Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2019933
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ184807
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 184807
   Godziny urzędowania 8658
   Wydziały i Biura Starostwa 15936
     Kancelaria Starosty 1134
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich 3354
     Biuro Rady 2636
     Wydział Finansowy 2385
     Wydział Rozwoju i Infrastruktury 2583
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 3086
     Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 1063
     Wydział Budownictwa i Architektury 4284
     Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 5781
     Wydział Komunikacji i Transportu 6673
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa 3075
     Biuro Prawne 1829
     Powiatowy Rzecznik Konsumentów 1754
   Komunikaty/Ogłoszenia 15581
     Rok 2018 1267
     Rok 2017 2489
     Rok 2016 2507
     Rok 2015 3487
     Rok 2014 3756
     Rok 2013 2571
     Rok 2012 5042
     Rok 2011 4510
     Rok 2010 4384
     Rok 2009 6895
     Rok 2008 14532
     Rok 2007 11777
     Rok 2006 20396
     Rok 2005 2251
   Informacje o zgłoszeniach budowy 1987
     Rok 2018 369
     Rok 2017 683
     Rok 2016 790
     Rok 2015 739
   Informacje o wydanych pozwoleniach i zezwoleniach z zakresu gospodarki odpadami 797
     Rok 2018 9
     Rok 2017 279
     Rok 2016 363
     Rok 2012 - 2015 291
   Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 28424
     Rok 2018 2873
     Rok 2017 4569
     Rok 2016 3862
     Rok 2015 1018
     Rok 2014 3259
     Rok 2013 3146
     Rok 2012 4358
     Rok 2009 6459
     Rok 2008 7995
     Rok 2007 5928
Organy
   Starosta 8447
     Kompetencje 4191
     Kontakt 1899
     Dyżury 1831
     Zarządzenia 2533
     Decyzje i inne akty administracyjne 1729
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1625
   Wicestarosta 5870
   Sekretarz Powiatu 4639
   Skarbnik Powiatu 4782
   Rada Powiatu 7264
     Skład Rady Powiatu 4222
     Kompetencje i tryb działania 2236
     Sesje 1503
    ›    Planowane - harmonogram roczny 2103
     Uchwały Rady Powiatu 2044
     Protokoły z Sesji Rady Powiatu 1586
     Dyżury radnych 1633
     Kontakt z radnymi 1808
   Zarząd Powiatu 5924
     Skład Zarządu 2346
     Kompetencje i tryb działania 1521
     Uchwały Zarządu Powiatu 1988
   Komisje Rady 4096
     Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 1439
    ›    Skład osobowy 1358
    ›    Plan pracy 1092
     Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny 1366
    ›    Skład osobowy 1186
    ›    Plan pracy 1210
     Komisja Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa 1382
    ›    Skład osobowy 1241
    ›    Plan pracy 1185
     Komisja Rewizyjna 1335
    ›    Skład osobowy 1188
    ›    Plan pracy 1055
Prawo Lokalne
   Statut 6629
   Regulamin 9408
   Uchwały Rady Powiatu 7577
     Rok 2018 225
     Rok 2017 1083
     Rok 2016 1415
     Rok 2015 1916
     Rok 2014 1008
    ›    I kwartał 1068
    ›    II kwartał 1099
    ›    III kwartał 815
    ›    IV kwartał 1451
     Rok 2013 947
    ›    I kwartał 1753
    ›    II kwartał 1723
    ›    III kwartał 951
    ›    IV kwartał 1582
     Rok 2012 1209
    ›    I kwartał 2412
    ›    II kwartał 2304
    ›    III kwartał 1307
    ›    IV kwartał 2351
     Rok 2011 1295
    ›    I kwartał 2873
    ›    II kwartał 2241
    ›    III kwartał 1007
    ›    IV kwartał 3475
     Rok 2010 1119
    ›    I kwartał 2137
    ›    II kwartał 3074
    ›    III kwartał 1320
    ›    IV kwartał 2791
     Rok 2009 1065
    ›    I kwartał 1589
    ›    II kwartał 2397
    ›    III kwartał 1596
    ›    IV kwartał 2547
     Rok 2008 1109
    ›    I kwartał 1398
    ›    II kwartał 3268
    ›    III kwartał 1166
    ›    IV kwartał 2567
     Rok 2007 1215
    ›    I kwartał 1525
    ›    II kwartał 2285
    ›    III kwartał 1345
    ›    IV kwartał 1882
     Rok 2006 1353
    ›    I kwartał 2639
    ›    II kwartał 1776
    ›    III kwartał 1531
    ›    IV kwartał 3215
     Rok 2005 1222
    ›    I kwartał 2297
    ›    II kwartał 2872
    ›    III kwartał 1925
    ›    IV kwartał 2137
     Rok 2004 1213
    ›    I kwartał 2185
    ›    II kwatał 4097
    ›    III kwartał 2140
    ›    IV kwartał 2206
     Rok 2003 1162
    ›    I Kwartał 2100
    ›    II Kwartał 2667
    ›    III Kwartał 1850
    ›    IV Kwartał 2906
     Rok 2002 1116
    ›    IV Kwartał 2245
   Uchwały Zarządu Powiatu 6395
     Rok 2018 163
     Rok 2017 525
     Rok 2016 879
     Rok 2015 1386
     Rok 2014 2819
     Rok 2013 4320
     Rok 2012 5105
     Rok 2011 6228
   Informacje Urzędu 6180
     Zarządzenia Starosty 3078
    ›    Rok 2003 3633
    ›    Rok 2004 4152
    ›    Rok 2005 2408
    ›    Rok 2006 3654
    ›    Rok 2007 4192
    ›    Rok 2002 3340
    ›    Rok 2001 2532
    ›    Rok 2008 3474
    ›    Rok 2009 4461
    ›    Rok 2010 2998
    ›    Rok 2011 5159
    ›    Rok 2012 3734
    ›    Rok 2013 2743
    ›    Rok 2014 2414
    ›    Rok 2015 1313
    ›    Rok 2016 797
    ›    Rok 2017 755
    ›    Rok 2018 127
     Decyzje i inne akty administracyjne 1640
    ›    Rok 2004 849
    ›    Rok 2005 939
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1965
    ›    Rok 2004 935
    ›    Rok 2005 1231
    ›    Rok 2006 2567
    ›    Rok 2012 820
     Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1649
   Strategia Rozwoju Powiatu 7266
   Powiatowy Program Ochrony Środowiska i Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami 5142
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu 209
Finanse i Mienie Powiatu
   Umowy 1863
     Rok 2012 965
   Finanse Powiatu 3861
     Finanse 2018 31
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 32
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2018 34
     Finanse 2017 228
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2017 277
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 174
     Finanse 2016 397
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2016 341
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2016, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ. 325
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 436
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015 255
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 277
     Finanse 2015 655
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2015 563
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015 - 2020 453
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 513
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2015, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 351
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014 366
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 366
     Finanse 2014 514
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015 446
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020 426
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 455
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2014 471
     Finanse 2013 1033
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2013 781
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu 510
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019 541
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok 428
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013 410
     Finanse 2012 1119
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu 872
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017 798
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2012 1145
    ›    Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego przez Powiat Szydłowiecki w Uchwale Budżetowej na rok 2012 deficytu 706
    ›    Opinia RIO o prawidłowości planowanej przez Powiat Szydłowiecki kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową 781
    ›    Opinia RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szydłowieckiego o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2011 768
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011 608
    ›    Opinia RIO o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu budżetu za I półrocze roku 2012, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ 647
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012 353
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok 455
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu 1117
     Finanse 2011 1117
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2011 1247
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu przez Powiat Szydłowiecki obligacji komunalnych 736
     Finanse 2010 1081
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2010 1118
     Finanse 2009 1118
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2009 900
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne 804
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2008 798
     Finanse 2008 948
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu na rok 2008 602
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne 612
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2007 1022
     Finanse 2007 877
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu 724
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu 751
    ›    Sprawozdanie o stanie należności 757
    ›    Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 777
    ›    Sprawozdanie o stanie zobowiązań 783
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2006 1213
     Finanse 2006 814
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu 748
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu 702
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2006 711
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2005 1355
     Finanse 2005 811
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2004 1055
     Finanse 2004 793
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2003 2034
     Finanse 2003 799
   Majątek Powiatu 3498
     Informacja o mieniu powiatu 1972
     Informacja o długu publicznym 1500
Zamówienia Publiczne / Oferty
   Roczny plan zamówień publicznych 460
   Ogłoszenia przetargów 6145
   Archiwum 2286
    ›    Rok 2003 6508
    ›    Rok 2004 5725
    ›    Rok 2005 20387
    ›    Rok 2006 20295
    ›    Rok 2007 18008
    ›    Rok 2008 15311
    ›    Rok 2009 13382
    ›    Rok 2010 47169
    ›    Rok 2011 11781
    ›    Rok 2012 10621
    ›    Rok 2013 16508
    ›    Rok 2014 25193
    ›    Rok 2015 51960
    ›    Rok 2016 19849
    ›    Rok 2017 7734
     Przetargi 275
    ›    Rok 2006 6236
    ›    Rok 2007 7155
    ›    Rok 2008 4441
    ›    Rok 2009 3321
    ›    Rok 2010 4478
    ›    Rok 2011 4672
    ›    Rok 2012 4673
    ›    Rok 2013 3485
    ›    Rok 2014 3233
     Informacje o Wynikach Przetargów 945
   Oferty / Dotacje 12097
     Rok 2018 7786
     Rok 2017 16364
     Rok 2016 22597
     Rok 2015 11141
     Rok 2014 2836
     Rok 2013 1740
     Rok 2012 1781
     Rok 2011 1733
     Rok 2010 2234
     Rok 2009 6169
     Rok 2008 1115
     Rok 2007 7349
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 6673
     Budownictwo 4378
    ›    Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę 6512
    ›    Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 1677
    ›    Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu 1420
    ›    Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na innego inwestora 1521
    ›    Wydawanie pozwolenia na rozbiórkę 1775
    ›    Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę / rozbiórkę / remont 6346
    ›    Wniosek o wydanie dziennika budowy 2167
    ›    Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej 248
    ›    Wydanie decyzji o nięzbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości 92
     Komunikacja i transport 3817
    ›    Wydanie prawa jazdy po egzaminie 6031
    ›    Wymiana praw jazdy 2718
    ›    Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy 2031
    ›    Wydanie międzynarodowych praw jazdy 1415
    ›    Wydanie zatrzymanego prawa jazdy 1370
    ›    Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy 1313
    ›    Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców 1208
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 1287
    ›    Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów 1225
    ›    Rejestracja pojazdu 8513
    ›    Czasowa rejestracja pojazdu 1568
    ›    Wyrejestrowanie pojazdu 2635
    ›    Zawiadomienie o zbyciu pojazdu 1533
    ›    Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika 4295
    ›    Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej 2052
    ›    Wydanie wtórnika karty pojazdu 1272
    ›    Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne 26473
    ›    Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym 1450
    ›    Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego 1277
    ›    Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy 2017
    ›    Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy 2243
    ›    Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy 1660
    ›    Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg 1220
     Edukacja, zdrowie, kultura i sport 1805
    ›    • Wydawanie skierowań do Zakładu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczego w Szydłowcu 4522
    ›    • Nadanie szkole lub placówce niepublicznej uprawnień szkoły publicznej 1452
    ›    • Kierowanie - na wniosek rodziców - na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły specjalnej lub ośrodka szkolno-wychowawczego na terenie najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek 979
    ›    • Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych 1098
    ›    • Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej 1031
    ›    • Przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego (na wniosek zainteresowanego nauczyciela) i nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 1289
     Ochrona środowiska 1910
    ›    • Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 1107
    ›    • Wydawanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami 1433
    ›    • Udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż 4559
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska 1216
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych 1138
    ›    • Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1103
    ›    • Uzgadnianie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, lub na zmianę sposobu użytkowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1121
    ›    • Sprawowanie nadzoru nad właściwą gospodarką leśną, związaną z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych, ochronnych, przeciwpożarowych, zwalczających szkodniki, przebudowa drzewostanów bądź ponownego zalesienia 1415
    ›    • Przyjmowanie wniosków (zgłoszeń) od właścicieli lasów na wyrąb drzew, sprawdzanie stanu prawnego i cechowanie oraz wydawanie „Świadectw legalności pozyskania drewna” 1255
    ›    • Zawieranie umów i zatwierdzanie planów łowieckich oraz rozliczanie funduszów dzierżawnych na poszczególne gminy i nadleśnictwa 1138
    ›    • Wydawanie pozwoleń na hodowanie i trzymanie Chartów rasowych lub ich mieszkańców 1167
    ›    • Rejestrowanie niektórych gatunków zwierząt i roślin podlegających ochronie 1066
    ›    • Realizacja dotacji i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przyznanych limitów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1112
     Sprawy obywatelskie 2094
    ›    Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku 1128
    ›    Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych 2026
     Geodezja 9979
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) 8032
   Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania i rozstrzygania 3099
   Stan Twojej Sprawy 2752
   Udzielanie informacji publicznej na wniosek 4226
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1718
Nieodpłatna pomoc prawna
   Informacje ogólne 960
   Ogłoszenia 496
Wybory samorządowe
   Wybory 2014 1544
   Wybory 2010 2848
      Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury 1516
      Informacja dot. Urzędnika Wyborczego i Pełnomocnika ds. informatycznej obsługi terytorialnej komisji wyborczej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu 1200
BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu
   Zarząd Dróg Powiatowych 5279
     Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 975
     Wnioski do pobrania 2346
     Ogłoszenia o naborze 160
   Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 6183
     Dane jednostki 1679
     Dyrekcja 1551
     Podstawy prawne 1610
     Zasady organizacyjne 1620
     Rehabilitacja 1497
     Ogłoszenia Przetargów 64632
     Tablica ogłoszeń 873
     Redakcja Biuletynu 192
   Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach 2484
     Statut 664
     Klauzula informacyjna 40
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 11507
     Podstawa prawna, zakres obowiązków, kompetencje, zadania publiczne 5063
     Struktura 1411
     Klauzula informacyjna 17
     Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON 3294
     Zamówienia publiczne 10461
     Ogłoszenia o naborze 657
   Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu 33178
     Dane podstawowe 3070
    ›    Wykaz stanowisk i ich lokalizacja 2124
    ›    Zadania i status prawny 1428
     Struktura Urzędu 2865
    ›    Regulamin i struktura organizacyjna 1270
     Majątek jednostki 925
    ›    Bilans jednostki 1083
     Powiatowa Rada Rynku Pracy 1713
     Kontrole 1000
    ›    Kontrola Zarządcza 922
    ›    Kontrole zewnętrzne 818
    ›    Kontrole wewnętrzne 842
     Aktualności 5249
    ›    Ogłoszenia 38313
    ›    Przetargi 4909
     Prawo pracy 1995
     Informacje dla bezrobotnych 1162
    ›    Uprawnienia i obowiązki 1495
    ›    Terminy wypłaty świadczeń 887
    ›    Informacje dla poszukujących pracy 855
    ›    Centrum Aktywizacji Zawodowej 962
    ›    Klub Pracy 839
    ›    Instrumenty Rynku Pracy 2163
    ›    Usługi Rynku Pracy 1850
    ›    Stawki, kwoty, wskaźniki 832
    ›    Elektroniczna rejestracja 709
     Informacje dla pracodawców 985
    ›    Instrumenty Rynku Pracy 2901
    ›    Usługi Rynku Pracy 1406
     Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 59b ustawy o promocji 16945
     PFRON 3308
     Europejski Fundusz Społeczny 1169
    ›    Projekty w realizacji 1156
    ›    Projekty zakończone 1245
    ›    Ewaluacja projektu 885
     Oferty pracy 2175
     Statystyka 1821
     Roczne sprawozdanie z działalności PUP 1345
     Informacja o rejestrze zbiorów danych 406
     Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 201
     Zasady udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu. 157
     Redakcja Biuletynu 367
   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 5115
     Zakres obowiązków i kompetencje 3043
     Statut 1331
     Procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 780
     Regulamin działalności Zespołu Orzekającego 737
     Ogłoszenia o naborze 151
     Klauzula informacyjna 22
   Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 3482
     Dokumentacja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 915
     Tablica ogłoszeń 16752
     Klauzula informacyjna 10
Inne
   Oświadczenia majątkowe 17087
     Rok 2002 1975
     Rok 2003 1132
    ›    Radni 1419
    ›    Członkowie Zarządu 1052
    ›    Skarbnik 900
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1102
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1880
     Rok 2004 1430
    ›    Radni 1047
    ›    Członkowie Zarządu 975
    ›    Skarbnik 860
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1047
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1132
     Rok 2005 1369
    ›    Radni 852
    ›    Członkowie Zarządu 748
    ›    Skarbnik 707
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 823
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 697
     Rok 2006 1906
    ›    Radni 1416
    ›    Starosta 1072
    ›    Skarbnik 739
    ›    Sekretarz 754
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1107
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1041
     Rok 2007 1335
    ›    Radni 840
    ›    Starosta 708
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 841
    ›    Sekretarz 668
    ›    Skarbnik 645
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 813
     Rok 2008 1382
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 893
    ›    Skarbnik 622
    ›    Sekretarz 677
    ›    Radni 812
    ›    Starosta 798
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1016
     Rok 2009 1403
    ›    Radni 1012
    ›    Starosta 772
    ›    Sekretarz 718
    ›    Skarbnik 701
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 953
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 822
     Rok 2010 2090
    ›    Radni 2881
    ›    Skarbnik 734
    ›    Sekretarz 756
    ›    Starosta 1265
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1125
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1192
     Rok 2011 1731
    ›    Skarbnik 769
    ›    Sekretarz 809
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1179
    ›    Starosta 852
    ›    Radni 1191
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1184
     Rok 2012 2145
    ›    Radni 1150
    ›    Starosta 893
    ›    Sekretarz 703
    ›    Skarbnik 696
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1153
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 983
     Rok 2013 1469
    ›    Radni 1079
    ›    Starosta 872
    ›    Sekretarz 613
    ›    Skarbnik 589
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1074
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 890
     Rok 2014 2611
    ›    Radni 2062
    ›    Starosta 945
    ›    Sekretarz 453
    ›    Skarbnik 494
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 732
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 697
     Rok 2015 1598
    ›    Starosta 615
    ›    Sekretarz 464
    ›    Skarbnik 510
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 998
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1086
    ›    Radni 1075
     Rok 2016 1009
    ›    Radni 787
    ›    Starosta 331
    ›    Wicestarosta 217
    ›    Sekretarz 190
    ›    Skarbnik 205
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 709
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 699
     Rok 2017 50
    ›    Radni 29
    ›    Starosta 21
    ›    Wicestarosta 18
    ›    Sekretarz Powiatu 11
    ›    Skarbnik Powiatu 20
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 27
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 36
   Jednostki Organizacyjne 7080
     Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza 2409
    ›    Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza 1442
     Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 3611
    ›    Statut Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 1824
     Zarząd Dróg Powiatowych 9808
    ›    Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych 1695
    ›    Statut Zarządu Dróg Powiatowych 2045
     Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 2117
    ›    Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 1485
     Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 5228
    ›    Statut Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 1268
     Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach 2535
    ›    Statut Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach 666
     Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 1936
    ›    Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 2577
     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2217
    ›    Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 1412
    ›    Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 2385
     Powiatowy Urząd Pracy 2126
    ›    Statut Powiatowego Urzędu Pracy 3318
     Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego w Wysokiej 2033
    ›    Statut Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego w Wysokiej 4073
     Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2133
    ›    Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1790
     Powiatowa Biblioteka Publiczna 1287
    ›    Statut Powiatowej Biblioteki Publicznej 1410
   Powiatowe służby, inspekcje i straże 6316
     Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu 5297
     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu 4736
     Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szydłowcu 2535
     Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Orońsku 2250
     Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 6228
   Organizacje pozarządowe 1648
     Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego 3241
    ›    Związek Powiatów Polskich 1316
     Związki członkowskie 268
     Sprawozdania z realizacji programu współpracy 441
   Rejestry, ewidencje i archiwa 5235
     Biuro Rady Powiatu 1441
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich 1455
     Wydział Budownictwa i Architektury 1533
     Wydział Komunikacji i Transportu 1649
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 1324
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa 1904
     Archiwum Zakładowe 2440
   Klauzula informacyjna 51
   Redakcja Biuletynu 3631