1056
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1052
     Rok 2017 1636
    ›    Radni 1316
    ›    Starosta 382
    ›    Wicestarosta 304
    ›    Sekretarz Powiatu 411
    ›    Skarbnik Powiatu 334
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1310
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1194
     Rok 2018 1189
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 761
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 881
    ›    Radni 252
   Kontrole 138
     Rok 2019 32
     Rok 2018 10
     Rok 2017 57
   Jednostki Organizacyjne 7689
     Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza 2886
    ›    Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza 1544
     Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 4561
    ›    Statut Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 2053
     Zarząd Dróg Powiatowych 11334
    ›    Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych 1961
    ›    Statut Zarządu Dróg Powiatowych 2343
     Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 2470
    ›    Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 1589
     Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 5824
    ›    Statut Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 1416
     Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach 2847
    ›    Statut Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach 763
     Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 2323
    ›    Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 3007
     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2584
    ›    Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 1511
    ›    Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 2480
     Powiatowy Urząd Pracy 2306
    ›    Statut Powiatowego Urzędu Pracy 3423
     Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego w Wysokiej 2340
    ›    Statut Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego w Wysokiej 4314
     Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2413
    ›    Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1895
     Powiatowa Biblioteka Publiczna 1539
    ›    Statut Powiatowej Biblioteki Publicznej 1554
   Powiatowe służby, inspekcje i straże 6685
     Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu 5858
     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu 5352
     Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szydłowcu 2915
     Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Orońsku 2626
     Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 7647
   Organizacje pozarządowe 2027
     Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego 3736
    ›    Związek Powiatów Polskich 1388
     Związki członkowskie 352
     Sprawozdania z realizacji programu współpracy 540
   Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1832
   Petycje 287
     Rok 2019 107
     Rok 2018 142
   Rejestry, ewidencje i archiwa 5619
     Biuro Rady Powiatu 1561
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich 1555
     Wydział Budownictwa i Architektury 1778
     Wydział Komunikacji i Transportu 1806
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 1392
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa 2079
     Archiwum Zakładowe 3062
   Klauzula informacyjna 305
   Redakcja Biuletynu 3822
Łączna liczba odwiedzin:2340370