Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2102501
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ191346
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 191346
   Godziny urzędowania 8801
   Wydziały i Biura Starostwa 16469
     Kancelaria Starosty 1168
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich 3389
     Biuro Rady 2668
     Wydział Finansowy 2416
     Wydział Rozwoju i Infrastruktury 2612
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 3106
     Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 1112
     Wydział Budownictwa i Architektury 4357
     Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 5924
     Wydział Komunikacji i Transportu 6796
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa 3123
     Biuro Prawne 1846
     Powiatowy Rzecznik Konsumentów 1779
   Komunikaty/Ogłoszenia 16117
     Rok 2018 1928
     Rok 2017 2644
     Rok 2016 2553
     Rok 2015 3566
     Rok 2014 3778
     Rok 2013 2587
     Rok 2012 5072
     Rok 2011 4527
     Rok 2010 4400
     Rok 2009 6907
     Rok 2008 14545
     Rok 2007 11790
     Rok 2006 20418
     Rok 2005 2263
   Informacje o zgłoszeniach budowy 2192
     Rok 2018 640
     Rok 2017 714
     Rok 2016 809
     Rok 2015 760
   Informacje o wydanych pozwoleniach i zezwoleniach z zakresu gospodarki odpadami 880
     Rok 2018 75
     Rok 2017 296
     Rok 2016 383
     Rok 2012 - 2015 333
   Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 29987
     Rok 2018 5489
     Rok 2017 4708
     Rok 2016 3891
     Rok 2015 1071
     Rok 2014 3304
     Rok 2013 3171
     Rok 2012 4392
     Rok 2009 6485
     Rok 2008 8052
     Rok 2007 5953
Organy
   Starosta 8553
     Kompetencje 4221
     Kontakt 1920
     Dyżury 1848
     Zarządzenia 2600
     Decyzje i inne akty administracyjne 1818
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1670
   Wicestarosta 5952
   Sekretarz Powiatu 4714
   Skarbnik Powiatu 4835
   Rada Powiatu 7454
     Skład Rady Powiatu 4472
     Kompetencje i tryb działania 2308
     Sesje 1577
    ›    Planowane - harmonogram roczny 2183
     Uchwały Rady Powiatu 2092
     Protokoły z Sesji Rady Powiatu 1644
     Dyżury radnych 1706
     Kontakt z radnymi 1888
   Zarząd Powiatu 6011
     Skład Zarządu 2389
     Kompetencje i tryb działania 1570
     Uchwały Zarządu Powiatu 2012
   Komisje Rady 4161
     Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 1460
    ›    Skład osobowy 1382
    ›    Plan pracy 1113
     Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny 1381
    ›    Skład osobowy 1212
    ›    Plan pracy 1291
     Komisja Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa 1423
    ›    Skład osobowy 1264
    ›    Plan pracy 1213
     Komisja Rewizyjna 1354
    ›    Skład osobowy 1210
    ›    Plan pracy 1079
Prawo Lokalne
   Statut 6788
   Regulamin 9579
   Uchwały Rady Powiatu 7750
     Rok 2018 557
     Rok 2017 1338
     Rok 2016 1460
     Rok 2015 1952
     Rok 2014 1030
    ›    I kwartał 1089
    ›    II kwartał 1116
    ›    III kwartał 833
    ›    IV kwartał 1490
     Rok 2013 964
    ›    I kwartał 1775
    ›    II kwartał 1740
    ›    III kwartał 969
    ›    IV kwartał 1599
     Rok 2012 1236
    ›    I kwartał 2432
    ›    II kwartał 2321
    ›    III kwartał 1325
    ›    IV kwartał 2382
     Rok 2011 1309
    ›    I kwartał 2892
    ›    II kwartał 2256
    ›    III kwartał 1022
    ›    IV kwartał 3491
     Rok 2010 1131
    ›    I kwartał 2153
    ›    II kwartał 3090
    ›    III kwartał 1339
    ›    IV kwartał 2806
     Rok 2009 1081
    ›    I kwartał 1613
    ›    II kwartał 2415
    ›    III kwartał 1613
    ›    IV kwartał 2566
     Rok 2008 1120
    ›    I kwartał 1414
    ›    II kwartał 3285
    ›    III kwartał 1182
    ›    IV kwartał 2586
     Rok 2007 1229
    ›    I kwartał 1537
    ›    II kwartał 2301
    ›    III kwartał 1360
    ›    IV kwartał 1897
     Rok 2006 1369
    ›    I kwartał 2655
    ›    II kwartał 1797
    ›    III kwartał 1549
    ›    IV kwartał 3229
     Rok 2005 1234
    ›    I kwartał 2318
    ›    II kwartał 2889
    ›    III kwartał 1943
    ›    IV kwartał 2153
     Rok 2004 1225
    ›    I kwartał 2201
    ›    II kwatał 4112
    ›    III kwartał 2159
    ›    IV kwartał 2222
     Rok 2003 1177
    ›    I Kwartał 2120
    ›    II Kwartał 2686
    ›    III Kwartał 1868
    ›    IV Kwartał 2923
     Rok 2002 1135
    ›    IV Kwartał 2278
   Uchwały Zarządu Powiatu 6515
     Rok 2018 259
     Rok 2017 647
     Rok 2016 921
     Rok 2015 1404
     Rok 2014 2834
     Rok 2013 4349
     Rok 2012 5120
     Rok 2011 6249
   Informacje Urzędu 6290
     Zarządzenia Starosty 3151
    ›    Rok 2003 3672
    ›    Rok 2004 4169
    ›    Rok 2005 2431
    ›    Rok 2006 3675
    ›    Rok 2007 4216
    ›    Rok 2002 3375
    ›    Rok 2001 2552
    ›    Rok 2008 3501
    ›    Rok 2009 4485
    ›    Rok 2010 3020
    ›    Rok 2011 5181
    ›    Rok 2012 3790
    ›    Rok 2013 2772
    ›    Rok 2014 2437
    ›    Rok 2015 1336
    ›    Rok 2016 834
    ›    Rok 2017 839
    ›    Rok 2018 246
     Decyzje i inne akty administracyjne 1689
    ›    Rok 2004 866
    ›    Rok 2005 960
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1997
    ›    Rok 2004 950
    ›    Rok 2005 1250
    ›    Rok 2006 2585
    ›    Rok 2012 843
     Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1684
   Strategia Rozwoju Powiatu 7381
   Powiatowy Program Ochrony Środowiska i Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami 5213
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu 224
Finanse i Mienie Powiatu
   Umowy 1900
     Rok 2012 980
   Finanse Powiatu 3945
     Finanse 2018 94
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 91
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2018 87
     Finanse 2017 244
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2017 316
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 201
     Finanse 2016 412
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2016 358
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2016, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ. 340
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 457
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015 272
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 300
     Finanse 2015 666
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2015 583
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015 - 2020 468
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 526
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2015, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 367
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014 382
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 380
     Finanse 2014 527
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015 461
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020 441
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 473
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2014 484
     Finanse 2013 1041
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2013 795
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu 522
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019 556
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok 442
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013 423
     Finanse 2012 1126
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu 895
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017 811
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2012 1158
    ›    Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego przez Powiat Szydłowiecki w Uchwale Budżetowej na rok 2012 deficytu 721
    ›    Opinia RIO o prawidłowości planowanej przez Powiat Szydłowiecki kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową 796
    ›    Opinia RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szydłowieckiego o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2011 783
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011 623
    ›    Opinia RIO o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu budżetu za I półrocze roku 2012, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ 662
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012 365
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok 469
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu 1132
     Finanse 2011 1127
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2011 1261
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu przez Powiat Szydłowiecki obligacji komunalnych 751
     Finanse 2010 1091
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2010 1132
     Finanse 2009 1130
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2009 917
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne 820
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2008 818
     Finanse 2008 957
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu na rok 2008 621
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne 628
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2007 1036
     Finanse 2007 887
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu 738
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu 765
    ›    Sprawozdanie o stanie należności 774
    ›    Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 793
    ›    Sprawozdanie o stanie zobowiązań 798
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2006 1229
     Finanse 2006 823
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu 763
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu 716
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2006 726
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2005 1368
     Finanse 2005 822
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2004 1069
     Finanse 2004 806
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2003 2054
     Finanse 2003 807
   Majątek Powiatu 3582
     Informacja o mieniu powiatu 1988
     Informacja o długu publicznym 1516
Zamówienia Publiczne / Oferty
   Roczny plan zamówień publicznych 632
   Ogłoszenia przetargów 10149
   Archiwum 2423
    ›    Rok 2003 6549
    ›    Rok 2004 5748
    ›    Rok 2005 20426
    ›    Rok 2006 20311
    ›    Rok 2007 18027
    ›    Rok 2008 15343
    ›    Rok 2009 13402
    ›    Rok 2010 47184
    ›    Rok 2011 11801
    ›    Rok 2012 10644
    ›    Rok 2013 16525
    ›    Rok 2014 26156
    ›    Rok 2015 56343
    ›    Rok 2016 21439
    ›    Rok 2017 7894
     Przetargi 356
    ›    Rok 2006 6250
    ›    Rok 2007 7173
    ›    Rok 2008 4449
    ›    Rok 2009 3333
    ›    Rok 2010 4488
    ›    Rok 2011 4685
    ›    Rok 2012 4685
    ›    Rok 2013 3506
    ›    Rok 2014 3247
     Informacje o Wynikach Przetargów 973
   Oferty / Dotacje 12614
     Rok 2018 12971
     Rok 2017 16429
     Rok 2016 23480
     Rok 2015 11156
     Rok 2014 2850
     Rok 2013 1754
     Rok 2012 1800
     Rok 2011 1754
     Rok 2010 2245
     Rok 2009 6178
     Rok 2008 1140
     Rok 2007 7374
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 6839
     Budownictwo 4582
    ›    Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę 6723
    ›    Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 1702
    ›    Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu 1435
    ›    Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na innego inwestora 1550
    ›    Wydawanie pozwolenia na rozbiórkę 1853
    ›    Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę / rozbiórkę / remont 6908
    ›    Wniosek o wydanie dziennika budowy 2367
    ›    Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej 300
    ›    Wydanie decyzji o nięzbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości 136
     Komunikacja i transport 4012
    ›    Wydanie prawa jazdy po egzaminie 6275
    ›    Wymiana praw jazdy 2861
    ›    Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy 2160
    ›    Wydanie międzynarodowych praw jazdy 1451
    ›    Wydanie zatrzymanego prawa jazdy 1425
    ›    Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy 1361
    ›    Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców 1225
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 1324
    ›    Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów 1247
    ›    Rejestracja pojazdu 9019
    ›    Czasowa rejestracja pojazdu 1625
    ›    Wyrejestrowanie pojazdu 2778
    ›    Zawiadomienie o zbyciu pojazdu 1617
    ›    Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika 4819
    ›    Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej 2205
    ›    Wydanie wtórnika karty pojazdu 1291
    ›    Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne 28571
    ›    Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym 1484
    ›    Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego 1309
    ›    Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy 2137
    ›    Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy 2273
    ›    Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy 1707
    ›    Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg 1367
     Edukacja, zdrowie, kultura i sport 1831
    ›    • Wydawanie skierowań do Zakładu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczego w Szydłowcu 4747
    ›    • Nadanie szkole lub placówce niepublicznej uprawnień szkoły publicznej 1477
    ›    • Kierowanie - na wniosek rodziców - na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły specjalnej lub ośrodka szkolno-wychowawczego na terenie najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek 993
    ›    • Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych 1112
    ›    • Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej 1045
    ›    • Przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego (na wniosek zainteresowanego nauczyciela) i nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 1305
     Ochrona środowiska 1966
    ›    • Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 1122
    ›    • Wydawanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami 1452
    ›    • Udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż 4610
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska 1244
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych 1150
    ›    • Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1117
    ›    • Uzgadnianie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, lub na zmianę sposobu użytkowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1134
    ›    • Sprawowanie nadzoru nad właściwą gospodarką leśną, związaną z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych, ochronnych, przeciwpożarowych, zwalczających szkodniki, przebudowa drzewostanów bądź ponownego zalesienia 1431
    ›    • Przyjmowanie wniosków (zgłoszeń) od właścicieli lasów na wyrąb drzew, sprawdzanie stanu prawnego i cechowanie oraz wydawanie „Świadectw legalności pozyskania drewna” 1270
    ›    • Zawieranie umów i zatwierdzanie planów łowieckich oraz rozliczanie funduszów dzierżawnych na poszczególne gminy i nadleśnictwa 1149
    ›    • Wydawanie pozwoleń na hodowanie i trzymanie Chartów rasowych lub ich mieszkańców 1182
    ›    • Rejestrowanie niektórych gatunków zwierząt i roślin podlegających ochronie 1080
    ›    • Realizacja dotacji i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przyznanych limitów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1129
     Sprawy obywatelskie 2120
    ›    Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku 1159
    ›    Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych 2130
     Geodezja 10313
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) 8316
   Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania i rozstrzygania 3194
   Stan Twojej Sprawy 2830
   Udzielanie informacji publicznej na wniosek 4350
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1769
Nieodpłatna pomoc prawna
   Informacje ogólne 1078
   Ogłoszenia 25
   Archiwum 7
     Rok 2017 713
Wybory samorządowe
   Wybory 2018 729
     WYNIKI WYBORÓW- Protokół z wyborów do Sejmiku Województwa 36
     WYNIKI WYBORÓW - Protokół z wyborów do Rady Powiatu Szydłowieckiego 213
     Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 109
     Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu I o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 107
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury 131
     Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu 101
     Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 33
     Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Szydłowcu 133
     Obwieszczenie w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej 71
     Kalendarz wyborczy 150
   Wybory 2014 1747
   Wybory 2010 2898
      Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury 1567
      Informacja dot. Urzędnika Wyborczego i Pełnomocnika ds. informatycznej obsługi terytorialnej komisji wyborczej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu 1226
BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu
   Zarząd Dróg Powiatowych 5551
     Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 1024
     Wnioski do pobrania 2616
     Ogłoszenia o naborze 202
   Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 6377
     Dane jednostki 1700
     Dyrekcja 1592
     Podstawy prawne 1629
     Zasady organizacyjne 1644
     Rehabilitacja 1511
     Ogłoszenia Przetargów 71899
     Tablica ogłoszeń 914
     Klauzula informacyjna 17
     Redakcja Biuletynu 239
   Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaziskach 2608
     Statut 674
     Klauzula informacyjna 57
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 11784
     Podstawa prawna, zakres obowiązków, kompetencje, zadania publiczne 5266
     Struktura 1434
     Klauzula informacyjna 54
     Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON 3360
     Zamówienia publiczne 15175
     Ogłoszenia o naborze 818
   Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu 34082
     Dane podstawowe 3194
    ›    Wykaz stanowisk i ich lokalizacja 2181
    ›    Zadania i status prawny 1451
     Struktura Urzędu 2879
    ›    Regulamin i struktura organizacyjna 1291
     Majątek jednostki 949
    ›    Bilans jednostki 1097
     Powiatowa Rada Rynku Pracy 1730
     Kontrole 1046
    ›    Kontrola Zarządcza 952
    ›    Kontrole zewnętrzne 860
    ›    Kontrole wewnętrzne 891
     Aktualności 5312
    ›    Ogłoszenia 38475
    ›    Przetargi 5360
     Prawo pracy 2031
     Informacje dla bezrobotnych 1183
    ›    Uprawnienia i obowiązki 1520
    ›    Terminy wypłaty świadczeń 913
    ›    Informacje dla poszukujących pracy 871
    ›    Centrum Aktywizacji Zawodowej 983
    ›    Klub Pracy 855
    ›    Instrumenty Rynku Pracy 2181
    ›    Usługi Rynku Pracy 1865
    ›    Stawki, kwoty, wskaźniki 851
    ›    Elektroniczna rejestracja 730
     Informacje dla pracodawców 1011
    ›    Instrumenty Rynku Pracy 2919
    ›    Usługi Rynku Pracy 1425
     Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 59b ustawy o promocji 17011
     PFRON 3372
     Europejski Fundusz Społeczny 1183
    ›    Projekty w realizacji 1187
    ›    Projekty zakończone 1258
    ›    Ewaluacja projektu 900
     Oferty pracy 2500
     Statystyka 1840
     Roczne sprawozdanie z działalności PUP 1380
     Ochrona danych osobowych 430
     Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 212
     Zasady udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu. 173
     Redakcja Biuletynu 378
   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 5331
     Zakres obowiązków i kompetencje 3124
     Statut 1346
     Procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 795
     Regulamin działalności Zespołu Orzekającego 760
     Ogłoszenia o naborze 180
     Klauzula informacyjna 46
   Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 3696
     Dokumentacja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 940
     Tablica ogłoszeń 18272
     Klauzula informacyjna 38
Inne
   Oświadczenia majątkowe 18063
     Rok 2002 1999
     Rok 2003 1159
    ›    Radni 1462
    ›    Członkowie Zarządu 1068
    ›    Skarbnik 934
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1131
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1920
     Rok 2004 1440
    ›    Radni 1061
    ›    Członkowie Zarządu 988
    ›    Skarbnik 873
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1063
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1143
     Rok 2005 1386
    ›    Radni 868
    ›    Członkowie Zarządu 763
    ›    Skarbnik 721
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 839
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 714
     Rok 2006 1959
    ›    Radni 1442
    ›    Starosta 1093
    ›    Skarbnik 753
    ›    Sekretarz 773
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1131
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1057
     Rok 2007 1366
    ›    Radni 855
    ›    Starosta 722
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 852
    ›    Sekretarz 694
    ›    Skarbnik 662
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 826
     Rok 2008 1410
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 908
    ›    Skarbnik 638
    ›    Sekretarz 691
    ›    Radni 825
    ›    Starosta 826
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1034
     Rok 2009 1474
    ›    Radni 1037
    ›    Starosta 790
    ›    Sekretarz 757
    ›    Skarbnik 714
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 967
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 846
     Rok 2010 2119
    ›    Radni 2978
    ›    Skarbnik 748
    ›    Sekretarz 770
    ›    Starosta 1363
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1159
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1273
     Rok 2011 1738
    ›    Skarbnik 783
    ›    Sekretarz 824
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1197
    ›    Starosta 864
    ›    Radni 1206
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1200
     Rok 2012 2172
    ›    Radni 1167
    ›    Starosta 911
    ›    Sekretarz 714
    ›    Skarbnik 718
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1176
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 995
     Rok 2013 1483
    ›    Radni 1095
    ›    Starosta 887
    ›    Sekretarz 628
    ›    Skarbnik 604
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1092
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 905
     Rok 2014 2668
    ›    Radni 2127
    ›    Starosta 966
    ›    Sekretarz 487
    ›    Skarbnik 507
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 746
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 723
     Rok 2015 1621
    ›    Starosta 638
    ›    Sekretarz 478
    ›    Skarbnik 526
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1010
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1114
    ›    Radni 1159
     Rok 2016 1242
    ›    Radni 948
    ›    Starosta 404
    ›    Wicestarosta 258
    ›    Sekretarz 219
    ›    Skarbnik 239
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 851
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 858
     Rok 2017 684
    ›    Radni 488
    ›    Starosta 138
    ›    Wicestarosta 128
    ›    Sekretarz Powiatu 117
    ›    Skarbnik Powiatu 165
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 587
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 537
   Jednostki Organizacyjne 7249
     Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza 2572
    ›    Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza 1465
     Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 3923
    ›    Statut Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 1866
     Zarząd Dróg Powiatowych 10160
    ›    Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych 1750
    ›    Statut Zarządu Dróg Powiatowych 2117
     Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 2235
    ›    Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 1502
     Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 5462
    ›    Statut Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 1288
     Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach 2673
    ›    Statut Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach 684
     Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 2041
    ›    Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 2722
     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2330
    ›    Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 1437
    ›    Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 2404
     Powiatowy Urząd Pracy 2163
    ›    Statut Powiatowego Urzędu Pracy 3335
     Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego w Wysokiej 2086
    ›    Statut Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego w Wysokiej 4137
     Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2212
    ›    Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1812
     Powiatowa Biblioteka Publiczna 1372
    ›    Statut Powiatowej Biblioteki Publicznej 1435
   Powiatowe służby, inspekcje i straże 6419
     Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu 5537
     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu 4976
     Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szydłowcu 2659
     Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Orońsku 2377
     Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 6649
   Organizacje pozarządowe 1741
     Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego 3378
    ›    Związek Powiatów Polskich 1330
     Związki członkowskie 286
     Sprawozdania z realizacji programu współpracy 472
   Petycje 52
     Rok 2018 34
   Rejestry, ewidencje i archiwa 5346
     Biuro Rady Powiatu 1455
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich 1470
     Wydział Budownictwa i Architektury 1577
     Wydział Komunikacji i Transportu 1693
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 1333
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa 1948
     Archiwum Zakładowe 2677
   Klauzula informacyjna 146
   Redakcja Biuletynu 3678