główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 16582
   Dane podstawowe 208555
   Godziny urzędowania 9900
   Wydziały i Biura Starostwa 20615
     Kancelaria Starosty 1583
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich 3761
     Biuro Rady 2937
     Wydział Finansowy 2766
     Wydział Rozwoju i Infrastruktury 2870
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 3473
     Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 1385
     Wydział Budownictwa i Architektury 5035
     Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 6984
     Wydział Komunikacji i Transportu 7891
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa 3654
     Biuro Prawne 2037
     Powiatowy Rzecznik Konsumentów 1975
   Komunikaty/Ogłoszenia 19093
     Rok 2020 1217
     Rok 2019 3063
     Rok 2018 2995
     Rok 2017 3555
     Rok 2016 3005
     Rok 2015 4081
     Rok 2014 4151
     Rok 2013 2824
     Rok 2012 5417
     Rok 2011 4805
     Rok 2010 4613
     Rok 2009 7147
     Rok 2008 14973
     Rok 2007 12056
     Rok 2006 20880
     Rok 2005 2390
   Informacje o zgłoszeniach budowy 3333
     Rok 2020 286
     Rok 2019 701
     Rok 2018 991
     Rok 2017 927
     Rok 2016 967
     Rok 2015 903
   Informacje o wydanych pozwoleniach i zezwoleniach z zakresu gospodarki odpadami 1355
     Rok 2018 297
     Rok 2017 424
     Rok 2016 511
     Rok 2012 - 2015 470
   Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 36459
     Rok 2020 989
     Rok 2019 6114
Organy
   Starosta 9226
     Kompetencje 4421
     Kontakt 2082
     Dyżury 1968
     Zarządzenia 2978
   Wicestarosta 6523
   Sekretarz Powiatu 5346
   Skarbnik Powiatu 5202
   Rada Powiatu 9002
     Skład Rady Powiatu 5256
     Kompetencje i tryb działania 2549
     Sesje 2378
    ›    Planowane - harmonogram roczny 2856
    ›    Obrady Rady Powiatu w Szydłowcu na żywo 1599
    ›    Nagrania obrad Rady Powiatu w Szydłowcu 2007
     Uchwały Rady Powiatu 2535
     Imienne wykazy głosowań radnych 385
     Protokoły z Sesji Rady Powiatu 2028
     Interpelacje i zapytania radnych 535
    ›    Kadencja 2018 - 2023 1366
     Kluby radnych 166
    ›    Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości 129
     Dyżury radnych 1995
     Kontakt z radnymi 2139
   Zarząd Powiatu 6630
     Skład Zarządu 2685
     Kompetencje i tryb działania 1772
     Uchwały Zarządu Powiatu 2408
     Raport o stanie powiatu 140
    ›    Raport o stanie powiatu szydłowieckiego za 2018 r. 120
   Komisje Rady 4550
     Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 1621
    ›    Skład osobowy 1549
    ›    Plan pracy 1362
     Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny 1576
    ›    Skład osobowy 1396
    ›    Plan pracy 1512
     Komisja Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa 1662
    ›    Skład osobowy 1435
    ›    Plan pracy 1387
     Komisja Rewizyjna 1506
    ›    Skład osobowy 1404
    ›    Plan pracy 1278
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 134
    ›    Skład osobowy 139
    ›    Plan pracy 61
Prawo Lokalne
   Statut 7479
   Regulamin 10448
   Uchwały Rady Powiatu 8976
     Rok 2020 131
     Rok 2019 2041
     Rok 2018 2297
     Rok 2017 2476
     Rok 2016 2144
     Rok 2015 2602
     Rok 2014 1168
    ›    I kwartał 1301
    ›    II kwartał 1419
    ›    III kwartał 1044
    ›    IV kwartał 1888
     Rok 2013 1117
    ›    I kwartał 2039
    ›    II kwartał 2021
    ›    III kwartał 1111
    ›    IV kwartał 1847
     Rok 2012 1429
    ›    I kwartał 2760
    ›    II kwartał 2631
    ›    III kwartał 1502
    ›    IV kwartał 2714
     Rok 2011 1442
    ›    I kwartał 3205
    ›    II kwartał 2535
    ›    III kwartał 1188
    ›    IV kwartał 3881
     Rok 2010 1256
    ›    I kwartał 2418
    ›    II kwartał 3411
    ›    III kwartał 1528
    ›    IV kwartał 3094
     Rok 2009 1205
    ›    I kwartał 1806
    ›    II kwartał 2657
    ›    III kwartał 1787
    ›    IV kwartał 2881
     Rok 2008 1238
    ›    I kwartał 1612
    ›    II kwartał 3667
    ›    III kwartał 1366
    ›    IV kwartał 2883
     Rok 2007 1362
    ›    I kwartał 1737
    ›    II kwartał 2566
    ›    III kwartał 1536
    ›    IV kwartał 2129
     Rok 2006 1496
    ›    I kwartał 2977
    ›    II kwartał 2001
    ›    III kwartał 1736
    ›    IV kwartał 3567
     Rok 2005 1350
    ›    I kwartał 2520
    ›    II kwartał 3169
    ›    III kwartał 2142
    ›    IV kwartał 2352
     Rok 2004 1341
    ›    I kwartał 2458
    ›    II kwatał 4498
    ›    III kwartał 2391
    ›    IV kwartał 2482
     Rok 2003 1288
    ›    I Kwartał 2366
    ›    II Kwartał 2915
    ›    III Kwartał 2080
    ›    IV Kwartał 3219
     Rok 2002 1229
    ›    IV Kwartał 2556
   Uchwały Zarządu Powiatu 7396
     Rok 2020 179
     Rok 2019 1675
     Rok 2018 1365
     Rok 2017 1487
     Rok 2016 1432
     Rok 2015 1775
     Rok 2014 3150
     Rok 2013 4689
     Rok 2012 5520
     Rok 2011 6691
   Zarządzenia Starosty 4267
     Rok 2020 71
     Rok 2019 3030
     Rok 2018 1315
     Rok 2017 1707
     Rok 2016 1326
     Rok 2015 1821
     Rok 2014 2843
     Rok 2013 3194
     Rok 2012 4197
     Rok 2011 5625
     Rok 2010 3270
     Rok 2009 4987
     Rok 2008 3848
     Rok 2007 4583
     Rok 2006 3896
     Rok 2005 2674
     Rok 2004 4564
     Rok 2003 3933
     Rok 2002 3723
     Rok 2001 2896
   Programy i strategie 297
     Strategia Rozwoju Powiatu 7931
     Powiatowy Program Ochrony Środowiska i Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami 5575
Finanse i Mienie Powiatu
   Umowy 2181
     Rok 2012 1095
   Finanse Powiatu 4546
     Finanse 2020 77
    ›    Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 64
     Finanse 2019 292
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2019 376
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2025 117
    ›    Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 81
    ›    Bilanse jednostek budżetowych 155
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 131
     Finanse 2018 310
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 303
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2018 246
     Finanse 2017 362
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2017 491
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 331
     Finanse 2016 603
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2016 468
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2016, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ. 466
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 703
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015 391
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 456
     Finanse 2015 778
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2015 733
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015 - 2020 598
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 653
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2015, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 497
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014 475
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 529
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015 555
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020 554
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 618
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2014 598
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2013 906
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu 610
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019 663
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok 545
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013 539
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu 1117
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017 900
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2012 1289
    ›    Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego przez Powiat Szydłowiecki w Uchwale Budżetowej na rok 2012 deficytu 838
    ›    Opinia RIO o prawidłowości planowanej przez Powiat Szydłowiecki kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową 911
    ›    Opinia RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szydłowieckiego o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2011 874
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011 738
    ›    Opinia RIO o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu budżetu za I półrocze roku 2012, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ 780
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012 482
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok 597
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu 1222
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2011 1352
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu przez Powiat Szydłowiecki obligacji komunalnych 851
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2010 1222
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2009 1016
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne 925
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2008 928
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu na rok 2008 727
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne 758
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2007 1201
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu 864
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu 875
    ›    Sprawozdanie o stanie należności 880
    ›    Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 933
    ›    Sprawozdanie o stanie zobowiązań 944
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2006 1333
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu 873
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu 824
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2006 830
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2005 1468
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2004 1187
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2003 2179
   Majątek Powiatu 3906
     Informacja o mieniu powiatu 2114
     Informacja o długu publicznym 1626
Zamówienia Publiczne / Oferty
   Roczny plan zamówień publicznych 1886
   Ogłoszenia przetargów 21796
   Zapytania ofertowe / Dotacje 22554
   Archiwum 3140
    ›    Rok 2015 74433
    ›    Rok 2016 28447
    ›    Rok 2017 9860
     Przetargi 817
    ›    Rok 2018 19934
    ›    Rok 2006 6461
    ›    Rok 2007 7327
    ›    Rok 2008 4696
    ›    Rok 2009 3530
    ›    Rok 2010 4702
    ›    Rok 2011 4952
    ›    Rok 2012 4940
    ›    Rok 2013 3704
    ›    Rok 2014 3567
     Zapytania ofertowe / Dotacje 14934
    ›    Rok 2015 11459
    ›    Rok 2016 25907
    ›    Rok 2017 16813
    ›    Rok 2018 18022
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 9147
     Budownictwo 5967
    ›    Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę 7984
    ›    Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 1939
    ›    Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu 1593
    ›    Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na innego inwestora 1949
    ›    Wydawanie pozwolenia na rozbiórkę 2389
    ›    Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę / rozbiórkę / remont 9462
    ›    Wniosek o wydanie dziennika budowy 3827
    ›    Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej 628
    ›    Wydanie decyzji o nięzbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości 325
     Komunikacja i transport 5897
    ›    Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)/ Wydanie prawa jazdy po egzaminie 8000
    ›    Wymiana praw jazdy 3663
    ›    Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy 2550
    ›    Wydanie międzynarodowych praw jazdy 1728
    ›    Wydanie zatrzymanego prawa jazdy 2022
    ›    Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy 1726
    ›    Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców 1375
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 1603
    ›    Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów 1458
    ›    Rejestracja pojazdu 13635
    ›    Czasowa rejestracja pojazdu 2170
    ›    Wyrejestrowanie pojazdu 3826
    ›    Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu 2966
    ›    Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika 7320
    ›    Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej 2811
    ›    Wydanie wtórnika karty pojazdu 1546
    ›    Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne 41281
    ›    Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym 1930
    ›    Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego 1475
    ›    Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy 2436
    ›    Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy 2599
    ›    Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy 2050
    ›    Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg 1819
    ›    Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym 106
     Edukacja, zdrowie, kultura i sport 2100
    ›    • Wydawanie skierowań do Zakładu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczego w Szydłowcu 5268
    ›    • Nadanie szkole lub placówce niepublicznej uprawnień szkoły publicznej 1659
    ›    • Kierowanie - na wniosek rodziców - na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły specjalnej lub ośrodka szkolno-wychowawczego na terenie najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek 1152
    ›    • Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych 1265
    ›    • Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej 1217
    ›    • Przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego (na wniosek zainteresowanego nauczyciela) i nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 1457
     Ochrona środowiska 2601
    ›    • Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 1288
    ›    • Wydawanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami 1616
    ›    • Udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż 4878
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska 1489
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych 1284
    ›    • Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1262
    ›    • Uzgadnianie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, lub na zmianę sposobu użytkowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1244
    ›    • Sprawowanie nadzoru nad właściwą gospodarką leśną, związaną z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych, ochronnych, przeciwpożarowych, zwalczających szkodniki, przebudowa drzewostanów bądź ponownego zalesienia 1568
    ›    • Przyjmowanie wniosków (zgłoszeń) od właścicieli lasów na wyrąb drzew, sprawdzanie stanu prawnego i cechowanie oraz wydawanie „Świadectw legalności pozyskania drewna” 1433
    ›    • Zawieranie umów i zatwierdzanie planów łowieckich oraz rozliczanie funduszów dzierżawnych na poszczególne gminy i nadleśnictwa 1285
    ›    • Wydawanie pozwoleń na hodowanie i trzymanie Chartów rasowych lub ich mieszkańców 1306
    ›    • Rejestrowanie niektórych gatunków zwierząt i roślin podlegających ochronie 1216
    ›    • Realizacja dotacji i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przyznanych limitów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1279
     Sprawy obywatelskie i współpraca z organizacjami pozarządowymi 2438
    ›    Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku 1393
    ›    Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych 2697
    ›    Wydanie zaświadczenia z nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych 50
    ›    Wykreślenie stowarzyszenia z nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych 44
     Geodezja 13340
    ›    Wydawanie wypisów / wypisów i wyrysów / wyrysów z ewidencji gruntów i budynków 1508
    ›    Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1393
    ›    Skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu 259
    ›    Postępowanie administracyjne w zakresie dokonywania zmian w ewidencji gruntów i budynków 492
    ›    Wydanie aktu własności ziemi 141
    ›    Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (ochrona gruntów rolnych) 92
    ›    Rekultywacja gruntów 70
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) 9418
   Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania i rozstrzygania 3711
   Stan Twojej Sprawy 3604
   Udzielanie informacji publicznej na wniosek 4768
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2025
Nieodpłatna pomoc prawna
   Informacje ogólne 1585
   Ogłoszenia 494
   Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa działających na terenie powiatu szydłowieckiego 237
   Archiwum 286
     Rok 2018 379
     Rok 2017 1205
Wybory samorządowe
   Wybory 2018 1268
     WYNIKI WYBORÓW- Protokół z wyborów do Sejmiku Województwa 170
     WYNIKI WYBORÓW - Protokół z wyborów do Rady Powiatu Szydłowieckiego 439
     Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 210
     Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu I o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 224
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury 689
     Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu 297
     Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 135
     Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Szydłowcu 347
     Obwieszczenie w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej 180
     Kalendarz wyborczy 353
   Wybory 2014 2092
   Wybory 2010 3190
      Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury 1724
      Informacja dot. Urzędnika Wyborczego i Pełnomocnika ds. informatycznej obsługi terytorialnej komisji wyborczej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu 1432
BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu
   Zarząd Dróg Powiatowych 6959
     Komunikaty/Ogłoszenia 106
     Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 1276
     Wnioski do pobrania 4050
     Ogłoszenia o naborze 499
     Sprawozdania finansowe 151
     Petycje 113
     Klauzula informacyjna 47
   Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 8139
     Ogólna charakterystyka Domu 1926
     Podstawy prawne 1903
     Zasady organizacyjne 1869
     Charakterystyka świadczonych usług 132
     Tryb kierowania i odpłatność za pobyt w DPS "DK" w Łaziskach 200
     Aktualności 207
     Zamówienia publiczne 106161
     Tablica ogłoszeń 1463
     Sprawozdania 165
     Klauzula informacyjna 202
     Redakcja Biuletynu 374
   Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaziskach 3544
     Statut 821
     Klauzula informacyjna 185
     Sprawozdania 110
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 13126
     Podstawa prawna, zakres obowiązków, kompetencje, zadania publiczne 6468
     Struktura 1684
     Klauzula informacyjna 339
     Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON 4111
     Zamówienia publiczne 36548
     Ogłoszenia o naborze 2228
     Sprawozdania finansowe 129
     Petycje 281
   Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu 38204
     Dane podstawowe 3871
    ›    Wykaz stanowisk i ich lokalizacja 2598
    ›    Zadania i status prawny 1636
     Struktura Urzędu 3080
    ›    Regulamin i struktura organizacyjna 1528
     Majątek jednostki 1105
    ›    Bilans jednostki 1240
     Powiatowa Rada Rynku Pracy 2151
     Kontrole 1224
    ›    Kontrola Zarządcza 1201
    ›    Kontrole zewnętrzne 980
    ›    Kontrole wewnętrzne 1087
     Aktualności 5668
    ›    Ogłoszenia 40146
    ›    Przetargi 7186
     Prawo pracy 2183
     Informacje dla bezrobotnych 1460
    ›    Uprawnienia i obowiązki 1772
    ›    Terminy wypłaty świadczeń 1420
    ›    Informacje dla poszukujących pracy 1023
    ›    Centrum Aktywizacji Zawodowej 1182
    ›    Klub Pracy 1020
    ›    Instrumenty Rynku Pracy 2378
    ›    Usługi Rynku Pracy 2035
    ›    Stawki, kwoty, wskaźniki 1017
    ›    Elektroniczna rejestracja 1294
     Informacje dla pracodawców 1196
    ›    Instrumenty Rynku Pracy 3121
    ›    Usługi Rynku Pracy 1542
     Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 59b ustawy o promocji 17888
     PFRON 3754
     Europejski Fundusz Społeczny 1338
    ›    Projekty w realizacji 1352
    ›    Projekty zakończone 1359
    ›    Ewaluacja projektu 1065
     Oferty pracy 3422
     Statystyka 2151
     Roczne sprawozdanie z działalności PUP 1833
     Ochrona danych osobowych 572
     Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 365
     Zasady udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu. 328
     Petycje 86
     Redakcja Biuletynu 608
   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 6146
     Zakres obowiązków i kompetencje 3543
     Statut 1493
     Procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 940
     Regulamin działalności Zespołu Orzekającego 919
     Ogłoszenia o naborze 436
     Klauzula informacyjna 202
     Sprawozdania finansowe 114
     Petycje 60
   Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 4789
     Dokumentacja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 1165
     Tablica ogłoszeń 25366
     Sprawozdania finansowe jednostki 193
     Klauzula informacyjna 188
Inne
   Oświadczenia majątkowe 21233
    ›    Radni 1678
    ›    Członkowie Zarządu 1161
    ›    Skarbnik 1032
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1348
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 2147
    ›    Radni 1155
    ›    Członkowie Zarządu 1078
    ›    Skarbnik 968
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1161
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1229
    ›    Radni 968
    ›    Członkowie Zarządu 847
    ›    Skarbnik 822
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 927
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 820
    ›    Radni 1565
    ›    Starosta 1185
    ›    Skarbnik 875
    ›    Sekretarz 877
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1266
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1186
    ›    Radni 951
    ›    Starosta 843
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 943
    ›    Sekretarz 822
    ›    Skarbnik 757
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 952
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1033
    ›    Skarbnik 742
    ›    Sekretarz 783
    ›    Radni 924
    ›    Starosta 966
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1169
    ›    Radni 1154
    ›    Starosta 888
    ›    Sekretarz 858
    ›    Skarbnik 806
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1057
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 944
    ›    Radni 3300
    ›    Skarbnik 838
    ›    Sekretarz 884
    ›    Starosta 1674
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1279
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1586
    ›    Skarbnik 883
    ›    Sekretarz 938
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1335
    ›    Starosta 951
    ›    Radni 1294
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1293
    ›    Radni 1265
    ›    Starosta 1000
    ›    Sekretarz 839
    ›    Skarbnik 870
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1435
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1095
     Rok 2013 1656
    ›    Radni 1216
    ›    Starosta 1008
    ›    Sekretarz 781
    ›    Skarbnik 715
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1230
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1078
     Rok 2014 2858
    ›    Radni 2418
    ›    Starosta 1140
    ›    Sekretarz 612
    ›    Skarbnik 609
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 869
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 839
     Rok 2015 1855
    ›    Starosta 789
    ›    Sekretarz 1203
    ›    Skarbnik 655
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1189
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1291
    ›    Radni 1535
     Rok 2016 1602
    ›    Radni 1176
    ›    Starosta 569
    ›    Wicestarosta 385
    ›    Sekretarz 332
    ›    Skarbnik 364
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1157
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1118
     Rok 2017 1848
    ›    Radni 1612
    ›    Starosta 472
    ›    Wicestarosta 392
    ›    Sekretarz Powiatu 529
    ›    Skarbnik Powiatu 409
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1409
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1300
     Rok 2018 1701
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1141
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1218
    ›    Radni 703
    ›    Skarbnik Powiatu 84
    ›    Sekretarz Powiatu 102
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 400
    ›    Sekretarz Powiatu 239
     Rok 2019 576
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 355
   Kontrole 298
     Rok 2020 23
     Rok 2019 130
     Rok 2018 125
   Jednostki Organizacyjne 7901
     Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza 3092
    ›    Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza 1601
     Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 4982
    ›    Statut Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 2186
     Zarząd Dróg Powiatowych 12003
    ›    Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych 2140
    ›    Statut Zarządu Dróg Powiatowych 2530
     Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 2776
    ›    Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 1693
     Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 6026
    ›    Statut Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 1496
     Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach 2941
    ›    Statut Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach 812
     Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 2537
    ›    Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 3165
     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2761
    ›    Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 1564
    ›    Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 2535
     Powiatowy Urząd Pracy 2400
    ›    Statut Powiatowego Urzędu Pracy 3486
     Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego w Wysokiej 2485
    ›    Statut Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego w Wysokiej 4408
     Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2618
    ›    Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1952
     Powiatowa Biblioteka Publiczna 1729
    ›    Statut Powiatowej Biblioteki Publicznej 1669
   Powiatowe służby, inspekcje i straże 7407
     Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu 6148
     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu 5784
     Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szydłowcu 3891
     Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Orońsku 2837
     Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 8370
   Organizacje pozarządowe-NGO 2369
     Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego 4151
    ›    Związek Powiatów Polskich 1438
     Związki członkowskie 406
     Sprawozdania z realizacji programu współpracy 638
   Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1973
   Petycje 483
     Rok 2019 238
     Rok 2018 199
   Rejestry, ewidencje i archiwa 5813
     Biuro Rady Powiatu 1636
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich 1689
     Wydział Budownictwa i Architektury 1939
     Wydział Komunikacji i Transportu 1933
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 1479
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa 2179
     Archiwum Zakładowe 3404
   Klauzula informacyjna 417
   Redakcja Biuletynu 3980
Łączna liczba odwiedzin:2226244