Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1786564
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ164423
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 164423
   Godziny urzędowania 8159
   Wydziały i Biura Starostwa 14151
     Kancelaria Starosty 948
     Wydział Organizacyji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich 3123
     Biuro Rady 2493
     Wydział Finansowy 2176
     Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu 2401
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 2863
     Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 852
     Wydział Budownictwa i Architektury 3907
     Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 5244
     Wydział Komunikacji i Transportu 6063
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa 2789
     Biuro Prawne 1711
     Powiatowy Rzecznik Konsumentów 1652
   Komunikaty/Ogłoszenia 13624
     Rok 2017 1412
     Rok 2016 2360
     Rok 2015 3340
     Rok 2014 3623
     Rok 2013 2440
     Rok 2012 4907
     Rok 2011 4400
     Rok 2010 4235
     Rok 2009 6785
     Rok 2008 14421
     Rok 2007 11663
     Rok 2006 20278
     Rok 2005 2150
   Informacje o zgłoszeniach budowy 1355
     Rok 2017 353
     Rok 2016 645
     Rok 2015 593
   Informacje o wydanych pozwoleniach i zezwoleniach z zakresu gospodarki odpadami 489
     Rok 2017 111
     Rok 2016 269
     Rok 2012 - 2015 203
   Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 24414
     Rok 2017 1575
     Rok 2016 3663
     Rok 2015 893
     Rok 2014 3144
     Rok 2013 3037
     Rok 2012 4196
     Rok 2009 6328
     Rok 2008 7827
     Rok 2007 5811
Organy
   Starosta 8112
     Kompetencje 4051
     Kontakt 1795
     Dyżury 1728
     Zarządzenia 2398
     Decyzje i inne akty administracyjne 1605
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1516
   Wicestarosta 5589
   Sekretarz Powiatu 4370
   Skarbnik Powiatu 4528
   Rada Powiatu 6909
     Skład Rady Powiatu 3885
     Kompetencje i tryb działania 2079
     Sesje 1378
    ›    Planowane - harmonogram roczny 1882
     Uchwały Rady Powiatu 1898
     Protokoły z Sesji Rady Powiatu 1459
     Dyżury radnych 1525
     Kontakt z radnymi 1702
   Zarząd Powiatu 5525
     Skład Zarządu 2210
     Kompetencje i tryb działania 1429
     Uchwały Zarządu Powiatu 1862
   Komisje Rady 3862
     Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 1349
    ›    Skład osobowy 1243
    ›    Plan pracy 992
     Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny 1278
    ›    Skład osobowy 1070
    ›    Plan pracy 1059
     Komisja Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa 1287
    ›    Skład osobowy 1142
    ›    Plan pracy 1083
     Komisja Rewizyjna 1239
    ›    Skład osobowy 1087
    ›    Plan pracy 957
Prawo Lokalne
   Statut 6244
   Regulamin 8967
   Uchwały Rady Powiatu 7029
     Rok 2017 376
     Rok 2016 1192
     Rok 2015 1747
     Rok 2014 930
    ›    I kwartał 941
    ›    II kwartał 972
    ›    III kwartał 698
    ›    IV kwartał 1325
     Rok 2013 865
    ›    I kwartał 1607
    ›    II kwartał 1598
    ›    III kwartał 829
    ›    IV kwartał 1478
     Rok 2012 1117
    ›    I kwartał 2292
    ›    II kwartał 2176
    ›    III kwartał 1207
    ›    IV kwartał 2215
     Rok 2011 1216
    ›    I kwartał 2739
    ›    II kwartał 2120
    ›    III kwartał 901
    ›    IV kwartał 3342
     Rok 2010 1050
    ›    I kwartał 2023
    ›    II kwartał 2937
    ›    III kwartał 1201
    ›    IV kwartał 2655
     Rok 2009 1000
    ›    I kwartał 1479
    ›    II kwartał 2268
    ›    III kwartał 1475
    ›    IV kwartał 2444
     Rok 2008 1042
    ›    I kwartał 1282
    ›    II kwartał 3152
    ›    III kwartał 1045
    ›    IV kwartał 2446
     Rok 2007 1143
    ›    I kwartał 1422
    ›    II kwartał 2166
    ›    III kwartał 1237
    ›    IV kwartał 1781
     Rok 2006 1285
    ›    I kwartał 2520
    ›    II kwartał 1668
    ›    III kwartał 1422
    ›    IV kwartał 3125
     Rok 2005 1153
    ›    I kwartał 2182
    ›    II kwartał 2747
    ›    III kwartał 1808
    ›    IV kwartał 2030
     Rok 2004 1142
    ›    I kwartał 2092
    ›    II kwatał 3978
    ›    III kwartał 2022
    ›    IV kwartał 2109
     Rok 2003 1094
    ›    I Kwartał 1996
    ›    II Kwartał 2576
    ›    III Kwartał 1741
    ›    IV Kwartał 2797
     Rok 2002 1048
    ›    IV Kwartał 2141
   Uchwały Zarządu Powiatu 6017
     Rok 2017 246
     Rok 2016 764
     Rok 2015 1192
     Rok 2014 2713
     Rok 2013 4203
     Rok 2012 5041
     Rok 2011 6127
   Informacje Urzędu 5792
     Zarządzenia Starosty 2852
    ›    Rok 2003 3500
    ›    Rok 2004 4046
    ›    Rok 2005 2301
    ›    Rok 2006 3528
    ›    Rok 2007 4089
    ›    Rok 2002 3224
    ›    Rok 2001 2411
    ›    Rok 2008 3362
    ›    Rok 2009 4314
    ›    Rok 2010 2884
    ›    Rok 2011 5019
    ›    Rok 2012 3575
    ›    Rok 2013 2603
    ›    Rok 2014 2282
    ›    Rok 2015 1110
    ›    Rok 2016 645
    ›    Rok 2017 352
     Decyzje i inne akty administracyjne 1553
    ›    Rok 2004 760
    ›    Rok 2005 848
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1864
    ›    Rok 2004 838
    ›    Rok 2005 1143
    ›    Rok 2006 2481
    ›    Rok 2012 728
     Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1540
   Strategia Rozwoju Powiatu 6875
   Powiatowy Program Ochrony Środowiska i Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami 4839
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu 124
Finanse i Mienie Powiatu
   Umowy 1646
     Rok 2012 891
   Finanse Powiatu 3502
     Finanse 2017 20
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2017 27
     Finanse 2016 297
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2016 226
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2016, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ. 202
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 264
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015 140
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 142
     Finanse 2015 582
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2015 442
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015 - 2020 344
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 399
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2015, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 272
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014 271
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 262
     Finanse 2014 450
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015 355
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020 337
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 335
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2014 369
     Finanse 2013 972
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2013 648
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu 422
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019 450
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok 340
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013 319
     Finanse 2012 1060
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu 765
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017 692
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2012 1021
    ›    Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego przez Powiat Szydłowiecki w Uchwale Budżetowej na rok 2012 deficytu 616
    ›    Opinia RIO o prawidłowości planowanej przez Powiat Szydłowiecki kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową 673
    ›    Opinia RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szydłowieckiego o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2011 659
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011 513
    ›    Opinia RIO o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu budżetu za I półrocze roku 2012, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ 542
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012 249
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok 334
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu 1027
     Finanse 2011 1058
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2011 1141
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu przez Powiat Szydłowiecki obligacji komunalnych 655
     Finanse 2010 1026
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2010 1002
     Finanse 2009 1057
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2009 785
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne 727
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2008 701
     Finanse 2008 889
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu na rok 2008 529
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne 530
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2007 913
     Finanse 2007 818
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu 639
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu 664
    ›    Sprawozdanie o stanie należności 667
    ›    Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 690
    ›    Sprawozdanie o stanie zobowiązań 689
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2006 1106
     Finanse 2006 758
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu 666
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu 606
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2006 627
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2005 1239
     Finanse 2005 757
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2004 965
     Finanse 2004 736
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2003 1899
     Finanse 2003 736
   Majątek Powiatu 3288
     Informacja o mieniu powiatu 1889
     Informacja o długu publicznym 1425
Zamówienia Publiczne / Oferty
   Ogłoszenia Przetargów 4418
   Archiwum 1691
    ›    Rok 2003 6296
    ›    Rok 2004 5552
    ›    Rok 2005 20160
    ›    Rok 2006 20170
    ›    Rok 2007 17867
    ›    Rok 2008 15156
    ›    Rok 2009 13226
    ›    Rok 2010 47028
    ›    Rok 2011 11597
    ›    Rok 2012 10436
    ›    Rok 2013 16394
    ›    Rok 2014 22406
    ›    Rok 2015 39102
     Ogłoszenia Przetargów 963
    ›    Rok 2016 14847
    ›    Rok 2006 6100
    ›    Rok 2007 7020
    ›    Rok 2008 4319
    ›    Rok 2009 3181
    ›    Rok 2010 4340
    ›    Rok 2011 4496
    ›    Rok 2012 4531
    ›    Rok 2013 3324
    ›    Rok 2014 3009
     Informacje o Wynikach Przetargów 753
   Oferty / Dotacje 10434
     Rok 2017 8359
     Rok 2016 19358
     Rok 2015 11013
     Rok 2014 2754
     Rok 2013 1676
     Rok 2012 1718
     Rok 2011 1672
     Rok 2010 2178
     Rok 2009 6105
     Rok 2008 1058
     Rok 2007 7282
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 6123
     Budownictwo 3870
    ›    Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę 5678
    ›    Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 1536
    ›    Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu 1312
    ›    Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na innego inwestora 1387
    ›    Wydawanie pozwolenia na rozbiórkę 1549
    ›    Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę / rozbiórkę / remont 5046
    ›    Wniosek o wydanie dziennika budowy 1699
    ›    Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej 86
     Komunikacja i transport 3447
    ›    Wydanie prawa jazdy po egzaminie 5277
    ›    Wymiana praw jazdy 2282
    ›    Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy 1770
    ›    Wydanie międzynarodowych praw jazdy 1260
    ›    Wydanie zatrzymanego prawa jazdy 1202
    ›    Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy 1158
    ›    Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców 1113
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 1144
    ›    Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów 1079
    ›    Rejestracja pojazdu 7162
    ›    Czasowa rejestracja pojazdu 1384
    ›    Wyrejestrowanie pojazdu 2272
    ›    Zawiadomienie o zbyciu pojazdu 1310
    ›    Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika 3009
    ›    Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej 1729
    ›    Wydanie wtórnika karty pojazdu 1146
    ›    Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne 17745
    ›    Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym 1323
    ›    Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego 1110
    ›    Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy 1837
    ›    Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy 2024
    ›    Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy 1489
    ›    Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg 916
     Edukacja, zdrowie, kultura i sport 1696
    ›    • Wydawanie skierowań do Zakładu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczego w Szydłowcu 3990
    ›    • Nadanie szkole lub placówce niepublicznej uprawnień szkoły publicznej 1307
    ›    • Kierowanie - na wniosek rodziców - na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły specjalnej lub ośrodka szkolno-wychowawczego na terenie najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek 879
    ›    • Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych 975
    ›    • Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej 941
    ›    • Przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego (na wniosek zainteresowanego nauczyciela) i nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 1186
     Ochrona środowiska 1746
    ›    • Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 952
    ›    • Wydawanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami 1316
    ›    • Udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż 4322
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska 1080
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych 1015
    ›    • Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 983
    ›    • Uzgadnianie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, lub na zmianę sposobu użytkowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1014
    ›    • Sprawowanie nadzoru nad właściwą gospodarką leśną, związaną z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych, ochronnych, przeciwpożarowych, zwalczających szkodniki, przebudowa drzewostanów bądź ponownego zalesienia 1308
    ›    • Przyjmowanie wniosków (zgłoszeń) od właścicieli lasów na wyrąb drzew, sprawdzanie stanu prawnego i cechowanie oraz wydawanie „Świadectw legalności pozyskania drewna” 1133
    ›    • Zawieranie umów i zatwierdzanie planów łowieckich oraz rozliczanie funduszów dzierżawnych na poszczególne gminy i nadleśnictwa 1043
    ›    • Wydawanie pozwoleń na hodowanie i trzymanie Chartów rasowych lub ich mieszkańców 1078
    ›    • Rejestrowanie niektórych gatunków zwierząt i roślin podlegających ochronie 961
    ›    • Realizacja dotacji i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przyznanych limitów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1002
     Sprawy obywatelskie 1951
    ›    Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku 996
    ›    Rejestr stowarzyszeń 1689
     Geodezja 9079
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) 7411
   Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania i rozstrzygania 2842
   Stan Twojej Sprawy 2469
   Udzielanie informacji publicznej na wniosek 3975
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1520
Nieodpłatna pomoc prawna
   Informacje ogólne 667
Wybory samorządowe
   Wybory 2014 1226
   Wybory 2010 2653
      Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury 1431
      Informacja dot. Urzędnika Wyborczego i Pełnomocnika ds. informatycznej obsługi terytorialnej komisji wyborczej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu 1113
BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu
   Zarząd Dróg Powiatowych 4587
     Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 879
     Wnioski do pobrania 1852
     Ogłoszenia o naborze 53
   Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 5664
     Dane jednostki 1603
     Dyrekcja 1457
     Podstawy prawne 1531
     Zasady organizacyjne 1550
     Rehabilitacja 1426
     Ogłoszenia Przetargów 43095
     Tablica ogłoszeń 748
     Redakcja Biuletynu 126
   Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach 2120
     Statut 594
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 10803
     Podstawa prawna, zakres obowiązków, kompetencje, zadania publiczne 4412
     Struktura 1326
     Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON 3018
     Zamówienia publiczne 1704
     Ogłoszenia o naborze 55
   Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu 31289
     Dane podstawowe 2717
    ›    Wykaz stanowisk i ich lokalizacja 1946
    ›    Zadania i status prawny 1305
     Struktura Urzędu 2777
    ›    Regulamin i struktura organizacyjna 1165
     Majątek jednostki 868
    ›    Bilans jednostki 978
     Powiatowa Rada Rynku Pracy 1600
     Kontrole 915
    ›    Kontrola Zarządcza 796
    ›    Kontrole zewnętrzne 717
    ›    Kontrole wewnętrzne 735
     Aktualności 5139
    ›    Ogłoszenia 37958
    ›    Przetargi 4261
     Prawo pracy 1918
     Informacje dla bezrobotnych 1066
    ›    Uprawnienia i obowiązki 1258
    ›    Terminy wypłaty świadczeń 791
    ›    Informacje dla poszukujących pracy 753
    ›    Centrum Aktywizacji Zawodowej 848
    ›    Klub Pracy 733
    ›    Instrumenty Rynku Pracy 2069
    ›    Usługi Rynku Pracy 1729
    ›    Stawki, kwoty, wskaźniki 739
    ›    Elektroniczna rejestracja 619
     Informacje dla pracodawców 914
    ›    Instrumenty Rynku Pracy 2784
    ›    Usługi Rynku Pracy 1310
     Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 59b ustawy o promocji 16658
     PFRON 3168
     Europejski Fundusz Społeczny 1088
    ›    Projekty w realizacji 981
    ›    Projekty zakończone 1138
    ›    Ewaluacja projektu 798
     Oferty pracy 1758
     Statystyka 1717
     Roczne sprawozdanie z działalności PUP 1232
     Informacja o rejestrze zbiorów danych 326
     Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 124
     Zasady udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu. 82
     Redakcja Biuletynu 134
   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 4562
     Zakres obowiązków i kompetencje 2696
     Statut 1239
     Procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 678
     Regulamin działalności Zespołu Orzekającego 658
     Ogłoszenia o naborze 49
   Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 2873
     Statut Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 745
     Tablica ogłoszeń 11683
Inne
   Oświadczenia majątkowe 15577
     Rok 2002 1881
     Rok 2003 1065
    ›    Radni 1298
    ›    Członkowie Zarządu 964
    ›    Skarbnik 818
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 989
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1778
     Rok 2004 1361
    ›    Radni 966
    ›    Członkowie Zarządu 897
    ›    Skarbnik 783
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 954
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1054
     Rok 2005 1299
    ›    Radni 777
    ›    Członkowie Zarządu 675
    ›    Skarbnik 631
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 740
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 619
     Rok 2006 1818
    ›    Radni 1309
    ›    Starosta 981
    ›    Skarbnik 667
    ›    Sekretarz 682
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1003
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 960
     Rok 2007 1273
    ›    Radni 767
    ›    Starosta 624
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 756
    ›    Sekretarz 596
    ›    Skarbnik 578
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 731
     Rok 2008 1315
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 809
    ›    Skarbnik 554
    ›    Sekretarz 603
    ›    Radni 740
    ›    Starosta 718
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 940
     Rok 2009 1319
    ›    Radni 932
    ›    Starosta 700
    ›    Sekretarz 647
    ›    Skarbnik 625
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 879
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 755
     Rok 2010 2015
    ›    Radni 2718
    ›    Skarbnik 658
    ›    Sekretarz 680
    ›    Starosta 1030
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1036
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1049
     Rok 2011 1654
    ›    Skarbnik 696
    ›    Sekretarz 734
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1072
    ›    Starosta 772
    ›    Radni 1105
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1098
     Rok 2012 2058
    ›    Radni 1069
    ›    Starosta 811
    ›    Sekretarz 628
    ›    Skarbnik 628
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1063
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 899
     Rok 2013 1381
    ›    Radni 990
    ›    Starosta 788
    ›    Sekretarz 539
    ›    Skarbnik 515
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 990
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 796
     Rok 2014 2498
    ›    Radni 1922
    ›    Starosta 825
    ›    Sekretarz 373
    ›    Skarbnik 414
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 631
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 601
     Rok 2015 1441
    ›    Starosta 498
    ›    Sekretarz 384
    ›    Skarbnik 418
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 865
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 972
    ›    Radni 888
     Rok 2016 179
    ›    Radni 134
    ›    Starosta 57
    ›    Wicestarosta 40
    ›    Sekretarz 28
    ›    Skarbnik 39
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 134
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 126
   Jednostki Organizacyjne 6689
     Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza 2236
    ›    Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza 1359
     Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 3178
    ›    Statut Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 1679
     Zarząd Dróg Powiatowych 8619
    ›    Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych 1536
    ›    Statut Zarządu Dróg Powiatowych 1792
     Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 1970
    ›    Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 1381
     Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 4791
    ›    Statut Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 1155
     Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach 2254
    ›    Statut Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach 563
     Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 1795
    ›    Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 2209
     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2076
    ›    Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 1317
    ›    Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 2237
     Powiatowy Urząd Pracy 2032
    ›    Statut Powiatowego Urzędu Pracy 3227
     Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego w Wysokiej 1882
    ›    Statut Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego w Wysokiej 3849
     Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1958
    ›    Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1679
     Powiatowa Biblioteka Publiczna 1125
    ›    Statut Powiatowej Biblioteki Publicznej 1271
   Powiatowe służby, inspekcje i straże 5996
     Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu 4958
     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu 3909
     Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szydłowcu 2270
     Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Orońsku 1993
     Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 5400
   Organizacje pozarządowe 1332
     Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego 2965
    ›    Związek Powiatów Polskich 1225
     Związki członkowskie 207
     Sprawozdania z realizacji programu współpracy 357
   Rejestry, ewidencje i archiwa 4915
     Biuro Rady Powiatu 1366
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich 1385
     Wydział Budownictwa i Architektury 1410
     Wydział Komunikacji i Transportu 1527
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 1260
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa 1757
     Archiwum Zakładowe 2231
   Redakcja Biuletynu 3429