Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2067419
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ188334
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 188334
   Godziny urzędowania 8750
   Wydziały i Biura Starostwa 16245
     Kancelaria Starosty 1156
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich 3372
     Biuro Rady 2656
     Wydział Finansowy 2403
     Wydział Rozwoju i Infrastruktury 2601
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 3095
     Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 1097
     Wydział Budownictwa i Architektury 4329
     Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 5867
     Wydział Komunikacji i Transportu 6752
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa 3101
     Biuro Prawne 1841
     Powiatowy Rzecznik Konsumentów 1771
   Komunikaty/Ogłoszenia 15853
     Rok 2018 1576
     Rok 2017 2561
     Rok 2016 2522
     Rok 2015 3531
     Rok 2014 3769
     Rok 2013 2580
     Rok 2012 5059
     Rok 2011 4520
     Rok 2010 4395
     Rok 2009 6903
     Rok 2008 14541
     Rok 2007 11785
     Rok 2006 20408
     Rok 2005 2259
   Informacje o zgłoszeniach budowy 2121
     Rok 2018 565
     Rok 2017 703
     Rok 2016 802
     Rok 2015 753
   Informacje o wydanych pozwoleniach i zezwoleniach z zakresu gospodarki odpadami 842
     Rok 2018 50
     Rok 2017 288
     Rok 2016 372
     Rok 2012 - 2015 318
   Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 29242
     Rok 2018 4198
     Rok 2017 4661
     Rok 2016 3876
     Rok 2015 1045
     Rok 2014 3285
     Rok 2013 3164
     Rok 2012 4372
     Rok 2009 6469
     Rok 2008 8034
     Rok 2007 5942
Organy
   Starosta 8509
     Kompetencje 4210
     Kontakt 1910
     Dyżury 1844
     Zarządzenia 2589
     Decyzje i inne akty administracyjne 1808
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1640
   Wicestarosta 5909
   Sekretarz Powiatu 4673
   Skarbnik Powiatu 4805
   Rada Powiatu 7358
     Skład Rady Powiatu 4322
     Kompetencje i tryb działania 2285
     Sesje 1552
    ›    Planowane - harmonogram roczny 2140
     Uchwały Rady Powiatu 2063
     Protokoły z Sesji Rady Powiatu 1613
     Dyżury radnych 1673
     Kontakt z radnymi 1847
   Zarząd Powiatu 5966
     Skład Zarządu 2364
     Kompetencje i tryb działania 1546
     Uchwały Zarządu Powiatu 1997
   Komisje Rady 4127
     Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 1448
    ›    Skład osobowy 1374
    ›    Plan pracy 1107
     Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny 1372
    ›    Skład osobowy 1202
    ›    Plan pracy 1265
     Komisja Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa 1400
    ›    Skład osobowy 1255
    ›    Plan pracy 1206
     Komisja Rewizyjna 1345
    ›    Skład osobowy 1202
    ›    Plan pracy 1071
Prawo Lokalne
   Statut 6734
   Regulamin 9508
   Uchwały Rady Powiatu 7656
     Rok 2018 271
     Rok 2017 1147
     Rok 2016 1426
     Rok 2015 1933
     Rok 2014 1016
    ›    I kwartał 1080
    ›    II kwartał 1112
    ›    III kwartał 826
    ›    IV kwartał 1471
     Rok 2013 959
    ›    I kwartał 1770
    ›    II kwartał 1736
    ›    III kwartał 964
    ›    IV kwartał 1596
     Rok 2012 1224
    ›    I kwartał 2427
    ›    II kwartał 2316
    ›    III kwartał 1321
    ›    IV kwartał 2374
     Rok 2011 1304
    ›    I kwartał 2887
    ›    II kwartał 2253
    ›    III kwartał 1019
    ›    IV kwartał 3487
     Rok 2010 1125
    ›    I kwartał 2150
    ›    II kwartał 3084
    ›    III kwartał 1334
    ›    IV kwartał 2802
     Rok 2009 1075
    ›    I kwartał 1605
    ›    II kwartał 2408
    ›    III kwartał 1608
    ›    IV kwartał 2562
     Rok 2008 1115
    ›    I kwartał 1410
    ›    II kwartał 3281
    ›    III kwartał 1177
    ›    IV kwartał 2579
     Rok 2007 1223
    ›    I kwartał 1534
    ›    II kwartał 2297
    ›    III kwartał 1356
    ›    IV kwartał 1894
     Rok 2006 1362
    ›    I kwartał 2651
    ›    II kwartał 1794
    ›    III kwartał 1543
    ›    IV kwartał 3226
     Rok 2005 1228
    ›    I kwartał 2310
    ›    II kwartał 2884
    ›    III kwartał 1938
    ›    IV kwartał 2150
     Rok 2004 1220
    ›    I kwartał 2197
    ›    II kwatał 4108
    ›    III kwartał 2153
    ›    IV kwartał 2219
     Rok 2003 1170
    ›    I Kwartał 2112
    ›    II Kwartał 2680
    ›    III Kwartał 1863
    ›    IV Kwartał 2918
     Rok 2002 1123
    ›    IV Kwartał 2264
   Uchwały Zarządu Powiatu 6451
     Rok 2018 209
     Rok 2017 590
     Rok 2016 898
     Rok 2015 1393
     Rok 2014 2826
     Rok 2013 4331
     Rok 2012 5114
     Rok 2011 6241
   Informacje Urzędu 6247
     Zarządzenia Starosty 3123
    ›    Rok 2003 3660
    ›    Rok 2004 4163
    ›    Rok 2005 2424
    ›    Rok 2006 3667
    ›    Rok 2007 4209
    ›    Rok 2002 3355
    ›    Rok 2001 2544
    ›    Rok 2008 3489
    ›    Rok 2009 4478
    ›    Rok 2010 3013
    ›    Rok 2011 5172
    ›    Rok 2012 3783
    ›    Rok 2013 2757
    ›    Rok 2014 2430
    ›    Rok 2015 1328
    ›    Rok 2016 819
    ›    Rok 2017 801
    ›    Rok 2018 216
     Decyzje i inne akty administracyjne 1660
    ›    Rok 2004 860
    ›    Rok 2005 954
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1985
    ›    Rok 2004 947
    ›    Rok 2005 1246
    ›    Rok 2006 2582
    ›    Rok 2012 838
     Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1671
   Strategia Rozwoju Powiatu 7339
   Powiatowy Program Ochrony Środowiska i Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami 5184
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu 221
Finanse i Mienie Powiatu
   Umowy 1883
     Rok 2012 975
   Finanse Powiatu 3910
     Finanse 2018 68
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 71
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2018 63
     Finanse 2017 237
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2017 298
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 189
     Finanse 2016 407
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2016 355
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2016, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ. 337
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 450
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015 269
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 287
     Finanse 2015 662
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2015 579
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015 - 2020 464
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 524
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2015, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 365
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014 377
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 376
     Finanse 2014 521
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015 458
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020 436
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 465
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2014 482
     Finanse 2013 1038
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2013 791
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu 520
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019 552
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok 440
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013 419
     Finanse 2012 1124
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu 887
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017 809
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2012 1155
    ›    Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego przez Powiat Szydłowiecki w Uchwale Budżetowej na rok 2012 deficytu 715
    ›    Opinia RIO o prawidłowości planowanej przez Powiat Szydłowiecki kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową 791
    ›    Opinia RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szydłowieckiego o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2011 779
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011 620
    ›    Opinia RIO o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu budżetu za I półrocze roku 2012, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ 660
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012 361
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok 466
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu 1127
     Finanse 2011 1124
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2011 1258
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu przez Powiat Szydłowiecki obligacji komunalnych 748
     Finanse 2010 1086
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2010 1130
     Finanse 2009 1127
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2009 912
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne 815
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2008 812
     Finanse 2008 953
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu na rok 2008 614
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne 623
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2007 1033
     Finanse 2007 884
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu 734
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu 763
    ›    Sprawozdanie o stanie należności 769
    ›    Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 788
    ›    Sprawozdanie o stanie zobowiązań 796
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2006 1225
     Finanse 2006 820
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu 761
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu 712
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2006 723
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2005 1366
     Finanse 2005 817
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2004 1067
     Finanse 2004 801
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2003 2048
     Finanse 2003 805
   Majątek Powiatu 3539
     Informacja o mieniu powiatu 1985
     Informacja o długu publicznym 1511
Zamówienia Publiczne / Oferty
   Roczny plan zamówień publicznych 571
   Ogłoszenia przetargów 8420
   Archiwum 2378
    ›    Rok 2003 6532
    ›    Rok 2004 5741
    ›    Rok 2005 20411
    ›    Rok 2006 20308
    ›    Rok 2007 18021
    ›    Rok 2008 15337
    ›    Rok 2009 13396
    ›    Rok 2010 47182
    ›    Rok 2011 11795
    ›    Rok 2012 10637
    ›    Rok 2013 16522
    ›    Rok 2014 25687
    ›    Rok 2015 54463
    ›    Rok 2016 20795
    ›    Rok 2017 7815
     Przetargi 333
    ›    Rok 2006 6249
    ›    Rok 2007 7167
    ›    Rok 2008 4447
    ›    Rok 2009 3332
    ›    Rok 2010 4486
    ›    Rok 2011 4683
    ›    Rok 2012 4682
    ›    Rok 2013 3493
    ›    Rok 2014 3246
     Informacje o Wynikach Przetargów 965
   Oferty / Dotacje 12356
     Rok 2018 10851
     Rok 2017 16383
     Rok 2016 23059
     Rok 2015 11147
     Rok 2014 2841
     Rok 2013 1748
     Rok 2012 1792
     Rok 2011 1740
     Rok 2010 2238
     Rok 2009 6174
     Rok 2008 1126
     Rok 2007 7369
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 6755
     Budownictwo 4509
    ›    Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę 6652
    ›    Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 1690
    ›    Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu 1432
    ›    Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na innego inwestora 1533
    ›    Wydawanie pozwolenia na rozbiórkę 1821
    ›    Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę / rozbiórkę / remont 6740
    ›    Wniosek o wydanie dziennika budowy 2286
    ›    Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej 269
    ›    Wydanie decyzji o nięzbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości 120
     Komunikacja i transport 3927
    ›    Wydanie prawa jazdy po egzaminie 6199
    ›    Wymiana praw jazdy 2806
    ›    Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy 2119
    ›    Wydanie międzynarodowych praw jazdy 1434
    ›    Wydanie zatrzymanego prawa jazdy 1406
    ›    Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy 1337
    ›    Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców 1222
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 1309
    ›    Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów 1239
    ›    Rejestracja pojazdu 8862
    ›    Czasowa rejestracja pojazdu 1597
    ›    Wyrejestrowanie pojazdu 2731
    ›    Zawiadomienie o zbyciu pojazdu 1573
    ›    Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika 4663
    ›    Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej 2171
    ›    Wydanie wtórnika karty pojazdu 1289
    ›    Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne 27829
    ›    Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym 1465
    ›    Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego 1297
    ›    Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy 2118
    ›    Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy 2263
    ›    Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy 1690
    ›    Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg 1319
     Edukacja, zdrowie, kultura i sport 1816
    ›    • Wydawanie skierowań do Zakładu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczego w Szydłowcu 4662
    ›    • Nadanie szkole lub placówce niepublicznej uprawnień szkoły publicznej 1469
    ›    • Kierowanie - na wniosek rodziców - na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły specjalnej lub ośrodka szkolno-wychowawczego na terenie najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek 992
    ›    • Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych 1110
    ›    • Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej 1041
    ›    • Przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego (na wniosek zainteresowanego nauczyciela) i nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 1301
     Ochrona środowiska 1935
    ›    • Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 1119
    ›    • Wydawanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami 1447
    ›    • Udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż 4596
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska 1231
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych 1147
    ›    • Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1116
    ›    • Uzgadnianie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, lub na zmianę sposobu użytkowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1132
    ›    • Sprawowanie nadzoru nad właściwą gospodarką leśną, związaną z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych, ochronnych, przeciwpożarowych, zwalczających szkodniki, przebudowa drzewostanów bądź ponownego zalesienia 1425
    ›    • Przyjmowanie wniosków (zgłoszeń) od właścicieli lasów na wyrąb drzew, sprawdzanie stanu prawnego i cechowanie oraz wydawanie „Świadectw legalności pozyskania drewna” 1267
    ›    • Zawieranie umów i zatwierdzanie planów łowieckich oraz rozliczanie funduszów dzierżawnych na poszczególne gminy i nadleśnictwa 1146
    ›    • Wydawanie pozwoleń na hodowanie i trzymanie Chartów rasowych lub ich mieszkańców 1179
    ›    • Rejestrowanie niektórych gatunków zwierząt i roślin podlegających ochronie 1079
    ›    • Realizacja dotacji i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przyznanych limitów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1123
     Sprawy obywatelskie 2106
    ›    Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku 1143
    ›    Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych 2094
     Geodezja 10184
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) 8173
   Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania i rozstrzygania 3157
   Stan Twojej Sprawy 2793
   Udzielanie informacji publicznej na wniosek 4323
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1744
Nieodpłatna pomoc prawna
   Informacje ogólne 1026
   Ogłoszenia 590
Wybory samorządowe
   Wybory 2018 120
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury 55
     Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu 41
     Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 17
     Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Szydłowcu 68
     Obwieszczenie w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej 41
     Kalendarz wyborczy 50
   Wybory 2014 1616
   Wybory 2010 2879
      Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury 1540
      Informacja dot. Urzędnika Wyborczego i Pełnomocnika ds. informatycznej obsługi terytorialnej komisji wyborczej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu 1216
BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu
   Zarząd Dróg Powiatowych 5460
     Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 998
     Wnioski do pobrania 2500
     Ogłoszenia o naborze 187
   Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 6287
     Dane jednostki 1692
     Dyrekcja 1576
     Podstawy prawne 1622
     Zasady organizacyjne 1639
     Rehabilitacja 1505
     Ogłoszenia Przetargów 68906
     Tablica ogłoszeń 893
     Klauzula informacyjna 12
     Redakcja Biuletynu 214
   Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaziskach 2557
     Statut 670
     Klauzula informacyjna 53
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 11695
     Podstawa prawna, zakres obowiązków, kompetencje, zadania publiczne 5189
     Struktura 1417
     Klauzula informacyjna 47
     Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON 3334
     Zamówienia publiczne 13279
     Ogłoszenia o naborze 715
   Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu 33774
     Dane podstawowe 3129
    ›    Wykaz stanowisk i ich lokalizacja 2158
    ›    Zadania i status prawny 1440
     Struktura Urzędu 2873
    ›    Regulamin i struktura organizacyjna 1282
     Majątek jednostki 941
    ›    Bilans jednostki 1094
     Powiatowa Rada Rynku Pracy 1722
     Kontrole 1027
    ›    Kontrola Zarządcza 938
    ›    Kontrole zewnętrzne 840
    ›    Kontrole wewnętrzne 864
     Aktualności 5284
    ›    Ogłoszenia 38411
    ›    Przetargi 5249
     Prawo pracy 2017
     Informacje dla bezrobotnych 1175
    ›    Uprawnienia i obowiązki 1512
    ›    Terminy wypłaty świadczeń 904
    ›    Informacje dla poszukujących pracy 866
    ›    Centrum Aktywizacji Zawodowej 974
    ›    Klub Pracy 851
    ›    Instrumenty Rynku Pracy 2176
    ›    Usługi Rynku Pracy 1861
    ›    Stawki, kwoty, wskaźniki 846
    ›    Elektroniczna rejestracja 721
     Informacje dla pracodawców 995
    ›    Instrumenty Rynku Pracy 2913
    ›    Usługi Rynku Pracy 1419
     Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 59b ustawy o promocji 16997
     PFRON 3346
     Europejski Fundusz Społeczny 1176
    ›    Projekty w realizacji 1176
    ›    Projekty zakończone 1254
    ›    Ewaluacja projektu 896
     Oferty pracy 2367
     Statystyka 1834
     Roczne sprawozdanie z działalności PUP 1370
     Ochrona danych osobowych 427
     Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 210
     Zasady udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu. 169
     Redakcja Biuletynu 374
   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 5245
     Zakres obowiązków i kompetencje 3085
     Statut 1339
     Procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 789
     Regulamin działalności Zespołu Orzekającego 750
     Ogłoszenia o naborze 166
     Klauzula informacyjna 32
   Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 3621
     Dokumentacja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 936
     Tablica ogłoszeń 17658
     Klauzula informacyjna 36
Inne
   Oświadczenia majątkowe 17643
     Rok 2002 1990
     Rok 2003 1140
    ›    Radni 1439
    ›    Członkowie Zarządu 1063
    ›    Skarbnik 914
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1115
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1894
     Rok 2004 1436
    ›    Radni 1058
    ›    Członkowie Zarządu 986
    ›    Skarbnik 871
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1059
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1141
     Rok 2005 1376
    ›    Radni 863
    ›    Członkowie Zarządu 758
    ›    Skarbnik 717
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 834
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 709
     Rok 2006 1943
    ›    Radni 1431
    ›    Starosta 1085
    ›    Skarbnik 750
    ›    Sekretarz 765
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1120
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1052
     Rok 2007 1348
    ›    Radni 850
    ›    Starosta 718
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 848
    ›    Sekretarz 680
    ›    Skarbnik 657
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 823
     Rok 2008 1397
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 904
    ›    Skarbnik 634
    ›    Sekretarz 689
    ›    Radni 821
    ›    Starosta 811
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1029
     Rok 2009 1457
    ›    Radni 1022
    ›    Starosta 785
    ›    Sekretarz 737
    ›    Skarbnik 711
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 964
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 837
     Rok 2010 2109
    ›    Radni 2926
    ›    Skarbnik 745
    ›    Sekretarz 766
    ›    Starosta 1320
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1151
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1238
     Rok 2011 1735
    ›    Skarbnik 779
    ›    Sekretarz 819
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1193
    ›    Starosta 862
    ›    Radni 1200
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1197
     Rok 2012 2157
    ›    Radni 1161
    ›    Starosta 906
    ›    Sekretarz 711
    ›    Skarbnik 710
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1166
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 992
     Rok 2013 1479
    ›    Radni 1092
    ›    Starosta 883
    ›    Sekretarz 624
    ›    Skarbnik 599
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1086
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 900
     Rok 2014 2644
    ›    Radni 2096
    ›    Starosta 958
    ›    Sekretarz 470
    ›    Skarbnik 502
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 742
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 711
     Rok 2015 1614
    ›    Starosta 627
    ›    Sekretarz 475
    ›    Skarbnik 521
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1008
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1109
    ›    Radni 1116
     Rok 2016 1121
    ›    Radni 883
    ›    Starosta 369
    ›    Wicestarosta 237
    ›    Sekretarz 205
    ›    Skarbnik 229
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 769
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 810
     Rok 2017 401
    ›    Radni 259
    ›    Starosta 88
    ›    Wicestarosta 80
    ›    Sekretarz Powiatu 68
    ›    Skarbnik Powiatu 114
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 320
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 355
   Jednostki Organizacyjne 7181
     Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza 2499
    ›    Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza 1455
     Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 3834
    ›    Statut Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 1849
     Zarząd Dróg Powiatowych 10025
    ›    Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych 1719
    ›    Statut Zarządu Dróg Powiatowych 2093
     Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 2185
    ›    Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 1495
     Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 5404
    ›    Statut Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 1279
     Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach 2612
    ›    Statut Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach 678
     Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 1999
    ›    Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 2678
     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2290
    ›    Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 1423
    ›    Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 2398
     Powiatowy Urząd Pracy 2144
    ›    Statut Powiatowego Urzędu Pracy 3328
     Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego w Wysokiej 2060
    ›    Statut Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego w Wysokiej 4110
     Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2170
    ›    Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1803
     Powiatowa Biblioteka Publiczna 1326
    ›    Statut Powiatowej Biblioteki Publicznej 1427
   Powiatowe służby, inspekcje i straże 6385
     Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu 5461
     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu 4880
     Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szydłowcu 2613
     Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Orońsku 2346
     Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 6514
   Organizacje pozarządowe 1704
     Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego 3312
    ›    Związek Powiatów Polskich 1329
     Związki członkowskie 282
     Sprawozdania z realizacji programu współpracy 452
   Petycje 26
     Rok 2018 24
   Rejestry, ewidencje i archiwa 5298
     Biuro Rady Powiatu 1449
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich 1467
     Wydział Budownictwa i Architektury 1565
     Wydział Komunikacji i Transportu 1668
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 1331
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa 1930
     Archiwum Zakładowe 2598
   Klauzula informacyjna 116
   Redakcja Biuletynu 3660