Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1829523
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ167400
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 167400
   Godziny urzędowania 8231
   Wydziały i Biura Starostwa 14471
     Kancelaria Starosty 979
     Wydział Organizacyji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich 3160
     Biuro Rady 2514
     Wydział Finansowy 2207
     Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu 2430
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 2899
     Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 885
     Wydział Budownictwa i Architektury 3987
     Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 5347
     Wydział Komunikacji i Transportu 6234
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa 2846
     Biuro Prawne 1727
     Powiatowy Rzecznik Konsumentów 1663
   Komunikaty/Ogłoszenia 13943
     Rok 2017 1849
     Rok 2016 2391
     Rok 2015 3362
     Rok 2014 3647
     Rok 2013 2459
     Rok 2012 4930
     Rok 2011 4416
     Rok 2010 4273
     Rok 2009 6805
     Rok 2008 14434
     Rok 2007 11680
     Rok 2006 20300
     Rok 2005 2161
   Informacje o zgłoszeniach budowy 1442
     Rok 2017 425
     Rok 2016 663
     Rok 2015 615
   Informacje o wydanych pozwoleniach i zezwoleniach z zakresu gospodarki odpadami 526
     Rok 2017 147
     Rok 2016 282
     Rok 2012 - 2015 213
   Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 24995
     Rok 2017 2319
     Rok 2016 3723
     Rok 2015 917
     Rok 2014 3164
     Rok 2013 3056
     Rok 2012 4225
     Rok 2009 6352
     Rok 2008 7861
     Rok 2007 5830
Organy
   Starosta 8159
     Kompetencje 4071
     Kontakt 1812
     Dyżury 1743
     Zarządzenia 2413
     Decyzje i inne akty administracyjne 1621
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1531
   Wicestarosta 5631
   Sekretarz Powiatu 4402
   Skarbnik Powiatu 4565
   Rada Powiatu 6970
     Skład Rady Powiatu 3943
     Kompetencje i tryb działania 2102
     Sesje 1401
    ›    Planowane - harmonogram roczny 1927
     Uchwały Rady Powiatu 1922
     Protokoły z Sesji Rady Powiatu 1477
     Dyżury radnych 1538
     Kontakt z radnymi 1717
   Zarząd Powiatu 5588
     Skład Zarządu 2241
     Kompetencje i tryb działania 1443
     Uchwały Zarządu Powiatu 1888
   Komisje Rady 3892
     Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 1360
    ›    Skład osobowy 1266
    ›    Plan pracy 1009
     Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny 1291
    ›    Skład osobowy 1095
    ›    Plan pracy 1086
     Komisja Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa 1300
    ›    Skład osobowy 1165
    ›    Plan pracy 1104
     Komisja Rewizyjna 1260
    ›    Skład osobowy 1111
    ›    Plan pracy 975
Prawo Lokalne
   Statut 6300
   Regulamin 9029
   Uchwały Rady Powiatu 7124
     Rok 2017 544
     Rok 2016 1258
     Rok 2015 1790
     Rok 2014 940
    ›    I kwartał 970
    ›    II kwartał 999
    ›    III kwartał 724
    ›    IV kwartał 1345
     Rok 2013 879
    ›    I kwartał 1643
    ›    II kwartał 1630
    ›    III kwartał 858
    ›    IV kwartał 1501
     Rok 2012 1133
    ›    I kwartał 2321
    ›    II kwartał 2204
    ›    III kwartał 1228
    ›    IV kwartał 2250
     Rok 2011 1234
    ›    I kwartał 2764
    ›    II kwartał 2145
    ›    III kwartał 923
    ›    IV kwartał 3372
     Rok 2010 1060
    ›    I kwartał 2052
    ›    II kwartał 2967
    ›    III kwartał 1232
    ›    IV kwartał 2684
     Rok 2009 1011
    ›    I kwartał 1509
    ›    II kwartał 2305
    ›    III kwartał 1505
    ›    IV kwartał 2469
     Rok 2008 1054
    ›    I kwartał 1310
    ›    II kwartał 3184
    ›    III kwartał 1075
    ›    IV kwartał 2478
     Rok 2007 1155
    ›    I kwartał 1447
    ›    II kwartał 2195
    ›    III kwartał 1264
    ›    IV kwartał 1805
     Rok 2006 1296
    ›    I kwartał 2550
    ›    II kwartał 1693
    ›    III kwartał 1450
    ›    IV kwartał 3146
     Rok 2005 1167
    ›    I kwartał 2208
    ›    II kwartał 2775
    ›    III kwartał 1832
    ›    IV kwartał 2056
     Rok 2004 1152
    ›    I kwartał 2113
    ›    II kwatał 4004
    ›    III kwartał 2051
    ›    IV kwartał 2129
     Rok 2003 1106
    ›    I Kwartał 2022
    ›    II Kwartał 2597
    ›    III Kwartał 1766
    ›    IV Kwartał 2825
     Rok 2002 1058
    ›    IV Kwartał 2162
   Uchwały Zarządu Powiatu 6087
     Rok 2017 335
     Rok 2016 794
     Rok 2015 1233
     Rok 2014 2735
     Rok 2013 4218
     Rok 2012 5052
     Rok 2011 6143
   Informacje Urzędu 5852
     Zarządzenia Starosty 2911
    ›    Rok 2003 3530
    ›    Rok 2004 4075
    ›    Rok 2005 2328
    ›    Rok 2006 3563
    ›    Rok 2007 4114
    ›    Rok 2002 3251
    ›    Rok 2001 2439
    ›    Rok 2008 3392
    ›    Rok 2009 4369
    ›    Rok 2010 2913
    ›    Rok 2011 5048
    ›    Rok 2012 3604
    ›    Rok 2013 2636
    ›    Rok 2014 2315
    ›    Rok 2015 1168
    ›    Rok 2016 679
    ›    Rok 2017 480
     Decyzje i inne akty administracyjne 1566
    ›    Rok 2004 785
    ›    Rok 2005 869
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1876
    ›    Rok 2004 863
    ›    Rok 2005 1166
    ›    Rok 2006 2503
    ›    Rok 2012 752
     Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1557
   Strategia Rozwoju Powiatu 6975
   Powiatowy Program Ochrony Środowiska i Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami 4891
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu 147
Finanse i Mienie Powiatu
   Umowy 1672
     Rok 2012 907
   Finanse Powiatu 3547
     Finanse 2017 50
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2017 69
     Finanse 2016 316
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2016 253
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2016, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ. 235
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 294
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015 172
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 177
     Finanse 2015 598
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2015 474
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015 - 2020 379
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 428
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2015, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 290
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014 292
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 290
     Finanse 2014 460
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015 382
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020 360
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 365
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2014 397
     Finanse 2013 987
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2013 681
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu 444
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019 474
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok 364
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013 344
     Finanse 2012 1070
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu 796
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017 720
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2012 1055
    ›    Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego przez Powiat Szydłowiecki w Uchwale Budżetowej na rok 2012 deficytu 643
    ›    Opinia RIO o prawidłowości planowanej przez Powiat Szydłowiecki kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową 706
    ›    Opinia RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szydłowieckiego o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2011 689
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011 538
    ›    Opinia RIO o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu budżetu za I półrocze roku 2012, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ 574
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012 282
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok 363
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu 1049
     Finanse 2011 1069
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2011 1170
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu przez Powiat Szydłowiecki obligacji komunalnych 677
     Finanse 2010 1035
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2010 1033
     Finanse 2009 1067
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2009 816
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne 748
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2008 724
     Finanse 2008 899
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu na rok 2008 549
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne 556
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2007 943
     Finanse 2007 830
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu 662
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu 690
    ›    Sprawozdanie o stanie należności 694
    ›    Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 715
    ›    Sprawozdanie o stanie zobowiązań 713
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2006 1139
     Finanse 2006 768
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu 688
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu 629
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2006 649
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2005 1270
     Finanse 2005 768
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2004 993
     Finanse 2004 746
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2003 1932
     Finanse 2003 748
   Majątek Powiatu 3307
     Informacja o mieniu powiatu 1908
     Informacja o długu publicznym 1440
Zamówienia Publiczne / Oferty
   Ogłoszenia Przetargów 5991
   Archiwum 1778
    ›    Rok 2003 6340
    ›    Rok 2004 5593
    ›    Rok 2005 20198
    ›    Rok 2006 20200
    ›    Rok 2007 17898
    ›    Rok 2008 15184
    ›    Rok 2009 13266
    ›    Rok 2010 47064
    ›    Rok 2011 11640
    ›    Rok 2012 10473
    ›    Rok 2013 16417
    ›    Rok 2014 22855
    ›    Rok 2015 41642
     Ogłoszenia Przetargów 1021
    ›    Rok 2016 16116
    ›    Rok 2006 6136
    ›    Rok 2007 7048
    ›    Rok 2008 4346
    ›    Rok 2009 3214
    ›    Rok 2010 4376
    ›    Rok 2011 4539
    ›    Rok 2012 4554
    ›    Rok 2013 3358
    ›    Rok 2014 3063
     Informacje o Wynikach Przetargów 792
   Oferty / Dotacje 10694
     Rok 2017 11376
     Rok 2016 20260
     Rok 2015 11040
     Rok 2014 2770
     Rok 2013 1691
     Rok 2012 1728
     Rok 2011 1682
     Rok 2010 2189
     Rok 2009 6121
     Rok 2008 1068
     Rok 2007 7297
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 6192
     Budownictwo 3963
    ›    Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę 5885
    ›    Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 1568
    ›    Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu 1339
    ›    Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na innego inwestora 1420
    ›    Wydawanie pozwolenia na rozbiórkę 1592
    ›    Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę / rozbiórkę / remont 5266
    ›    Wniosek o wydanie dziennika budowy 1771
    ›    Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej 122
    ›    Wydanie decyzji o nięzbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości 17
     Komunikacja i transport 3518
    ›    Wydanie prawa jazdy po egzaminie 5440
    ›    Wymiana praw jazdy 2374
    ›    Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy 1826
    ›    Wydanie międzynarodowych praw jazdy 1305
    ›    Wydanie zatrzymanego prawa jazdy 1239
    ›    Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy 1188
    ›    Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców 1135
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 1173
    ›    Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów 1113
    ›    Rejestracja pojazdu 7418
    ›    Czasowa rejestracja pojazdu 1417
    ›    Wyrejestrowanie pojazdu 2334
    ›    Zawiadomienie o zbyciu pojazdu 1366
    ›    Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika 3248
    ›    Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej 1783
    ›    Wydanie wtórnika karty pojazdu 1180
    ›    Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne 19119
    ›    Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym 1359
    ›    Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego 1146
    ›    Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy 1879
    ›    Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy 2077
    ›    Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy 1533
    ›    Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg 991
     Edukacja, zdrowie, kultura i sport 1716
    ›    • Wydawanie skierowań do Zakładu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczego w Szydłowcu 4113
    ›    • Nadanie szkole lub placówce niepublicznej uprawnień szkoły publicznej 1341
    ›    • Kierowanie - na wniosek rodziców - na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły specjalnej lub ośrodka szkolno-wychowawczego na terenie najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek 903
    ›    • Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych 1000
    ›    • Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej 966
    ›    • Przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego (na wniosek zainteresowanego nauczyciela) i nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 1219
     Ochrona środowiska 1782
    ›    • Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 987
    ›    • Wydawanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami 1347
    ›    • Udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż 4377
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska 1109
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych 1046
    ›    • Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1016
    ›    • Uzgadnianie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, lub na zmianę sposobu użytkowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1046
    ›    • Sprawowanie nadzoru nad właściwą gospodarką leśną, związaną z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych, ochronnych, przeciwpożarowych, zwalczających szkodniki, przebudowa drzewostanów bądź ponownego zalesienia 1339
    ›    • Przyjmowanie wniosków (zgłoszeń) od właścicieli lasów na wyrąb drzew, sprawdzanie stanu prawnego i cechowanie oraz wydawanie „Świadectw legalności pozyskania drewna” 1159
    ›    • Zawieranie umów i zatwierdzanie planów łowieckich oraz rozliczanie funduszów dzierżawnych na poszczególne gminy i nadleśnictwa 1070
    ›    • Wydawanie pozwoleń na hodowanie i trzymanie Chartów rasowych lub ich mieszkańców 1103
    ›    • Rejestrowanie niektórych gatunków zwierząt i roślin podlegających ochronie 994
    ›    • Realizacja dotacji i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przyznanych limitów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1033
     Sprawy obywatelskie 1972
    ›    Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku 1024
    ›    Rejestr stowarzyszeń 1734
     Geodezja 9227
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) 7482
   Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania i rozstrzygania 2872
   Stan Twojej Sprawy 2498
   Udzielanie informacji publicznej na wniosek 4006
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1545
Nieodpłatna pomoc prawna
   Informacje ogólne 713
   Ogłoszenia 48
Wybory samorządowe
   Wybory 2014 1273
   Wybory 2010 2680
      Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury 1448
      Informacja dot. Urzędnika Wyborczego i Pełnomocnika ds. informatycznej obsługi terytorialnej komisji wyborczej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu 1126
BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu
   Zarząd Dróg Powiatowych 4731
     Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 900
     Wnioski do pobrania 1930
     Ogłoszenia o naborze 81
   Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 5741
     Dane jednostki 1619
     Dyrekcja 1480
     Podstawy prawne 1550
     Zasady organizacyjne 1562
     Rehabilitacja 1441
     Ogłoszenia Przetargów 47549
     Tablica ogłoszeń 770
     Redakcja Biuletynu 137
   Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach 2185
     Statut 610
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 10892
     Podstawa prawna, zakres obowiązków, kompetencje, zadania publiczne 4532
     Struktura 1343
     Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON 3056
     Zamówienia publiczne 1806
     Ogłoszenia o naborze 74
   Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu 31548
     Dane podstawowe 2784
    ›    Wykaz stanowisk i ich lokalizacja 1980
    ›    Zadania i status prawny 1333
     Struktura Urzędu 2791
    ›    Regulamin i struktura organizacyjna 1191
     Majątek jednostki 878
    ›    Bilans jednostki 1006
     Powiatowa Rada Rynku Pracy 1628
     Kontrole 927
    ›    Kontrola Zarządcza 828
    ›    Kontrole zewnętrzne 739
    ›    Kontrole wewnętrzne 767
     Aktualności 5152
    ›    Ogłoszenia 38033
    ›    Przetargi 4354
     Prawo pracy 1935
     Informacje dla bezrobotnych 1080
    ›    Uprawnienia i obowiązki 1301
    ›    Terminy wypłaty świadczeń 819
    ›    Informacje dla poszukujących pracy 781
    ›    Centrum Aktywizacji Zawodowej 871
    ›    Klub Pracy 764
    ›    Instrumenty Rynku Pracy 2096
    ›    Usługi Rynku Pracy 1765
    ›    Stawki, kwoty, wskaźniki 765
    ›    Elektroniczna rejestracja 646
     Informacje dla pracodawców 929
    ›    Instrumenty Rynku Pracy 2818
    ›    Usługi Rynku Pracy 1337
     Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 59b ustawy o promocji 16705
     PFRON 3191
     Europejski Fundusz Społeczny 1106
    ›    Projekty w realizacji 1013
    ›    Projekty zakończone 1172
    ›    Ewaluacja projektu 827
     Oferty pracy 1787
     Statystyka 1737
     Roczne sprawozdanie z działalności PUP 1248
     Informacja o rejestrze zbiorów danych 339
     Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 141
     Zasady udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu. 95
     Redakcja Biuletynu 151
   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 4660
     Zakres obowiązków i kompetencje 2794
     Statut 1259
     Procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 702
     Regulamin działalności Zespołu Orzekającego 671
     Ogłoszenia o naborze 68
   Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 2947
     Statut Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 765
     Tablica ogłoszeń 12895
Inne
   Oświadczenia majątkowe 15813
     Rok 2002 1902
     Rok 2003 1077
    ›    Radni 1325
    ›    Członkowie Zarządu 991
    ›    Skarbnik 842
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1021
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1805
     Rok 2004 1375
    ›    Radni 986
    ›    Członkowie Zarządu 919
    ›    Skarbnik 806
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 983
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1076
     Rok 2005 1310
    ›    Radni 793
    ›    Członkowie Zarządu 695
    ›    Skarbnik 653
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 766
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 642
     Rok 2006 1832
    ›    Radni 1330
    ›    Starosta 1007
    ›    Skarbnik 688
    ›    Sekretarz 705
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1037
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 988
     Rok 2007 1284
    ›    Radni 789
    ›    Starosta 648
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 780
    ›    Sekretarz 616
    ›    Skarbnik 596
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 756
     Rok 2008 1326
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 833
    ›    Skarbnik 574
    ›    Sekretarz 627
    ›    Radni 761
    ›    Starosta 744
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 961
     Rok 2009 1330
    ›    Radni 953
    ›    Starosta 721
    ›    Sekretarz 672
    ›    Skarbnik 653
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 903
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 773
     Rok 2010 2024
    ›    Radni 2748
    ›    Skarbnik 681
    ›    Sekretarz 702
    ›    Starosta 1081
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1060
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1077
     Rok 2011 1670
    ›    Skarbnik 719
    ›    Sekretarz 756
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1096
    ›    Starosta 796
    ›    Radni 1127
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1123
     Rok 2012 2071
    ›    Radni 1087
    ›    Starosta 833
    ›    Sekretarz 653
    ›    Skarbnik 647
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1086
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 922
     Rok 2013 1395
    ›    Radni 1017
    ›    Starosta 809
    ›    Sekretarz 560
    ›    Skarbnik 537
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1012
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 826
     Rok 2014 2516
    ›    Radni 1956
    ›    Starosta 861
    ›    Sekretarz 396
    ›    Skarbnik 443
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 660
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 627
     Rok 2015 1472
    ›    Starosta 527
    ›    Sekretarz 408
    ›    Skarbnik 444
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 899
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1003
    ›    Radni 927
     Rok 2016 337
    ›    Radni 301
    ›    Starosta 127
    ›    Wicestarosta 82
    ›    Sekretarz 83
    ›    Skarbnik 93
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 267
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 264
   Jednostki Organizacyjne 6739
     Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza 2267
    ›    Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza 1381
     Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 3246
    ›    Statut Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 1716
     Zarząd Dróg Powiatowych 8840
    ›    Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych 1569
    ›    Statut Zarządu Dróg Powiatowych 1840
     Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 2002
    ›    Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 1408
     Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 4855
    ›    Statut Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 1181
     Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach 2294
    ›    Statut Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach 593
     Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 1820
    ›    Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 2292
     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2090
    ›    Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 1343
    ›    Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 2264
     Powiatowy Urząd Pracy 2049
    ›    Statut Powiatowego Urzędu Pracy 3251
     Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego w Wysokiej 1913
    ›    Statut Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego w Wysokiej 3908
     Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1987
    ›    Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1707
     Powiatowa Biblioteka Publiczna 1149
    ›    Statut Powiatowej Biblioteki Publicznej 1304
   Powiatowe służby, inspekcje i straże 6044
     Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu 5060
     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu 4052
     Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szydłowcu 2349
     Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Orońsku 2082
     Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 5563
   Organizacje pozarządowe 1370
     Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego 2994
    ›    Związek Powiatów Polskich 1251
     Związki członkowskie 223
     Sprawozdania z realizacji programu współpracy 374
   Rejestry, ewidencje i archiwa 4955
     Biuro Rady Powiatu 1390
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich 1404
     Wydział Budownictwa i Architektury 1433
     Wydział Komunikacji i Transportu 1550
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 1275
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa 1792
     Archiwum Zakładowe 2276
   Redakcja Biuletynu 3461