główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 8977
   Dane podstawowe 206908
   Godziny urzędowania 9557
   Wydziały i Biura Starostwa 18956
     Kancelaria Starosty 1443
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich 3654
     Biuro Rady 2860
     Wydział Finansowy 2665
     Wydział Rozwoju i Infrastruktury 2794
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 3339
     Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 1296
     Wydział Budownictwa i Architektury 4785
     Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 6484
     Wydział Komunikacji i Transportu 7424
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa 3448
     Biuro Prawne 1973
     Powiatowy Rzecznik Konsumentów 1903
   Komunikaty/Ogłoszenia 18296
     Rok 2020 154
     Rok 2019 2615
     Rok 2018 2693
     Rok 2017 3167
     Rok 2016 2747
     Rok 2015 3838
     Rok 2014 3943
     Rok 2013 2699
     Rok 2012 5235
     Rok 2011 4660
     Rok 2010 4513
     Rok 2009 7000
     Rok 2008 14709
     Rok 2007 11913
     Rok 2006 20597
     Rok 2005 2343
   Informacje o zgłoszeniach budowy 3045
     Rok 2020 69
     Rok 2019 618
     Rok 2018 936
     Rok 2017 872
     Rok 2016 922
     Rok 2015 865
   Informacje o wydanych pozwoleniach i zezwoleniach z zakresu gospodarki odpadami 1232
     Rok 2018 248
     Rok 2017 384
     Rok 2016 477
     Rok 2012 - 2015 435
   Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 35348
     Rok 2020 37
     Rok 2019 5642
Organy
   Starosta 9059
     Kompetencje 4365
     Kontakt 2036
     Dyżury 1927
     Zarządzenia 2910
   Wicestarosta 6376
   Sekretarz Powiatu 5216
   Skarbnik Powiatu 5110
   Rada Powiatu 8783
     Skład Rady Powiatu 5135
     Kompetencje i tryb działania 2483
     Sesje 2265
    ›    Planowane - harmonogram roczny 2725
    ›    Obrady Rady Powiatu w Szydłowcu na żywo 1306
    ›    Nagrania obrad Rady Powiatu w Szydłowcu 1497
     Uchwały Rady Powiatu 2446
     Imienne wykazy głosowań radnych 270
     Protokoły z Sesji Rady Powiatu 1919
     Interpelacje i zapytania radnych 466
    ›    Kadencja 2018 - 2023 1000
     Kluby radnych 108
    ›    Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości 76
     Dyżury radnych 1933
     Kontakt z radnymi 2085
   Zarząd Powiatu 6502
     Skład Zarządu 2616
     Kompetencje i tryb działania 1721
     Uchwały Zarządu Powiatu 2306
     Raport o stanie powiatu 68
    ›    Raport o stanie powiatu szydłowieckiego za 2018 r. 50
   Komisje Rady 4470
     Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 1579
    ›    Skład osobowy 1499
    ›    Plan pracy 1287
     Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny 1528
    ›    Skład osobowy 1339
    ›    Plan pracy 1454
     Komisja Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa 1603
    ›    Skład osobowy 1386
    ›    Plan pracy 1339
     Komisja Rewizyjna 1465
    ›    Skład osobowy 1350
    ›    Plan pracy 1217
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 95
    ›    Skład osobowy 93
    ›    Plan pracy 9
Prawo Lokalne
   Statut 7262
   Regulamin 10277
   Uchwały Rady Powiatu 8720
     Rok 2019 1274
     Rok 2018 1620
     Rok 2017 1831
     Rok 2016 1730
     Rok 2015 2239
     Rok 2014 1132
    ›    I kwartał 1207
    ›    II kwartał 1309
    ›    III kwartał 958
    ›    IV kwartał 1678
     Rok 2013 1079
    ›    I kwartał 1916
    ›    II kwartał 1888
    ›    III kwartał 1068
    ›    IV kwartał 1731
     Rok 2012 1376
    ›    I kwartał 2587
    ›    II kwartał 2491
    ›    III kwartał 1455
    ›    IV kwartał 2548
     Rok 2011 1398
    ›    I kwartał 3034
    ›    II kwartał 2384
    ›    III kwartał 1144
    ›    IV kwartał 3670
     Rok 2010 1211
    ›    I kwartał 2266
    ›    II kwartał 3226
    ›    III kwartał 1435
    ›    IV kwartał 2921
     Rok 2009 1159
    ›    I kwartał 1721
    ›    II kwartał 2532
    ›    III kwartał 1710
    ›    IV kwartał 2690
     Rok 2008 1194
    ›    I kwartał 1535
    ›    II kwartał 3425
    ›    III kwartał 1285
    ›    IV kwartał 2727
     Rok 2007 1311
    ›    I kwartał 1635
    ›    II kwartał 2407
    ›    III kwartał 1446
    ›    IV kwartał 2006
     Rok 2006 1451
    ›    I kwartał 2790
    ›    II kwartał 1888
    ›    III kwartał 1637
    ›    IV kwartał 3367
     Rok 2005 1312
    ›    I kwartał 2421
    ›    II kwartał 3016
    ›    III kwartał 2044
    ›    IV kwartał 2249
     Rok 2004 1291
    ›    I kwartał 2302
    ›    II kwatał 4269
    ›    III kwartał 2255
    ›    IV kwartał 2324
     Rok 2003 1252
    ›    I Kwartał 2225
    ›    II Kwartał 2789
    ›    III Kwartał 1966
    ›    IV Kwartał 3046
     Rok 2002 1200
    ›    IV Kwartał 2403
   Uchwały Zarządu Powiatu 7153
     Rok 2019 905
     Rok 2018 894
     Rok 2017 968
     Rok 2016 1147
     Rok 2015 1570
     Rok 2014 2990
     Rok 2013 4487
     Rok 2012 5273
     Rok 2011 6425
   Zarządzenia Starosty 3973
     Rok 2019 2134
     Rok 2018 953
     Rok 2017 1356
     Rok 2016 1096
     Rok 2015 1569
     Rok 2014 2632
     Rok 2013 2998
     Rok 2012 4033
     Rok 2011 5465
     Rok 2010 3158
     Rok 2009 4750
     Rok 2008 3665
     Rok 2007 4385
     Rok 2006 3798
     Rok 2005 2558
     Rok 2004 4375
     Rok 2003 3833
     Rok 2002 3542
     Rok 2001 2729
   Programy i strategie 161
     Strategia Rozwoju Powiatu 7817
     Powiatowy Program Ochrony Środowiska i Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami 5496
Finanse i Mienie Powiatu
   Umowy 2099
     Rok 2012 1057
   Finanse Powiatu 4398
     Finanse 2019 216
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2019 289
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2025 77
    ›    Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 46
    ›    Bilanse jednostek budżetowych 95
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 74
     Finanse 2018 272
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 262
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2018 218
     Finanse 2017 320
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2017 448
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 285
     Finanse 2016 514
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2016 429
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2016, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ. 423
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 640
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015 350
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 404
     Finanse 2015 733
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2015 689
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015 - 2020 556
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 607
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2015, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 450
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014 447
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 481
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015 524
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020 520
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 566
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2014 563
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2013 873
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu 581
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019 629
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok 514
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013 498
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu 1060
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017 874
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2012 1251
    ›    Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego przez Powiat Szydłowiecki w Uchwale Budżetowej na rok 2012 deficytu 805
    ›    Opinia RIO o prawidłowości planowanej przez Powiat Szydłowiecki kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową 880
    ›    Opinia RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szydłowieckiego o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2011 843
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011 704
    ›    Opinia RIO o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu budżetu za I półrocze roku 2012, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ 750
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012 448
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok 563
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu 1193
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2011 1322
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu przez Powiat Szydłowiecki obligacji komunalnych 817
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2010 1191
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2009 990
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne 897
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2008 899
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu na rok 2008 698
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne 722
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2007 1146
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu 829
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu 840
    ›    Sprawozdanie o stanie należności 850
    ›    Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 897
    ›    Sprawozdanie o stanie zobowiązań 910
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2006 1307
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu 839
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu 795
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2006 803
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2005 1444
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2004 1163
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2003 2146
   Majątek Powiatu 3812
     Informacja o mieniu powiatu 2067
     Informacja o długu publicznym 1587
Zamówienia Publiczne / Oferty
   Roczny plan zamówień publicznych 1436
   Ogłoszenia przetargów 14889
   Zapytania ofertowe / Dotacje 16726
   Archiwum 2991
    ›    Rok 2015 72130
    ›    Rok 2016 26836
    ›    Rok 2017 9289
     Przetargi 719
    ›    Rok 2018 19358
    ›    Rok 2006 6359
    ›    Rok 2007 7281
    ›    Rok 2008 4573
    ›    Rok 2009 3445
    ›    Rok 2010 4597
    ›    Rok 2011 4833
    ›    Rok 2012 4808
    ›    Rok 2013 3625
    ›    Rok 2014 3468
     Zapytania ofertowe / Dotacje 14827
    ›    Rok 2015 11301
    ›    Rok 2016 25772
    ›    Rok 2017 16643
    ›    Rok 2018 17863
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 7600
     Budownictwo 5415
    ›    Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę 7393
    ›    Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 1839
    ›    Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu 1535
    ›    Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na innego inwestora 1798
    ›    Wydawanie pozwolenia na rozbiórkę 2164
    ›    Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę / rozbiórkę / remont 8640
    ›    Wniosek o wydanie dziennika budowy 3286
    ›    Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej 525
    ›    Wydanie decyzji o nięzbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości 263
     Komunikacja i transport 4652
    ›    Wydanie prawa jazdy po egzaminie 7271
    ›    Wymiana praw jazdy 3343
    ›    Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy 2425
    ›    Wydanie międzynarodowych praw jazdy 1625
    ›    Wydanie zatrzymanego prawa jazdy 1815
    ›    Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy 1584
    ›    Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców 1321
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 1522
    ›    Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów 1392
    ›    Rejestracja pojazdu 11315
    ›    Czasowa rejestracja pojazdu 1963
    ›    Wyrejestrowanie pojazdu 3312
    ›    Zawiadomienie o zbyciu pojazdu 2180
    ›    Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika 6421
    ›    Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej 2565
    ›    Wydanie wtórnika karty pojazdu 1453
    ›    Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne 38150
    ›    Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym 1812
    ›    Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego 1406
    ›    Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy 2349
    ›    Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy 2522
    ›    Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy 1952
    ›    Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg 1688
     Edukacja, zdrowie, kultura i sport 1985
    ›    • Wydawanie skierowań do Zakładu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczego w Szydłowcu 5158
    ›    • Nadanie szkole lub placówce niepublicznej uprawnień szkoły publicznej 1602
    ›    • Kierowanie - na wniosek rodziców - na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły specjalnej lub ośrodka szkolno-wychowawczego na terenie najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek 1097
    ›    • Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych 1203
    ›    • Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej 1138
    ›    • Przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego (na wniosek zainteresowanego nauczyciela) i nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 1409
     Ochrona środowiska 2235
    ›    • Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 1220
    ›    • Wydawanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami 1554
    ›    • Udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż 4760
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska 1412
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych 1234
    ›    • Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1209
    ›    • Uzgadnianie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, lub na zmianę sposobu użytkowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1197
    ›    • Sprawowanie nadzoru nad właściwą gospodarką leśną, związaną z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych, ochronnych, przeciwpożarowych, zwalczających szkodniki, przebudowa drzewostanów bądź ponownego zalesienia 1508
    ›    • Przyjmowanie wniosków (zgłoszeń) od właścicieli lasów na wyrąb drzew, sprawdzanie stanu prawnego i cechowanie oraz wydawanie „Świadectw legalności pozyskania drewna” 1358
    ›    • Zawieranie umów i zatwierdzanie planów łowieckich oraz rozliczanie funduszów dzierżawnych na poszczególne gminy i nadleśnictwa 1224
    ›    • Wydawanie pozwoleń na hodowanie i trzymanie Chartów rasowych lub ich mieszkańców 1258
    ›    • Rejestrowanie niektórych gatunków zwierząt i roślin podlegających ochronie 1160
    ›    • Realizacja dotacji i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przyznanych limitów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1217
     Sprawy obywatelskie 2266
    ›    Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku 1275
    ›    Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych 2459
     Geodezja 12030
    ›    Wydawanie wypisów / wypisów i wyrysów / wyrysów z ewidencji gruntów i budynków 418
    ›    Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 400
    ›    Skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu 123
    ›    Postępowanie administracyjne w zakresie dokonywania zmian w ewidencji gruntów i budynków 261
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) 9033
   Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania i rozstrzygania 3530
   Stan Twojej Sprawy 3448
   Udzielanie informacji publicznej na wniosek 4631
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1948
Nieodpłatna pomoc prawna
   Informacje ogólne 1368
   Ogłoszenia 133
   Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa działających na terenie powiatu szydłowieckiego 144
   Archiwum 204
     Rok 2018 336
     Rok 2017 1147
Wybory samorządowe
   Wybory 2018 1181
     WYNIKI WYBORÓW- Protokół z wyborów do Sejmiku Województwa 137
     WYNIKI WYBORÓW - Protokół z wyborów do Rady Powiatu Szydłowieckiego 377
     Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 182
     Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu I o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 182
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury 624
     Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu 228
     Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 99
     Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Szydłowcu 290
     Obwieszczenie w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej 149
     Kalendarz wyborczy 313
   Wybory 2014 2001
   Wybory 2010 3118
      Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury 1686
      Informacja dot. Urzędnika Wyborczego i Pełnomocnika ds. informatycznej obsługi terytorialnej komisji wyborczej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu 1370
BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu
   Zarząd Dróg Powiatowych 6625
     Komunikaty/Ogłoszenia 30
     Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 1210
     Wnioski do pobrania 3646
     Ogłoszenia o naborze 437
     Sprawozdania finansowe 79
     Petycje 41
     Klauzula informacyjna 3
   Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 7613
     Ogólna charakterystyka Domu 1851
     Podstawy prawne 1790
     Zasady organizacyjne 1805
     Charakterystyka świadczonych usług 85
     Tryb kierowania i odpłatność za pobyt w DPS "DK" w Łaziskach 106
     Aktualności 98
     Zamówienia publiczne 99630
     Tablica ogłoszeń 1323
     Sprawozdania 105
     Klauzula informacyjna 139
     Redakcja Biuletynu 331
   Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaziskach 3352
     Statut 779
     Klauzula informacyjna 137
     Sprawozdania 62
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 12811
     Podstawa prawna, zakres obowiązków, kompetencje, zadania publiczne 6028
     Struktura 1612
     Klauzula informacyjna 235
     Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON 3841
     Zamówienia publiczne 33099
     Ogłoszenia o naborze 1925
     Sprawozdania finansowe 87
     Petycje 194
   Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu 36944
     Dane podstawowe 3709
    ›    Wykaz stanowisk i ich lokalizacja 2478
    ›    Zadania i status prawny 1569
     Struktura Urzędu 3012
    ›    Regulamin i struktura organizacyjna 1459
     Majątek jednostki 1053
    ›    Bilans jednostki 1182
     Powiatowa Rada Rynku Pracy 2054
     Kontrole 1167
    ›    Kontrola Zarządcza 1139
    ›    Kontrole zewnętrzne 939
    ›    Kontrole wewnętrzne 1030
     Aktualności 5527
    ›    Ogłoszenia 39401
    ›    Przetargi 6658
     Prawo pracy 2132
     Informacje dla bezrobotnych 1349
    ›    Uprawnienia i obowiązki 1687
    ›    Terminy wypłaty świadczeń 1251
    ›    Informacje dla poszukujących pracy 973
    ›    Centrum Aktywizacji Zawodowej 1114
    ›    Klub Pracy 956
    ›    Instrumenty Rynku Pracy 2292
    ›    Usługi Rynku Pracy 1981
    ›    Stawki, kwoty, wskaźniki 960
    ›    Elektroniczna rejestracja 862
     Informacje dla pracodawców 1126
    ›    Instrumenty Rynku Pracy 3047
    ›    Usługi Rynku Pracy 1509
     Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 59b ustawy o promocji 17377
     PFRON 3640
     Europejski Fundusz Społeczny 1298
    ›    Projekty w realizacji 1300
    ›    Projekty zakończone 1316
    ›    Ewaluacja projektu 1018
     Oferty pracy 3212
     Statystyka 2041
     Roczne sprawozdanie z działalności PUP 1706
     Ochrona danych osobowych 525
     Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 332
     Zasady udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu. 266
     Petycje 35
     Redakcja Biuletynu 562
   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 5972
     Zakres obowiązków i kompetencje 3461
     Statut 1444
     Procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 892
     Regulamin działalności Zespołu Orzekającego 868
     Ogłoszenia o naborze 377
     Klauzula informacyjna 164
     Sprawozdania finansowe 54
     Petycje 20
   Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 4593
     Dokumentacja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 1119
     Tablica ogłoszeń 23823
     Sprawozdania finansowe jednostki 149
     Klauzula informacyjna 144
Inne
   Oświadczenia majątkowe 20599
    ›    Radni 1642
    ›    Członkowie Zarządu 1131
    ›    Skarbnik 1002
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1296
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 2087
    ›    Radni 1126
    ›    Członkowie Zarządu 1050
    ›    Skarbnik 936
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1131
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1204
    ›    Radni 936
    ›    Członkowie Zarządu 821
    ›    Skarbnik 789
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 900
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 788
    ›    Radni 1527
    ›    Starosta 1156
    ›    Skarbnik 835
    ›    Sekretarz 848
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1225
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1149
    ›    Radni 925
    ›    Starosta 810
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 914
    ›    Sekretarz 783
    ›    Skarbnik 730
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 923
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 973
    ›    Skarbnik 709
    ›    Sekretarz 757
    ›    Radni 898
    ›    Starosta 938
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1139
    ›    Radni 1122
    ›    Starosta 856
    ›    Sekretarz 827
    ›    Skarbnik 774
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1029
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 912
    ›    Radni 3238
    ›    Skarbnik 809
    ›    Sekretarz 845
    ›    Starosta 1625
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1246
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1534
    ›    Skarbnik 851
    ›    Sekretarz 897
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1292
    ›    Starosta 923
    ›    Radni 1265
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1260
    ›    Radni 1233
    ›    Starosta 973
    ›    Sekretarz 806
    ›    Skarbnik 833
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1375
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1065
     Rok 2013 1591
    ›    Radni 1164
    ›    Starosta 967
    ›    Sekretarz 731
    ›    Skarbnik 672
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1180
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1024
     Rok 2014 2802
    ›    Radni 2341
    ›    Starosta 1082
    ›    Sekretarz 565
    ›    Skarbnik 568
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 816
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 799
     Rok 2015 1792
    ›    Starosta 745
    ›    Sekretarz 1149
    ›    Skarbnik 610
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1133
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1236
    ›    Radni 1475
     Rok 2016 1536
    ›    Radni 1114
    ›    Starosta 526
    ›    Wicestarosta 343
    ›    Sekretarz 293
    ›    Skarbnik 322
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1099
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1075
     Rok 2017 1739
    ›    Radni 1437
    ›    Starosta 424
    ›    Wicestarosta 330
    ›    Sekretarz Powiatu 475
    ›    Skarbnik Powiatu 361
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1357
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1244
     Rok 2018 1449
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 944
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1062
    ›    Radni 439
    ›    Skarbnik Powiatu 18
    ›    Sekretarz Powiatu 37
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 94
    ›    Sekretarz Powiatu 56
     Rok 2019 155
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 98
   Kontrole 196
     Rok 2019 77
     Rok 2018 88
   Jednostki Organizacyjne 7774
     Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza 2978
    ›    Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza 1563
     Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 4754
    ›    Statut Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 2125
     Zarząd Dróg Powiatowych 11582
    ›    Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych 2034
    ›    Statut Zarządu Dróg Powiatowych 2433
     Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 2691
    ›    Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 1630
     Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 5925
    ›    Statut Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 1448
     Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach 2886
    ›    Statut Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach 782
     Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 2431
    ›    Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 3066
     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2667
    ›    Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 1526
    ›    Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 2498
     Powiatowy Urząd Pracy 2349
    ›    Statut Powiatowego Urzędu Pracy 3444
     Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego w Wysokiej 2411
    ›    Statut Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego w Wysokiej 4364
     Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2487
    ›    Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1915
     Powiatowa Biblioteka Publiczna 1592
    ›    Statut Powiatowej Biblioteki Publicznej 1586
   Powiatowe służby, inspekcje i straże 6835
     Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu 5966
     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu 5494
     Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szydłowcu 3020
     Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Orońsku 2710
     Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 7930
   Organizacje pozarządowe-NGO 2211
     Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego 3939
    ›    Związek Powiatów Polskich 1405
     Związki członkowskie 374
     Sprawozdania z realizacji programu współpracy 589
   Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1888
   Petycje 400
     Rok 2019 207
     Rok 2018 167
   Rejestry, ewidencje i archiwa 5673
     Biuro Rady Powiatu 1592
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich 1632
     Wydział Budownictwa i Architektury 1846
     Wydział Komunikacji i Transportu 1864
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 1426
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa 2127
     Archiwum Zakładowe 3302
   Klauzula informacyjna 339
   Redakcja Biuletynu 3869
Łączna liczba odwiedzin:2094026