Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2167199
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ196923
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 196923
   Godziny urzędowania 8943
   Wydziały i Biura Starostwa 17019
     Kancelaria Starosty 1234
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich 3444
     Biuro Rady 2721
     Wydział Finansowy 2459
     Wydział Rozwoju i Infrastruktury 2645
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 3145
     Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 1152
     Wydział Budownictwa i Architektury 4444
     Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 6019
     Wydział Komunikacji i Transportu 6865
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa 3178
     Biuro Prawne 1868
     Powiatowy Rzecznik Konsumentów 1799
   Komunikaty/Ogłoszenia 16562
     Rok 2019 221
     Rok 2018 2211
     Rok 2017 2749
     Rok 2016 2574
     Rok 2015 3596
     Rok 2014 3804
     Rok 2013 2604
     Rok 2012 5098
     Rok 2011 4546
     Rok 2010 4419
     Rok 2009 6921
     Rok 2008 14568
     Rok 2007 11807
     Rok 2006 20440
     Rok 2005 2286
   Informacje o zgłoszeniach budowy 2342
     Rok 2018 771
     Rok 2017 750
     Rok 2016 837
     Rok 2015 789
   Informacje o wydanych pozwoleniach i zezwoleniach z zakresu gospodarki odpadami 980
     Rok 2018 142
     Rok 2017 317
     Rok 2016 406
     Rok 2012 - 2015 371
   Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 31136
     Rok 2019 252
     Rok 2018 6822
     Rok 2017 4786
     Rok 2016 3919
     Rok 2015 1124
     Rok 2014 3343
     Rok 2013 3188
     Rok 2012 4427
     Rok 2009 6515
     Rok 2008 8101
     Rok 2007 5989
Organy
   Starosta 8657
     Kompetencje 4250
     Kontakt 1944
     Dyżury 1861
     Zarządzenia 2683
     Decyzje i inne akty administracyjne 1840
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1688
   Wicestarosta 6056
   Sekretarz Powiatu 4843
   Skarbnik Powiatu 4902
   Rada Powiatu 7837
     Skład Rady Powiatu 4654
     Kompetencje i tryb działania 2363
     Sesje 1820
    ›    Planowane - harmonogram roczny 2380
    ›    Obrady Rady Powiatu Szydłowieckiego na żywo 473
    ›    Nagrania obrad Rady Powiatu w Szydłowcu 390
     Uchwały Rady Powiatu 2204
     Imienne wykazy głosowań radnych 70
     Protokoły z Sesji Rady Powiatu 1734
     Interpelacje i zapytania radnych 93
    ›    Kadencja 2018 - 2023 177
     Dyżury radnych 1791
     Kontakt z radnymi 1958
   Zarząd Powiatu 6142
     Skład Zarządu 2454
     Kompetencje i tryb działania 1609
     Uchwały Zarządu Powiatu 2051
   Komisje Rady 4269
     Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 1516
    ›    Skład osobowy 1422
    ›    Plan pracy 1159
     Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny 1439
    ›    Skład osobowy 1259
    ›    Plan pracy 1368
     Komisja Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa 1488
    ›    Skład osobowy 1310
    ›    Plan pracy 1259
     Komisja Rewizyjna 1395
    ›    Skład osobowy 1254
    ›    Plan pracy 1111
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 22
    ›    Skład osobowy 22
Prawo Lokalne
   Statut 6903
   Regulamin 9705
   Uchwały Rady Powiatu 8012
     Rok 2019 55
     Rok 2018 962
     Rok 2017 1434
     Rok 2016 1516
     Rok 2015 1996
     Rok 2014 1059
    ›    I kwartał 1117
    ›    II kwartał 1151
    ›    III kwartał 866
    ›    IV kwartał 1519
     Rok 2013 992
    ›    I kwartał 1805
    ›    II kwartał 1766
    ›    III kwartał 993
    ›    IV kwartał 1627
     Rok 2012 1270
    ›    I kwartał 2463
    ›    II kwartał 2353
    ›    III kwartał 1354
    ›    IV kwartał 2411
     Rok 2011 1329
    ›    I kwartał 2915
    ›    II kwartał 2283
    ›    III kwartał 1054
    ›    IV kwartał 3514
     Rok 2010 1152
    ›    I kwartał 2177
    ›    II kwartał 3115
    ›    III kwartał 1361
    ›    IV kwartał 2828
     Rok 2009 1096
    ›    I kwartał 1632
    ›    II kwartał 2434
    ›    III kwartał 1632
    ›    IV kwartał 2586
     Rok 2008 1136
    ›    I kwartał 1435
    ›    II kwartał 3302
    ›    III kwartał 1204
    ›    IV kwartał 2614
     Rok 2007 1246
    ›    I kwartał 1559
    ›    II kwartał 2318
    ›    III kwartał 1379
    ›    IV kwartał 1919
     Rok 2006 1388
    ›    I kwartał 2675
    ›    II kwartał 1814
    ›    III kwartał 1566
    ›    IV kwartał 3247
     Rok 2005 1253
    ›    I kwartał 2339
    ›    II kwartał 2909
    ›    III kwartał 1962
    ›    IV kwartał 2172
     Rok 2004 1241
    ›    I kwartał 2219
    ›    II kwatał 4132
    ›    III kwartał 2177
    ›    IV kwartał 2242
     Rok 2003 1189
    ›    I Kwartał 2137
    ›    II Kwartał 2704
    ›    III Kwartał 1886
    ›    IV Kwartał 2941
     Rok 2002 1146
    ›    IV Kwartał 2305
   Uchwały Zarządu Powiatu 6637
     Rok 2019 25
     Rok 2018 508
     Rok 2017 675
     Rok 2016 956
     Rok 2015 1424
     Rok 2014 2850
     Rok 2013 4366
     Rok 2012 5139
     Rok 2011 6268
   Informacje Urzędu 6415
     Zarządzenia Starosty 3255
    ›    Rok 2003 3695
    ›    Rok 2004 4211
    ›    Rok 2005 2457
    ›    Rok 2006 3697
    ›    Rok 2007 4246
    ›    Rok 2002 3404
    ›    Rok 2001 2576
    ›    Rok 2008 3524
    ›    Rok 2009 4531
    ›    Rok 2010 3043
    ›    Rok 2011 5239
    ›    Rok 2012 3848
    ›    Rok 2013 2806
    ›    Rok 2014 2467
    ›    Rok 2015 1375
    ›    Rok 2016 874
    ›    Rok 2017 946
    ›    Rok 2018 439
    ›    Rok 2019 76
    ›    Rok 2004 889
    ›    Rok 2005 983
    ›    Rok 2004 965
    ›    Rok 2005 1268
    ›    Rok 2006 2603
    ›    Rok 2012 861
     Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1712
   Strategia Rozwoju Powiatu 7468
   Powiatowy Program Ochrony Środowiska i Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami 5278
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu 240
Finanse i Mienie Powiatu
   Umowy 1940
     Rok 2012 1000
   Finanse Powiatu 4071
     Finanse 2019 29
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2019 34
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2025 8
    ›    Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 6
     Finanse 2018 152
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 132
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2018 131
     Finanse 2017 262
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2017 349
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 217
     Finanse 2016 431
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2016 377
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2016, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ. 354
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 490
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015 294
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 316
     Finanse 2015 685
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2015 611
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015 - 2020 483
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 554
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2015, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 388
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014 398
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 399
     Finanse 2014 543
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015 478
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020 463
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 488
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2014 505
     Finanse 2013 1053
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2013 812
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu 538
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019 574
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok 464
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013 441
     Finanse 2012 1140
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu 930
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017 826
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2012 1177
    ›    Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego przez Powiat Szydłowiecki w Uchwale Budżetowej na rok 2012 deficytu 737
    ›    Opinia RIO o prawidłowości planowanej przez Powiat Szydłowiecki kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową 810
    ›    Opinia RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szydłowieckiego o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2011 797
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011 636
    ›    Opinia RIO o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu budżetu za I półrocze roku 2012, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ 675
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012 380
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok 486
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu 1147
     Finanse 2011 1143
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2011 1276
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu przez Powiat Szydłowiecki obligacji komunalnych 768
     Finanse 2010 1108
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2010 1148
     Finanse 2009 1145
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2009 934
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne 837
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2008 838
     Finanse 2008 970
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu na rok 2008 636
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne 648
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2007 1056
     Finanse 2007 903
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu 756
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu 781
    ›    Sprawozdanie o stanie należności 793
    ›    Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 812
    ›    Sprawozdanie o stanie zobowiązań 817
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2006 1247
     Finanse 2006 836
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu 781
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu 733
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2006 745
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2005 1385
     Finanse 2005 837
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2004 1087
     Finanse 2004 823
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2003 2075
     Finanse 2003 824
   Majątek Powiatu 3637
     Informacja o mieniu powiatu 2007
     Informacja o długu publicznym 1534
Zamówienia Publiczne / Oferty
   Roczny plan zamówień publicznych 827
   Ogłoszenia przetargów 226
   Archiwum 2529
    ›    Rok 2003 6614
    ›    Rok 2004 5799
    ›    Rok 2005 20460
    ›    Rok 2006 20328
    ›    Rok 2007 18048
    ›    Rok 2008 15358
    ›    Rok 2009 13417
    ›    Rok 2010 47201
    ›    Rok 2011 11828
    ›    Rok 2012 10677
    ›    Rok 2013 16542
    ›    Rok 2014 27040
    ›    Rok 2015 60046
    ›    Rok 2016 22598
    ›    Rok 2017 8102
     Przetargi 414
    ›    Rok 2018 12805
    ›    Rok 2006 6265
    ›    Rok 2007 7191
    ›    Rok 2008 4463
    ›    Rok 2009 3349
    ›    Rok 2010 4503
    ›    Rok 2011 4710
    ›    Rok 2012 4701
    ›    Rok 2013 3520
    ›    Rok 2014 3261
     Informacje o Wynikach Przetargów 996
   Oferty / Dotacje 13114
     Rok 2018 17083
     Rok 2017 16476
     Rok 2016 24268
     Rok 2015 11179
     Rok 2014 2863
     Rok 2013 1773
     Rok 2012 1817
     Rok 2011 1790
     Rok 2010 2261
     Rok 2009 6193
     Rok 2008 1167
     Rok 2007 7396
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 7004
     Budownictwo 4762
    ›    Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę 6835
    ›    Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 1750
    ›    Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu 1452
    ›    Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na innego inwestora 1610
    ›    Wydawanie pozwolenia na rozbiórkę 1898
    ›    Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę / rozbiórkę / remont 7225
    ›    Wniosek o wydanie dziennika budowy 2458
    ›    Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej 365
    ›    Wydanie decyzji o nięzbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości 190
     Komunikacja i transport 4090
    ›    Wydanie prawa jazdy po egzaminie 6408
    ›    Wymiana praw jazdy 2941
    ›    Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy 2210
    ›    Wydanie międzynarodowych praw jazdy 1476
    ›    Wydanie zatrzymanego prawa jazdy 1459
    ›    Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy 1399
    ›    Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców 1238
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 1346
    ›    Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów 1266
    ›    Rejestracja pojazdu 9290
    ›    Czasowa rejestracja pojazdu 1680
    ›    Wyrejestrowanie pojazdu 2851
    ›    Zawiadomienie o zbyciu pojazdu 1698
    ›    Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika 5037
    ›    Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej 2252
    ›    Wydanie wtórnika karty pojazdu 1312
    ›    Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne 29712
    ›    Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym 1530
    ›    Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego 1331
    ›    Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy 2184
    ›    Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy 2309
    ›    Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy 1747
    ›    Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg 1464
     Edukacja, zdrowie, kultura i sport 1859
    ›    • Wydawanie skierowań do Zakładu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczego w Szydłowcu 4874
    ›    • Nadanie szkole lub placówce niepublicznej uprawnień szkoły publicznej 1501
    ›    • Kierowanie - na wniosek rodziców - na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły specjalnej lub ośrodka szkolno-wychowawczego na terenie najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek 1016
    ›    • Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych 1130
    ›    • Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej 1060
    ›    • Przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego (na wniosek zainteresowanego nauczyciela) i nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 1326
     Ochrona środowiska 2003
    ›    • Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 1139
    ›    • Wydawanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami 1470
    ›    • Udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż 4638
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska 1272
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych 1171
    ›    • Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1134
    ›    • Uzgadnianie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, lub na zmianę sposobu użytkowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1147
    ›    • Sprawowanie nadzoru nad właściwą gospodarką leśną, związaną z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych, ochronnych, przeciwpożarowych, zwalczających szkodniki, przebudowa drzewostanów bądź ponownego zalesienia 1446
    ›    • Przyjmowanie wniosków (zgłoszeń) od właścicieli lasów na wyrąb drzew, sprawdzanie stanu prawnego i cechowanie oraz wydawanie „Świadectw legalności pozyskania drewna” 1290
    ›    • Zawieranie umów i zatwierdzanie planów łowieckich oraz rozliczanie funduszów dzierżawnych na poszczególne gminy i nadleśnictwa 1162
    ›    • Wydawanie pozwoleń na hodowanie i trzymanie Chartów rasowych lub ich mieszkańców 1201
    ›    • Rejestrowanie niektórych gatunków zwierząt i roślin podlegających ochronie 1094
    ›    • Realizacja dotacji i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przyznanych limitów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1143
     Sprawy obywatelskie 2145
    ›    Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku 1182
    ›    Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych 2203
     Geodezja 10624
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) 8473
   Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania i rozstrzygania 3254
   Stan Twojej Sprawy 2899
   Udzielanie informacji publicznej na wniosek 4410
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1808
Nieodpłatna pomoc prawna
   Informacje ogólne 1153
   Ogłoszenia 126
   Archiwum 60
     Rok 2017 832
Wybory samorządowe
   Wybory 2018 897
     WYNIKI WYBORÓW- Protokół z wyborów do Sejmiku Województwa 66
     WYNIKI WYBORÓW - Protokół z wyborów do Rady Powiatu Szydłowieckiego 272
     Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 123
     Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu I o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 122
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury 155
     Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu 127
     Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 51
     Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Szydłowcu 150
     Obwieszczenie w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej 98
     Kalendarz wyborczy 196
   Wybory 2014 1799
   Wybory 2010 2953
      Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury 1594
      Informacja dot. Urzędnika Wyborczego i Pełnomocnika ds. informatycznej obsługi terytorialnej komisji wyborczej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu 1246
BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu
   Zarząd Dróg Powiatowych 5726
     Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 1062
     Wnioski do pobrania 2795
     Ogłoszenia o naborze 230
   Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 6616
     Dane jednostki 1736
     Dyrekcja 1628
     Podstawy prawne 1659
     Zasady organizacyjne 1666
     Rehabilitacja 1531
     Ogłoszenia Przetargów 77869
     Tablica ogłoszeń 985
     Klauzula informacyjna 31
     Redakcja Biuletynu 263
   Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaziskach 2746
     Statut 684
     Klauzula informacyjna 69
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 11986
     Podstawa prawna, zakres obowiązków, kompetencje, zadania publiczne 5460
     Struktura 1480
     Klauzula informacyjna 86
     Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON 3425
     Zamówienia publiczne 18989
     Ogłoszenia o naborze 1062
   Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu 34643
     Dane podstawowe 3319
    ›    Wykaz stanowisk i ich lokalizacja 2229
    ›    Zadania i status prawny 1481
     Struktura Urzędu 2898
    ›    Regulamin i struktura organizacyjna 1314
     Majątek jednostki 959
    ›    Bilans jednostki 1110
     Powiatowa Rada Rynku Pracy 1769
     Kontrole 1076
    ›    Kontrola Zarządcza 1001
    ›    Kontrole zewnętrzne 890
    ›    Kontrole wewnętrzne 937
     Aktualności 5340
    ›    Ogłoszenia 38552
    ›    Przetargi 5530
     Prawo pracy 2051
     Informacje dla bezrobotnych 1213
    ›    Uprawnienia i obowiązki 1562
    ›    Terminy wypłaty świadczeń 949
    ›    Informacje dla poszukujących pracy 892
    ›    Centrum Aktywizacji Zawodowej 1003
    ›    Klub Pracy 876
    ›    Instrumenty Rynku Pracy 2200
    ›    Usługi Rynku Pracy 1887
    ›    Stawki, kwoty, wskaźniki 869
    ›    Elektroniczna rejestracja 756
     Informacje dla pracodawców 1035
    ›    Instrumenty Rynku Pracy 2942
    ›    Usługi Rynku Pracy 1447
     Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 59b ustawy o promocji 17075
     PFRON 3438
     Europejski Fundusz Społeczny 1204
    ›    Projekty w realizacji 1208
    ›    Projekty zakończone 1272
    ›    Ewaluacja projektu 916
     Oferty pracy 2639
     Statystyka 1934
     Roczne sprawozdanie z działalności PUP 1420
     Ochrona danych osobowych 446
     Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 227
     Zasady udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu. 191
     Redakcja Biuletynu 489
   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 5461
     Zakres obowiązków i kompetencje 3224
     Statut 1358
     Procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 805
     Regulamin działalności Zespołu Orzekającego 775
     Ogłoszenia o naborze 201
     Klauzula informacyjna 89
   Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 3807
     Dokumentacja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 969
     Tablica ogłoszeń 19451
     Klauzula informacyjna 51
Inne
   Oświadczenia majątkowe 18743
     Rok 2002 2029
     Rok 2003 1211
    ›    Radni 1519
    ›    Członkowie Zarządu 1085
    ›    Skarbnik 955
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1180
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1969
     Rok 2004 1459
    ›    Radni 1079
    ›    Członkowie Zarządu 1003
    ›    Skarbnik 888
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1080
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1157
     Rok 2005 1405
    ›    Radni 891
    ›    Członkowie Zarządu 777
    ›    Skarbnik 741
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 855
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 740
     Rok 2006 1990
    ›    Radni 1461
    ›    Starosta 1109
    ›    Skarbnik 773
    ›    Sekretarz 799
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1169
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1079
     Rok 2007 1405
    ›    Radni 876
    ›    Starosta 741
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 870
    ›    Sekretarz 730
    ›    Skarbnik 683
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 856
     Rok 2008 1441
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 927
    ›    Skarbnik 655
    ›    Sekretarz 713
    ›    Radni 845
    ›    Starosta 867
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1085
     Rok 2009 1506
    ›    Radni 1064
    ›    Starosta 811
    ›    Sekretarz 783
    ›    Skarbnik 731
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 982
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 865
     Rok 2010 2136
    ›    Radni 3022
    ›    Skarbnik 763
    ›    Sekretarz 786
    ›    Starosta 1430
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1174
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1328
     Rok 2011 1758
    ›    Skarbnik 798
    ›    Sekretarz 843
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1220
    ›    Starosta 878
    ›    Radni 1221
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1214
     Rok 2012 2203
    ›    Radni 1187
    ›    Starosta 928
    ›    Sekretarz 746
    ›    Skarbnik 768
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1203
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1016
     Rok 2013 1509
    ›    Radni 1115
    ›    Starosta 910
    ›    Sekretarz 658
    ›    Skarbnik 622
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1128
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 941
     Rok 2014 2731
    ›    Radni 2187
    ›    Starosta 988
    ›    Sekretarz 503
    ›    Skarbnik 525
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 771
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 754
     Rok 2015 1694
    ›    Starosta 672
    ›    Sekretarz 504
    ›    Skarbnik 551
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1042
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1147
    ›    Radni 1240
     Rok 2016 1385
    ›    Radni 1003
    ›    Starosta 441
    ›    Wicestarosta 288
    ›    Sekretarz 242
    ›    Skarbnik 263
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 938
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 972
     Rok 2017 1115
    ›    Radni 846
    ›    Starosta 266
    ›    Wicestarosta 216
    ›    Sekretarz Powiatu 196
    ›    Skarbnik Powiatu 245
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 978
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 826
     Rok 2018 90
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 63
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 74
   Jednostki Organizacyjne 7403
     Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza 2650
    ›    Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza 1483
     Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 4065
    ›    Statut Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 1902
     Zarząd Dróg Powiatowych 10414
    ›    Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych 1816
    ›    Statut Zarządu Dróg Powiatowych 2181
     Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 2309
    ›    Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 1525
     Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 5597
    ›    Statut Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 1319
     Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach 2732
    ›    Statut Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach 712
     Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 2119
    ›    Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 2817
     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2399
    ›    Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 1464
    ›    Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 2425
     Powiatowy Urząd Pracy 2218
    ›    Statut Powiatowego Urzędu Pracy 3359
     Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego w Wysokiej 2136
    ›    Statut Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego w Wysokiej 4181
     Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2261
    ›    Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1834
     Powiatowa Biblioteka Publiczna 1433
    ›    Statut Powiatowej Biblioteki Publicznej 1465
   Powiatowe służby, inspekcje i straże 6503
     Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu 5641
     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu 5069
     Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szydłowcu 2726
     Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Orońsku 2463
     Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 6867
   Organizacje pozarządowe 1800
     Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego 3456
    ›    Związek Powiatów Polskich 1344
     Związki członkowskie 301
     Sprawozdania z realizacji programu współpracy 487
   Petycje 94
     Rok 2018 57
   Rejestry, ewidencje i archiwa 5413
     Biuro Rady Powiatu 1481
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich 1509
     Wydział Budownictwa i Architektury 1601
     Wydział Komunikacji i Transportu 1713
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 1345
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa 1974
     Archiwum Zakładowe 2786
   Klauzula informacyjna 195
   Redakcja Biuletynu 3726