Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1882570
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ171841
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 171841
   Godziny urzędowania 8344
   Wydziały i Biura Starostwa 14926
     Kancelaria Starosty 1014
     Wydział Organizacyji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich 3204
     Biuro Rady 2537
     Wydział Finansowy 2237
     Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu 2459
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 2943
     Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 927
     Wydział Budownictwa i Architektury 4077
     Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 5466
     Wydział Komunikacji i Transportu 6379
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa 2917
     Biuro Prawne 1748
     Powiatowy Rzecznik Konsumentów 1678
   Komunikaty/Ogłoszenia 14493
     Rok 2018 57
     Rok 2017 2302
     Rok 2016 2432
     Rok 2015 3381
     Rok 2014 3671
     Rok 2013 2485
     Rok 2012 4960
     Rok 2011 4442
     Rok 2010 4309
     Rok 2009 6826
     Rok 2008 14454
     Rok 2007 11703
     Rok 2006 20317
     Rok 2005 2181
   Informacje o zgłoszeniach budowy 1570
     Rok 2018 8
     Rok 2017 544
     Rok 2016 690
     Rok 2015 638
   Informacje o wydanych pozwoleniach i zezwoleniach z zakresu gospodarki odpadami 594
     Rok 2017 190
     Rok 2016 308
     Rok 2012 - 2015 233
   Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 26239
     Rok 2018 172
     Rok 2017 3927
     Rok 2016 3753
     Rok 2015 942
     Rok 2014 3187
     Rok 2013 3078
     Rok 2012 4265
     Rok 2009 6380
     Rok 2008 7897
     Rok 2007 5863
Organy
   Starosta 8233
     Kompetencje 4111
     Kontakt 1835
     Dyżury 1759
     Zarządzenia 2455
     Decyzje i inne akty administracyjne 1656
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1559
   Wicestarosta 5686
   Sekretarz Powiatu 4453
   Skarbnik Powiatu 4615
   Rada Powiatu 7031
     Skład Rady Powiatu 4004
     Kompetencje i tryb działania 2125
     Sesje 1423
    ›    Planowane - harmonogram roczny 1961
     Uchwały Rady Powiatu 1961
     Protokoły z Sesji Rady Powiatu 1499
     Dyżury radnych 1553
     Kontakt z radnymi 1734
   Zarząd Powiatu 5680
     Skład Zarządu 2267
     Kompetencje i tryb działania 1459
     Uchwały Zarządu Powiatu 1913
   Komisje Rady 3932
     Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 1372
    ›    Skład osobowy 1279
    ›    Plan pracy 1023
     Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny 1301
    ›    Skład osobowy 1108
    ›    Plan pracy 1100
     Komisja Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa 1313
    ›    Skład osobowy 1175
    ›    Plan pracy 1119
     Komisja Rewizyjna 1272
    ›    Skład osobowy 1124
    ›    Plan pracy 986
Prawo Lokalne
   Statut 6374
   Regulamin 9148
   Uchwały Rady Powiatu 7279
     Rok 2017 795
     Rok 2016 1326
     Rok 2015 1829
     Rok 2014 951
    ›    I kwartał 987
    ›    II kwartał 1019
    ›    III kwartał 739
    ›    IV kwartał 1360
     Rok 2013 891
    ›    I kwartał 1665
    ›    II kwartał 1644
    ›    III kwartał 875
    ›    IV kwartał 1511
     Rok 2012 1147
    ›    I kwartał 2337
    ›    II kwartał 2221
    ›    III kwartał 1243
    ›    IV kwartał 2271
     Rok 2011 1246
    ›    I kwartał 2785
    ›    II kwartał 2157
    ›    III kwartał 938
    ›    IV kwartał 3393
     Rok 2010 1071
    ›    I kwartał 2064
    ›    II kwartał 2988
    ›    III kwartał 1245
    ›    IV kwartał 2700
     Rok 2009 1020
    ›    I kwartał 1523
    ›    II kwartał 2318
    ›    III kwartał 1518
    ›    IV kwartał 2481
     Rok 2008 1063
    ›    I kwartał 1324
    ›    II kwartał 3195
    ›    III kwartał 1088
    ›    IV kwartał 2492
     Rok 2007 1166
    ›    I kwartał 1460
    ›    II kwartał 2212
    ›    III kwartał 1276
    ›    IV kwartał 1817
     Rok 2006 1306
    ›    I kwartał 2560
    ›    II kwartał 1712
    ›    III kwartał 1462
    ›    IV kwartał 3158
     Rok 2005 1176
    ›    I kwartał 2225
    ›    II kwartał 2793
    ›    III kwartał 1848
    ›    IV kwartał 2071
     Rok 2004 1160
    ›    I kwartał 2122
    ›    II kwatał 4024
    ›    III kwartał 2066
    ›    IV kwartał 2141
     Rok 2003 1117
    ›    I Kwartał 2037
    ›    II Kwartał 2607
    ›    III Kwartał 1783
    ›    IV Kwartał 2838
     Rok 2002 1070
    ›    IV Kwartał 2177
   Uchwały Zarządu Powiatu 6180
     Rok 2017 429
     Rok 2016 825
     Rok 2015 1302
     Rok 2014 2760
     Rok 2013 4257
     Rok 2012 5060
     Rok 2011 6170
   Informacje Urzędu 5947
     Zarządzenia Starosty 2962
    ›    Rok 2003 3550
    ›    Rok 2004 4088
    ›    Rok 2005 2342
    ›    Rok 2006 3586
    ›    Rok 2007 4130
    ›    Rok 2002 3265
    ›    Rok 2001 2452
    ›    Rok 2008 3407
    ›    Rok 2009 4390
    ›    Rok 2010 2926
    ›    Rok 2011 5074
    ›    Rok 2012 3622
    ›    Rok 2013 2666
    ›    Rok 2014 2335
    ›    Rok 2015 1201
    ›    Rok 2016 708
    ›    Rok 2017 628
     Decyzje i inne akty administracyjne 1587
    ›    Rok 2004 792
    ›    Rok 2005 882
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1900
    ›    Rok 2004 877
    ›    Rok 2005 1180
    ›    Rok 2006 2514
    ›    Rok 2012 766
     Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1582
   Strategia Rozwoju Powiatu 7029
   Powiatowy Program Ochrony Środowiska i Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami 4952
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu 157
Finanse i Mienie Powiatu
   Umowy 1707
     Rok 2012 919
   Finanse Powiatu 3640
     Finanse 2017 128
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2017 166
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 74
     Finanse 2016 339
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2016 271
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2016, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ. 249
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 339
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015 188
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 197
     Finanse 2015 608
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2015 498
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015 - 2020 396
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 441
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2015, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 297
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014 306
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 302
     Finanse 2014 471
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015 396
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020 378
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 394
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2014 414
     Finanse 2013 994
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2013 713
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu 459
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019 485
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok 379
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013 360
     Finanse 2012 1078
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu 816
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017 742
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2012 1076
    ›    Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego przez Powiat Szydłowiecki w Uchwale Budżetowej na rok 2012 deficytu 652
    ›    Opinia RIO o prawidłowości planowanej przez Powiat Szydłowiecki kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową 726
    ›    Opinia RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szydłowieckiego o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2011 710
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011 555
    ›    Opinia RIO o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu budżetu za I półrocze roku 2012, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ 591
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012 295
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok 385
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu 1061
     Finanse 2011 1076
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2011 1188
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu przez Powiat Szydłowiecki obligacji komunalnych 687
     Finanse 2010 1043
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2010 1047
     Finanse 2009 1078
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2009 833
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne 760
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2008 741
     Finanse 2008 912
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu na rok 2008 558
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne 568
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2007 963
     Finanse 2007 838
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu 670
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu 703
    ›    Sprawozdanie o stanie należności 707
    ›    Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 725
    ›    Sprawozdanie o stanie zobowiązań 727
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2006 1156
     Finanse 2006 777
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu 699
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu 645
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2006 659
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2005 1289
     Finanse 2005 776
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2004 1006
     Finanse 2004 755
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2003 1952
     Finanse 2003 758
   Majątek Powiatu 3352
     Informacja o mieniu powiatu 1927
     Informacja o długu publicznym 1457
Zamówienia Publiczne / Oferty
   Roczny plan zamówień publicznych 14
   Ogłoszenia przetargów 250
   Archiwum 1908
    ›    Rok 2003 6389
    ›    Rok 2004 5628
    ›    Rok 2005 20257
    ›    Rok 2006 20226
    ›    Rok 2007 17928
    ›    Rok 2008 15207
    ›    Rok 2009 13299
    ›    Rok 2010 47090
    ›    Rok 2011 11674
    ›    Rok 2012 10514
    ›    Rok 2013 16439
    ›    Rok 2014 23565
    ›    Rok 2015 45037
    ›    Rok 2016 17409
    ›    Rok 2017 7331
     Przetargi 32
    ›    Rok 2006 6157
    ›    Rok 2007 7070
    ›    Rok 2008 4364
    ›    Rok 2009 3241
    ›    Rok 2010 4393
    ›    Rok 2011 4587
    ›    Rok 2012 4614
    ›    Rok 2013 3406
    ›    Rok 2014 3128
     Informacje o Wynikach Przetargów 839
   Oferty / Dotacje 11167
     Rok 2017 15614
     Rok 2016 21094
     Rok 2015 11068
     Rok 2014 2787
     Rok 2013 1701
     Rok 2012 1743
     Rok 2011 1694
     Rok 2010 2200
     Rok 2009 6134
     Rok 2008 1078
     Rok 2007 7312
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 6314
     Budownictwo 4081
    ›    Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę 6169
    ›    Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 1597
    ›    Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu 1363
    ›    Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na innego inwestora 1446
    ›    Wydawanie pozwolenia na rozbiórkę 1641
    ›    Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę / rozbiórkę / remont 5544
    ›    Wniosek o wydanie dziennika budowy 1837
    ›    Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej 147
    ›    Wydanie decyzji o nięzbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości 29
     Komunikacja i transport 3618
    ›    Wydanie prawa jazdy po egzaminie 5657
    ›    Wymiana praw jazdy 2463
    ›    Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy 1874
    ›    Wydanie międzynarodowych praw jazdy 1344
    ›    Wydanie zatrzymanego prawa jazdy 1271
    ›    Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy 1220
    ›    Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców 1157
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 1204
    ›    Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów 1140
    ›    Rejestracja pojazdu 7800
    ›    Czasowa rejestracja pojazdu 1454
    ›    Wyrejestrowanie pojazdu 2436
    ›    Zawiadomienie o zbyciu pojazdu 1398
    ›    Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika 3552
    ›    Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej 1861
    ›    Wydanie wtórnika karty pojazdu 1199
    ›    Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne 21157
    ›    Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym 1384
    ›    Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego 1180
    ›    Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy 1918
    ›    Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy 2138
    ›    Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy 1573
    ›    Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg 1084
     Edukacja, zdrowie, kultura i sport 1736
    ›    • Wydawanie skierowań do Zakładu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczego w Szydłowcu 4224
    ›    • Nadanie szkole lub placówce niepublicznej uprawnień szkoły publicznej 1370
    ›    • Kierowanie - na wniosek rodziców - na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły specjalnej lub ośrodka szkolno-wychowawczego na terenie najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek 923
    ›    • Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych 1024
    ›    • Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej 979
    ›    • Przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego (na wniosek zainteresowanego nauczyciela) i nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 1237
     Ochrona środowiska 1824
    ›    • Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 1019
    ›    • Wydawanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami 1374
    ›    • Udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż 4428
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska 1140
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych 1072
    ›    • Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1039
    ›    • Uzgadnianie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, lub na zmianę sposobu użytkowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1060
    ›    • Sprawowanie nadzoru nad właściwą gospodarką leśną, związaną z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych, ochronnych, przeciwpożarowych, zwalczających szkodniki, przebudowa drzewostanów bądź ponownego zalesienia 1351
    ›    • Przyjmowanie wniosków (zgłoszeń) od właścicieli lasów na wyrąb drzew, sprawdzanie stanu prawnego i cechowanie oraz wydawanie „Świadectw legalności pozyskania drewna” 1191
    ›    • Zawieranie umów i zatwierdzanie planów łowieckich oraz rozliczanie funduszów dzierżawnych na poszczególne gminy i nadleśnictwa 1084
    ›    • Wydawanie pozwoleń na hodowanie i trzymanie Chartów rasowych lub ich mieszkańców 1116
    ›    • Rejestrowanie niektórych gatunków zwierząt i roślin podlegających ochronie 1014
    ›    • Realizacja dotacji i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przyznanych limitów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1052
     Sprawy obywatelskie 1997
    ›    Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku 1046
    ›    Rejestr stowarzyszeń 1789
     Geodezja 9485
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) 7627
   Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania i rozstrzygania 2921
   Stan Twojej Sprawy 2543
   Udzielanie informacji publicznej na wniosek 4068
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1581
Nieodpłatna pomoc prawna
   Informacje ogólne 786
   Ogłoszenia 218
Wybory samorządowe
   Wybory 2014 1329
   Wybory 2010 2709
      Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury 1468
      Informacja dot. Urzędnika Wyborczego i Pełnomocnika ds. informatycznej obsługi terytorialnej komisji wyborczej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu 1142
BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu
   Zarząd Dróg Powiatowych 4878
     Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 918
     Wnioski do pobrania 2073
     Ogłoszenia o naborze 94
   Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 5892
     Dane jednostki 1639
     Dyrekcja 1499
     Podstawy prawne 1563
     Zasady organizacyjne 1578
     Rehabilitacja 1457
     Ogłoszenia Przetargów 53281
     Tablica ogłoszeń 797
     Redakcja Biuletynu 152
   Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach 2284
     Statut 628
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 11110
     Podstawa prawna, zakres obowiązków, kompetencje, zadania publiczne 4691
     Struktura 1358
     Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON 3142
     Zamówienia publiczne 3700
     Ogłoszenia o naborze 370
   Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu 32102
     Dane podstawowe 2883
    ›    Wykaz stanowisk i ich lokalizacja 2026
    ›    Zadania i status prawny 1358
     Struktura Urzędu 2814
    ›    Regulamin i struktura organizacyjna 1212
     Majątek jednostki 893
    ›    Bilans jednostki 1024
     Powiatowa Rada Rynku Pracy 1654
     Kontrole 949
    ›    Kontrola Zarządcza 852
    ›    Kontrole zewnętrzne 761
    ›    Kontrole wewnętrzne 786
     Aktualności 5172
    ›    Ogłoszenia 38113
    ›    Przetargi 4437
     Prawo pracy 1949
     Informacje dla bezrobotnych 1094
    ›    Uprawnienia i obowiązki 1390
    ›    Terminy wypłaty świadczeń 835
    ›    Informacje dla poszukujących pracy 792
    ›    Centrum Aktywizacji Zawodowej 894
    ›    Klub Pracy 782
    ›    Instrumenty Rynku Pracy 2112
    ›    Usługi Rynku Pracy 1789
    ›    Stawki, kwoty, wskaźniki 784
    ›    Elektroniczna rejestracja 659
     Informacje dla pracodawców 943
    ›    Instrumenty Rynku Pracy 2838
    ›    Usługi Rynku Pracy 1354
     Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 59b ustawy o promocji 16761
     PFRON 3215
     Europejski Fundusz Społeczny 1121
    ›    Projekty w realizacji 1044
    ›    Projekty zakończone 1185
    ›    Ewaluacja projektu 840
     Oferty pracy 1837
     Statystyka 1755
     Roczne sprawozdanie z działalności PUP 1271
     Informacja o rejestrze zbiorów danych 352
     Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 154
     Zasady udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu. 110
     Redakcja Biuletynu 168
   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 4820
     Zakres obowiązków i kompetencje 2876
     Statut 1279
     Procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 723
     Regulamin działalności Zespołu Orzekającego 684
     Ogłoszenia o naborze 87
   Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 3138
     Statut Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 837
     Tablica ogłoszeń 14210
Inne
   Oświadczenia majątkowe 16110
     Rok 2002 1920
     Rok 2003 1087
    ›    Radni 1346
    ›    Członkowie Zarządu 1006
    ›    Skarbnik 852
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1042
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1824
     Rok 2004 1385
    ›    Radni 1000
    ›    Członkowie Zarządu 933
    ›    Skarbnik 816
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 998
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1085
     Rok 2005 1321
    ›    Radni 806
    ›    Członkowie Zarządu 706
    ›    Skarbnik 665
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 778
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 650
     Rok 2006 1853
    ›    Radni 1345
    ›    Starosta 1019
    ›    Skarbnik 696
    ›    Sekretarz 715
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1054
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1000
     Rok 2007 1295
    ›    Radni 796
    ›    Starosta 659
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 792
    ›    Sekretarz 625
    ›    Skarbnik 604
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 767
     Rok 2008 1343
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 845
    ›    Skarbnik 583
    ›    Sekretarz 640
    ›    Radni 770
    ›    Starosta 754
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 973
     Rok 2009 1339
    ›    Radni 959
    ›    Starosta 727
    ›    Sekretarz 678
    ›    Skarbnik 664
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 913
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 784
     Rok 2010 2041
    ›    Radni 2783
    ›    Skarbnik 691
    ›    Sekretarz 710
    ›    Starosta 1124
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1074
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1095
     Rok 2011 1688
    ›    Skarbnik 728
    ›    Sekretarz 768
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1114
    ›    Starosta 808
    ›    Radni 1138
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1137
     Rok 2012 2084
    ›    Radni 1097
    ›    Starosta 848
    ›    Sekretarz 664
    ›    Skarbnik 660
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1100
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 936
     Rok 2013 1412
    ›    Radni 1031
    ›    Starosta 823
    ›    Sekretarz 571
    ›    Skarbnik 549
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1025
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 840
     Rok 2014 2543
    ›    Radni 1984
    ›    Starosta 882
    ›    Sekretarz 410
    ›    Skarbnik 454
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 679
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 649
     Rok 2015 1509
    ›    Starosta 552
    ›    Sekretarz 419
    ›    Skarbnik 462
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 923
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1031
    ›    Radni 969
     Rok 2016 528
    ›    Radni 463
    ›    Starosta 189
    ›    Wicestarosta 124
    ›    Sekretarz 107
    ›    Skarbnik 115
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 437
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 396
   Jednostki Organizacyjne 6829
     Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza 2303
    ›    Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza 1392
     Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 3397
    ›    Statut Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 1755
     Zarząd Dróg Powiatowych 9103
    ›    Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych 1598
    ›    Statut Zarządu Dróg Powiatowych 1902
     Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 2034
    ›    Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 1425
     Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 4965
    ›    Statut Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 1204
     Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach 2386
    ›    Statut Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach 609
     Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 1849
    ›    Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 2373
     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2133
    ›    Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 1358
    ›    Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 2282
     Powiatowy Urząd Pracy 2066
    ›    Statut Powiatowego Urzędu Pracy 3269
     Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego w Wysokiej 1944
    ›    Statut Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego w Wysokiej 3971
     Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2026
    ›    Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1732
     Powiatowa Biblioteka Publiczna 1174
    ›    Statut Powiatowej Biblioteki Publicznej 1327
   Powiatowe służby, inspekcje i straże 6113
     Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu 5135
     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu 4276
     Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szydłowcu 2415
     Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Orońsku 2141
     Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 5767
   Organizacje pozarządowe 1441
     Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego 3056
    ›    Związek Powiatów Polskich 1267
     Związki członkowskie 235
     Sprawozdania z realizacji programu współpracy 394
   Rejestry, ewidencje i archiwa 5027
     Biuro Rady Powiatu 1405
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich 1415
     Wydział Budownictwa i Architektury 1463
     Wydział Komunikacji i Transportu 1583
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 1284
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa 1828
     Archiwum Zakładowe 2339
   Redakcja Biuletynu 3492