główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 662
   Dane podstawowe 205295
   Godziny urzędowania 9206
   Wydziały i Biura Starostwa 17854
     Kancelaria Starosty 1327
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich 3538
     Biuro Rady 2786
     Wydział Finansowy 2512
     Wydział Rozwoju i Infrastruktury 2715
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 3210
     Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 1202
     Wydział Budownictwa i Architektury 4573
     Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 6225
     Wydział Komunikacji i Transportu 7056
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa 3276
     Biuro Prawne 1904
     Powiatowy Rzecznik Konsumentów 1833
   Komunikaty/Ogłoszenia 17418
     Rok 2019 1013
     Rok 2018 2434
     Rok 2017 2911
     Rok 2016 2615
     Rok 2015 3655
     Rok 2014 3838
     Rok 2013 2630
     Rok 2012 5133
     Rok 2011 4584
     Rok 2010 4446
     Rok 2009 6943
     Rok 2008 14595
     Rok 2007 11832
     Rok 2006 20484
     Rok 2005 2305
   Informacje o zgłoszeniach budowy 2628
     Rok 2019 276
     Rok 2018 844
     Rok 2017 800
     Rok 2016 874
     Rok 2015 821
   Informacje o wydanych pozwoleniach i zezwoleniach z zakresu gospodarki odpadami 1107
     Rok 2018 200
     Rok 2017 348
     Rok 2016 436
     Rok 2012 - 2015 400
   Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 33026
     Rok 2019 2460
     Rok 2018 7151
     Rok 2017 4868
     Rok 2016 3957
     Rok 2015 1152
     Rok 2014 3365
     Rok 2013 3209
     Rok 2012 4464
     Rok 2009 6559
     Rok 2008 8123
     Rok 2007 6016
Organy
   Starosta 8814
     Kompetencje 4292
     Kontakt 1981
     Dyżury 1883
     Zarządzenia 2800
   Wicestarosta 6169
   Sekretarz Powiatu 5022
   Skarbnik Powiatu 4993
   Rada Powiatu 8313
     Skład Rady Powiatu 4863
     Kompetencje i tryb działania 2417
     Sesje 2026
    ›    Planowane - harmonogram roczny 2503
    ›    Obrady Rady Powiatu Szydłowieckiego na żywo 807
    ›    Nagrania obrad Rady Powiatu w Szydłowcu 748
     Uchwały Rady Powiatu 2295
     Imienne wykazy głosowań radnych 156
     Protokoły z Sesji Rady Powiatu 1816
     Interpelacje i zapytania radnych 311
    ›    Kadencja 2018 - 2023 605
     Kluby radnych 42
    ›    Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości 30
     Dyżury radnych 1847
     Kontakt z radnymi 2009
   Zarząd Powiatu 6323
     Skład Zarządu 2521
     Kompetencje i tryb działania 1649
     Uchwały Zarządu Powiatu 2149
     Raport o stanie powiatu 27
    ›    Raport o stanie powiatu szydłowieckiego za 2018 r. 26
   Komisje Rady 4354
     Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 1540
    ›    Skład osobowy 1449
    ›    Plan pracy 1191
     Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny 1468
    ›    Skład osobowy 1285
    ›    Plan pracy 1401
     Komisja Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa 1524
    ›    Skład osobowy 1335
    ›    Plan pracy 1282
     Komisja Rewizyjna 1423
    ›    Skład osobowy 1287
    ›    Plan pracy 1150
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 50
    ›    Skład osobowy 51
Prawo Lokalne
   Statut 7038
   Regulamin 9928
   Uchwały Rady Powiatu 8300
     Rok 2019 409
     Rok 2018 1225
     Rok 2017 1551
     Rok 2016 1563
     Rok 2015 2070
     Rok 2014 1084
    ›    I kwartał 1143
    ›    II kwartał 1181
    ›    III kwartał 890
    ›    IV kwartał 1559
     Rok 2013 1027
    ›    I kwartał 1840
    ›    II kwartał 1795
    ›    III kwartał 1014
    ›    IV kwartał 1656
     Rok 2012 1313
    ›    I kwartał 2495
    ›    II kwartał 2393
    ›    III kwartał 1383
    ›    IV kwartał 2442
     Rok 2011 1358
    ›    I kwartał 2948
    ›    II kwartał 2307
    ›    III kwartał 1090
    ›    IV kwartał 3551
     Rok 2010 1169
    ›    I kwartał 2199
    ›    II kwartał 3138
    ›    III kwartał 1389
    ›    IV kwartał 2849
     Rok 2009 1121
    ›    I kwartał 1655
    ›    II kwartał 2463
    ›    III kwartał 1655
    ›    IV kwartał 2609
     Rok 2008 1159
    ›    I kwartał 1467
    ›    II kwartał 3329
    ›    III kwartał 1231
    ›    IV kwartał 2646
     Rok 2007 1271
    ›    I kwartał 1582
    ›    II kwartał 2339
    ›    III kwartał 1397
    ›    IV kwartał 1940
     Rok 2006 1412
    ›    I kwartał 2704
    ›    II kwartał 1834
    ›    III kwartał 1585
    ›    IV kwartał 3274
     Rok 2005 1269
    ›    I kwartał 2360
    ›    II kwartał 2930
    ›    III kwartał 1984
    ›    IV kwartał 2191
     Rok 2004 1259
    ›    I kwartał 2239
    ›    II kwatał 4162
    ›    III kwartał 2197
    ›    IV kwartał 2262
     Rok 2003 1213
    ›    I Kwartał 2167
    ›    II Kwartał 2726
    ›    III Kwartał 1906
    ›    IV Kwartał 2965
     Rok 2002 1169
    ›    IV Kwartał 2335
   Uchwały Zarządu Powiatu 6862
     Rok 2019 340
     Rok 2018 644
     Rok 2017 763
     Rok 2016 1004
     Rok 2015 1469
     Rok 2014 2894
     Rok 2013 4405
     Rok 2012 5172
     Rok 2011 6312
   Zarządzenia Starosty 3513
     Rok 2019 544
     Rok 2018 647
     Rok 2017 1100
     Rok 2016 944
     Rok 2015 1428
     Rok 2014 2545
     Rok 2013 2849
     Rok 2012 3917
     Rok 2011 5291
     Rok 2010 3067
     Rok 2009 4589
     Rok 2008 3563
     Rok 2007 4281
     Rok 2006 3723
     Rok 2005 2483
     Rok 2004 4243
     Rok 2003 3747
     Rok 2002 3441
     Rok 2001 2599
   Programy i strategie 36
     Strategia Rozwoju Powiatu 7639
     Powiatowy Program Ochrony Środowiska i Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami 5376
Finanse i Mienie Powiatu
   Umowy 2005
     Rok 2012 1020
   Finanse Powiatu 4228
     Finanse 2019 121
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2019 107
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2025 34
    ›    Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 17
    ›    Bilanse jednostek budżetowych 52
     Finanse 2018 205
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 195
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2018 164
     Finanse 2017 279
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2017 387
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 241
     Finanse 2016 465
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2016 394
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2016, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ. 374
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 543
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015 312
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 343
     Finanse 2015 702
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2015 635
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015 - 2020 506
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 572
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2015, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 410
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014 412
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 419
     Finanse 2014 559
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015 492
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020 480
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 509
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2014 526
     Finanse 2013 1068
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2013 834
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu 551
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019 587
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok 481
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013 459
     Finanse 2012 1154
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu 961
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017 840
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2012 1202
    ›    Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego przez Powiat Szydłowiecki w Uchwale Budżetowej na rok 2012 deficytu 760
    ›    Opinia RIO o prawidłowości planowanej przez Powiat Szydłowiecki kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową 830
    ›    Opinia RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szydłowieckiego o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2011 812
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011 655
    ›    Opinia RIO o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu budżetu za I półrocze roku 2012, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ 701
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012 398
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok 513
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu 1160
     Finanse 2011 1157
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2011 1289
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu przez Powiat Szydłowiecki obligacji komunalnych 781
     Finanse 2010 1123
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2010 1160
     Finanse 2009 1165
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2009 952
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne 858
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2008 858
     Finanse 2008 983
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu na rok 2008 658
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne 674
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2007 1081
     Finanse 2007 917
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu 776
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu 799
    ›    Sprawozdanie o stanie należności 813
    ›    Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 833
    ›    Sprawozdanie o stanie zobowiązań 844
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2006 1265
     Finanse 2006 850
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu 800
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu 754
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2006 765
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2005 1405
     Finanse 2005 853
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2004 1110
     Finanse 2004 848
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2003 2104
     Finanse 2003 837
   Majątek Powiatu 3707
     Informacja o mieniu powiatu 2026
     Informacja o długu publicznym 1550
Zamówienia Publiczne / Oferty
   Roczny plan zamówień publicznych 1145
   Ogłoszenia przetargów 7440
   Archiwum 2728
    ›    Rok 2003 6687
    ›    Rok 2004 5843
    ›    Rok 2005 20575
    ›    Rok 2006 20346
    ›    Rok 2007 18078
    ›    Rok 2008 15392
    ›    Rok 2009 13471
    ›    Rok 2010 47219
    ›    Rok 2011 11868
    ›    Rok 2012 10724
    ›    Rok 2013 16554
    ›    Rok 2014 28400
    ›    Rok 2015 66084
    ›    Rok 2016 24473
    ›    Rok 2017 8561
     Przetargi 566
    ›    Rok 2018 16180
    ›    Rok 2006 6283
    ›    Rok 2007 7209
    ›    Rok 2008 4476
    ›    Rok 2009 3368
    ›    Rok 2010 4517
    ›    Rok 2011 4732
    ›    Rok 2012 4716
    ›    Rok 2013 3542
    ›    Rok 2014 3315
     Informacje o Wynikach Przetargów 1070
   Oferty / Dotacje 13969
     Rok 2019 6581
     Rok 2018 17659
     Rok 2017 16522
     Rok 2016 25476
     Rok 2015 11200
     Rok 2014 2881
     Rok 2013 1793
     Rok 2012 1831
     Rok 2011 1804
     Rok 2010 2276
     Rok 2009 6211
     Rok 2008 1184
     Rok 2007 7412
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 7217
     Budownictwo 5011
    ›    Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę 7046
    ›    Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 1769
    ›    Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu 1476
    ›    Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na innego inwestora 1652
    ›    Wydawanie pozwolenia na rozbiórkę 1994
    ›    Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę / rozbiórkę / remont 7848
    ›    Wniosek o wydanie dziennika budowy 2696
    ›    Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej 409
    ›    Wydanie decyzji o nięzbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości 216
     Komunikacja i transport 4251
    ›    Wydanie prawa jazdy po egzaminie 6637
    ›    Wymiana praw jazdy 3076
    ›    Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy 2277
    ›    Wydanie międzynarodowych praw jazdy 1531
    ›    Wydanie zatrzymanego prawa jazdy 1572
    ›    Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy 1446
    ›    Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców 1265
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 1400
    ›    Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów 1311
    ›    Rejestracja pojazdu 9965
    ›    Czasowa rejestracja pojazdu 1802
    ›    Wyrejestrowanie pojazdu 2964
    ›    Zawiadomienie o zbyciu pojazdu 1871
    ›    Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika 5524
    ›    Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej 2333
    ›    Wydanie wtórnika karty pojazdu 1361
    ›    Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne 33438
    ›    Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym 1625
    ›    Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego 1354
    ›    Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy 2247
    ›    Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy 2362
    ›    Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy 1804
    ›    Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg 1533
     Edukacja, zdrowie, kultura i sport 1879
    ›    • Wydawanie skierowań do Zakładu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczego w Szydłowcu 4991
    ›    • Nadanie szkole lub placówce niepublicznej uprawnień szkoły publicznej 1535
    ›    • Kierowanie - na wniosek rodziców - na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły specjalnej lub ośrodka szkolno-wychowawczego na terenie najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek 1046
    ›    • Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych 1156
    ›    • Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej 1086
    ›    • Przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego (na wniosek zainteresowanego nauczyciela) i nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 1355
     Ochrona środowiska 2062
    ›    • Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 1162
    ›    • Wydawanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami 1500
    ›    • Udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż 4679
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska 1310
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych 1190
    ›    • Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1157
    ›    • Uzgadnianie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, lub na zmianę sposobu użytkowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1161
    ›    • Sprawowanie nadzoru nad właściwą gospodarką leśną, związaną z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych, ochronnych, przeciwpożarowych, zwalczających szkodniki, przebudowa drzewostanów bądź ponownego zalesienia 1464
    ›    • Przyjmowanie wniosków (zgłoszeń) od właścicieli lasów na wyrąb drzew, sprawdzanie stanu prawnego i cechowanie oraz wydawanie „Świadectw legalności pozyskania drewna” 1310
    ›    • Zawieranie umów i zatwierdzanie planów łowieckich oraz rozliczanie funduszów dzierżawnych na poszczególne gminy i nadleśnictwa 1179
    ›    • Wydawanie pozwoleń na hodowanie i trzymanie Chartów rasowych lub ich mieszkańców 1222
    ›    • Rejestrowanie niektórych gatunków zwierząt i roślin podlegających ochronie 1111
    ›    • Realizacja dotacji i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przyznanych limitów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1166
     Sprawy obywatelskie 2185
    ›    Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku 1219
    ›    Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych 2286
     Geodezja 11152
    ›    Wydawanie wypisów / wypisów i wyrysów / wyrysów z ewidencji gruntów i budynków 28
    ›    Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 43
    ›    Skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu 19
    ›    Postępowanie administracyjne w zakresie dokonywania zmian w ewidencji gruntów i budynków 16
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) 8713
   Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania i rozstrzygania 3349
   Stan Twojej Sprawy 2963
   Udzielanie informacji publicznej na wniosek 4498
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1864
Nieodpłatna pomoc prawna
   Informacje ogólne 1236
   Ogłoszenia 202
   Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa działających na terenie powiatu szydłowieckiego 22
   Archiwum 111
     Rok 2017 985
Wybory samorządowe
   Wybory 2018 1010
     WYNIKI WYBORÓW- Protokół z wyborów do Sejmiku Województwa 90
     WYNIKI WYBORÓW - Protokół z wyborów do Rady Powiatu Szydłowieckiego 305
     Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 138
     Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu I o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 137
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury 193
     Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu 148
     Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 66
     Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Szydłowcu 176
     Obwieszczenie w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej 113
     Kalendarz wyborczy 235
   Wybory 2014 1870
   Wybory 2010 3018
      Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury 1630
      Informacja dot. Urzędnika Wyborczego i Pełnomocnika ds. informatycznej obsługi terytorialnej komisji wyborczej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu 1280
BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu
   Zarząd Dróg Powiatowych 6141
     Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 1118
     Wnioski do pobrania 3158
     Ogłoszenia o naborze 315
     Sprawozdania finansowe 26
   Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 6918
     Ogólna charakterystyka Domu 1775
     Podstawy prawne 1708
     Zasady organizacyjne 1721
     Charakterystyka świadczonych usług 19
     Tryb kierowania i odpłatność za pobyt w DPS "DK" w Łaziskach 12
     Aktualności 7
     Zamówienia publiczne 87396
     Tablica ogłoszeń 1097
     Sprawozdania 34
     Klauzula informacyjna 69
     Redakcja Biuletynu 285
   Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaziskach 2964
     Statut 719
     Klauzula informacyjna 92
     Sprawozdania 25
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 12365
     Podstawa prawna, zakres obowiązków, kompetencje, zadania publiczne 5654
     Struktura 1538
     Klauzula informacyjna 145
     Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON 3559
     Zamówienia publiczne 25320
     Ogłoszenia o naborze 1424
     Sprawozdania finansowe 39
   Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu 35724
     Dane podstawowe 3459
    ›    Wykaz stanowisk i ich lokalizacja 2285
    ›    Zadania i status prawny 1502
     Struktura Urzędu 2939
    ›    Regulamin i struktura organizacyjna 1364
     Majątek jednostki 986
    ›    Bilans jednostki 1138
     Powiatowa Rada Rynku Pracy 1871
     Kontrole 1105
    ›    Kontrola Zarządcza 1043
    ›    Kontrole zewnętrzne 906
    ›    Kontrole wewnętrzne 961
     Aktualności 5422
    ›    Ogłoszenia 38783
    ›    Przetargi 5968
     Prawo pracy 2076
     Informacje dla bezrobotnych 1250
    ›    Uprawnienia i obowiązki 1602
    ›    Terminy wypłaty świadczeń 1026
    ›    Informacje dla poszukujących pracy 911
    ›    Centrum Aktywizacji Zawodowej 1041
    ›    Klub Pracy 900
    ›    Instrumenty Rynku Pracy 2215
    ›    Usługi Rynku Pracy 1922
    ›    Stawki, kwoty, wskaźniki 896
    ›    Elektroniczna rejestracja 783
     Informacje dla pracodawców 1061
    ›    Instrumenty Rynku Pracy 2969
    ›    Usługi Rynku Pracy 1469
     Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 59b ustawy o promocji 17158
     PFRON 3509
     Europejski Fundusz Społeczny 1237
    ›    Projekty w realizacji 1233
    ›    Projekty zakończone 1286
    ›    Ewaluacja projektu 933
     Oferty pracy 2829
     Statystyka 1960
     Roczne sprawozdanie z działalności PUP 1532
     Ochrona danych osobowych 468
     Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 242
     Zasady udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu. 223
     Redakcja Biuletynu 513
   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 5682
     Zakres obowiązków i kompetencje 3304
     Statut 1395
     Procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 848
     Regulamin działalności Zespołu Orzekającego 811
     Ogłoszenia o naborze 246
     Klauzula informacyjna 115
     Sprawozdania finansowe 16
   Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 4145
     Dokumentacja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 1006
     Tablica ogłoszeń 21338
     Sprawozdania finansowe jednostki 95
     Klauzula informacyjna 80
Inne
   Oświadczenia majątkowe 19815
     Rok 2002 2054
     Rok 2003 1227
    ›    Radni 1579
    ›    Członkowie Zarządu 1099
    ›    Skarbnik 971
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1211
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 2005
     Rok 2004 1478
    ›    Radni 1094
    ›    Członkowie Zarządu 1018
    ›    Skarbnik 901
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1095
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1170
     Rok 2005 1422
    ›    Radni 906
    ›    Członkowie Zarządu 789
    ›    Skarbnik 757
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 869
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 754
     Rok 2006 2009
    ›    Radni 1489
    ›    Starosta 1121
    ›    Skarbnik 785
    ›    Sekretarz 819
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1185
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1096
     Rok 2007 1423
    ›    Radni 893
    ›    Starosta 753
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 882
    ›    Sekretarz 748
    ›    Skarbnik 699
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 871
     Rok 2008 1467
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 940
    ›    Skarbnik 676
    ›    Sekretarz 725
    ›    Radni 863
    ›    Starosta 887
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1105
     Rok 2009 1526
    ›    Radni 1087
    ›    Starosta 827
    ›    Sekretarz 796
    ›    Skarbnik 744
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 995
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 879
     Rok 2010 2158
    ›    Radni 3086
    ›    Skarbnik 778
    ›    Sekretarz 800
    ›    Starosta 1485
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1190
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1419
     Rok 2011 1783
    ›    Skarbnik 810
    ›    Sekretarz 859
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1241
    ›    Starosta 889
    ›    Radni 1234
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1227
     Rok 2012 2223
    ›    Radni 1200
    ›    Starosta 940
    ›    Sekretarz 759
    ›    Skarbnik 787
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1254
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1029
     Rok 2013 1530
    ›    Radni 1129
    ›    Starosta 927
    ›    Sekretarz 680
    ›    Skarbnik 634
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1142
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 963
     Rok 2014 2750
    ›    Radni 2233
    ›    Starosta 1016
    ›    Sekretarz 516
    ›    Skarbnik 537
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 783
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 767
     Rok 2015 1728
    ›    Starosta 703
    ›    Sekretarz 518
    ›    Skarbnik 568
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1079
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1177
    ›    Radni 1330
     Rok 2016 1459
    ›    Radni 1039
    ›    Starosta 471
    ›    Wicestarosta 308
    ›    Sekretarz 260
    ›    Skarbnik 292
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1000
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1018
     Rok 2017 1520
    ›    Radni 1210
    ›    Starosta 340
    ›    Wicestarosta 260
    ›    Sekretarz Powiatu 328
    ›    Skarbnik Powiatu 296
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1227
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1106
     Rok 2018 891
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 551
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 631
    ›    Radni 58
   Kontrole 60
     Kontrole zewnętrzne w Starostwie Powiatowym 32
   Jednostki Organizacyjne 7595
     Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza 2778
    ›    Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza 1513
     Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 4320
    ›    Statut Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 1965
     Zarząd Dróg Powiatowych 11072
    ›    Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych 1888
    ›    Statut Zarządu Dróg Powiatowych 2265
     Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 2398
    ›    Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 1556
     Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 5735
    ›    Statut Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 1372
     Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach 2800
    ›    Statut Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach 734
     Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 2216
    ›    Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 2944
     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2495
    ›    Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 1485
    ›    Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 2453
     Powiatowy Urząd Pracy 2268
    ›    Statut Powiatowego Urzędu Pracy 3390
     Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego w Wysokiej 2241
    ›    Statut Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego w Wysokiej 4264
     Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2341
    ›    Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1872
     Powiatowa Biblioteka Publiczna 1503
    ›    Statut Powiatowej Biblioteki Publicznej 1517
   Powiatowe służby, inspekcje i straże 6595
     Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu 5744
     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu 5245
     Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szydłowcu 2821
     Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Orońsku 2537
     Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 7300
   Organizacje pozarządowe 1928
     Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego 3598
    ›    Związek Powiatów Polskich 1362
     Związki członkowskie 330
     Sprawozdania z realizacji programu współpracy 513
   Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1771
   Petycje 173
     Rok 2018 100
   Rejestry, ewidencje i archiwa 5542
     Biuro Rady Powiatu 1531
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich 1528
     Wydział Budownictwa i Architektury 1721
     Wydział Komunikacji i Transportu 1749
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 1364
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa 2030
     Archiwum Zakładowe 2954
   Klauzula informacyjna 242
   Redakcja Biuletynu 3769
Łączna liczba odwiedzin:2258562