Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1984467
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ181395
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 181395
   Godziny urzędowania 8584
   Wydziały i Biura Starostwa 15706
     Kancelaria Starosty 1107
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich 3329
     Biuro Rady 2616
     Wydział Finansowy 2366
     Wydział Rozwoju i Infrastruktury 2559
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 3068
     Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 1035
     Wydział Budownictwa i Architektury 4246
     Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 5711
     Wydział Komunikacji i Transportu 6620
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa 3050
     Biuro Prawne 1815
     Powiatowy Rzecznik Konsumentów 1746
   Komunikaty/Ogłoszenia 15361
     Rok 2018 1012
     Rok 2017 2457
     Rok 2016 2497
     Rok 2015 3466
     Rok 2014 3744
     Rok 2013 2553
     Rok 2012 5030
     Rok 2011 4505
     Rok 2010 4378
     Rok 2009 6888
     Rok 2008 14525
     Rok 2007 11770
     Rok 2006 20389
     Rok 2005 2241
   Informacje o zgłoszeniach budowy 1899
     Rok 2018 275
     Rok 2017 652
     Rok 2016 769
     Rok 2015 714
   Informacje o wydanych pozwoleniach i zezwoleniach z zakresu gospodarki odpadami 768
     Rok 2017 272
     Rok 2016 357
     Rok 2012 - 2015 279
   Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 27877
     Rok 2018 1976
     Rok 2017 4512
     Rok 2016 3847
     Rok 2015 1011
     Rok 2014 3248
     Rok 2013 3136
     Rok 2012 4347
     Rok 2009 6449
     Rok 2008 7989
     Rok 2007 5923
Organy
   Starosta 8404
     Kompetencje 4179
     Kontakt 1890
     Dyżury 1818
     Zarządzenia 2523
     Decyzje i inne akty administracyjne 1723
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1616
   Wicestarosta 5850
   Sekretarz Powiatu 4616
   Skarbnik Powiatu 4763
   Rada Powiatu 7220
     Skład Rady Powiatu 4183
     Kompetencje i tryb działania 2210
     Sesje 1492
    ›    Planowane - harmonogram roczny 2086
     Uchwały Rady Powiatu 2029
     Protokoły z Sesji Rady Powiatu 1577
     Dyżury radnych 1616
     Kontakt z radnymi 1793
   Zarząd Powiatu 5878
     Skład Zarządu 2336
     Kompetencje i tryb działania 1514
     Uchwały Zarządu Powiatu 1973
   Komisje Rady 4076
     Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 1430
    ›    Skład osobowy 1350
    ›    Plan pracy 1085
     Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny 1358
    ›    Skład osobowy 1177
    ›    Plan pracy 1176
     Komisja Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa 1374
    ›    Skład osobowy 1233
    ›    Plan pracy 1178
     Komisja Rewizyjna 1324
    ›    Skład osobowy 1179
    ›    Plan pracy 1046
Prawo Lokalne
   Statut 6572
   Regulamin 9369
   Uchwały Rady Powiatu 7522
     Rok 2018 178
     Rok 2017 1045
     Rok 2016 1406
     Rok 2015 1898
     Rok 2014 1002
    ›    I kwartał 1059
    ›    II kwartał 1091
    ›    III kwartał 808
    ›    IV kwartał 1439
     Rok 2013 941
    ›    I kwartał 1745
    ›    II kwartał 1715
    ›    III kwartał 943
    ›    IV kwartał 1574
     Rok 2012 1194
    ›    I kwartał 2401
    ›    II kwartał 2291
    ›    III kwartał 1298
    ›    IV kwartał 2338
     Rok 2011 1289
    ›    I kwartał 2863
    ›    II kwartał 2232
    ›    III kwartał 999
    ›    IV kwartał 3468
     Rok 2010 1113
    ›    I kwartał 2127
    ›    II kwartał 3065
    ›    III kwartał 1305
    ›    IV kwartał 2777
     Rok 2009 1060
    ›    I kwartał 1582
    ›    II kwartał 2389
    ›    III kwartał 1589
    ›    IV kwartał 2540
     Rok 2008 1103
    ›    I kwartał 1390
    ›    II kwartał 3261
    ›    III kwartał 1159
    ›    IV kwartał 2558
     Rok 2007 1209
    ›    I kwartał 1517
    ›    II kwartał 2278
    ›    III kwartał 1338
    ›    IV kwartał 1873
     Rok 2006 1347
    ›    I kwartał 2628
    ›    II kwartał 1768
    ›    III kwartał 1523
    ›    IV kwartał 3206
     Rok 2005 1215
    ›    I kwartał 2289
    ›    II kwartał 2863
    ›    III kwartał 1919
    ›    IV kwartał 2129
     Rok 2004 1204
    ›    I kwartał 2175
    ›    II kwatał 4085
    ›    III kwartał 2131
    ›    IV kwartał 2198
     Rok 2003 1157
    ›    I Kwartał 2093
    ›    II Kwartał 2657
    ›    III Kwartał 1842
    ›    IV Kwartał 2898
     Rok 2002 1109
    ›    IV Kwartał 2235
   Uchwały Zarządu Powiatu 6361
     Rok 2018 102
     Rok 2017 504
     Rok 2016 871
     Rok 2015 1381
     Rok 2014 2812
     Rok 2013 4314
     Rok 2012 5099
     Rok 2011 6222
   Informacje Urzędu 6145
     Zarządzenia Starosty 3055
    ›    Rok 2003 3626
    ›    Rok 2004 4144
    ›    Rok 2005 2400
    ›    Rok 2006 3646
    ›    Rok 2007 4186
    ›    Rok 2002 3332
    ›    Rok 2001 2523
    ›    Rok 2008 3465
    ›    Rok 2009 4452
    ›    Rok 2010 2990
    ›    Rok 2011 5148
    ›    Rok 2012 3718
    ›    Rok 2013 2735
    ›    Rok 2014 2405
    ›    Rok 2015 1298
    ›    Rok 2016 784
    ›    Rok 2017 734
    ›    Rok 2018 110
     Decyzje i inne akty administracyjne 1631
    ›    Rok 2004 839
    ›    Rok 2005 929
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1955
    ›    Rok 2004 927
    ›    Rok 2005 1224
    ›    Rok 2006 2560
    ›    Rok 2012 812
     Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1634
   Strategia Rozwoju Powiatu 7216
   Powiatowy Program Ochrony Środowiska i Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami 5117
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu 202
Finanse i Mienie Powiatu
   Umowy 1837
     Rok 2012 959
   Finanse Powiatu 3831
     Finanse 2018 8
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 11
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2018 12
     Finanse 2017 210
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2017 250
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 147
     Finanse 2016 391
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2016 332
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2016, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ. 319
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 416
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015 248
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 267
     Finanse 2015 649
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2015 555
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015 - 2020 445
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 504
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2015, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 345
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014 361
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 360
     Finanse 2014 509
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015 439
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020 419
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 448
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2014 465
     Finanse 2013 1029
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2013 775
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu 504
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019 533
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok 422
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013 404
     Finanse 2012 1113
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu 864
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017 788
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2012 1140
    ›    Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego przez Powiat Szydłowiecki w Uchwale Budżetowej na rok 2012 deficytu 699
    ›    Opinia RIO o prawidłowości planowanej przez Powiat Szydłowiecki kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową 775
    ›    Opinia RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szydłowieckiego o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2011 762
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011 602
    ›    Opinia RIO o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu budżetu za I półrocze roku 2012, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ 641
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012 347
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok 448
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu 1111
     Finanse 2011 1112
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2011 1242
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu przez Powiat Szydłowiecki obligacji komunalnych 730
     Finanse 2010 1076
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2010 1112
     Finanse 2009 1113
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2009 892
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne 798
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2008 791
     Finanse 2008 943
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu na rok 2008 596
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne 608
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2007 1016
     Finanse 2007 872
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu 718
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu 744
    ›    Sprawozdanie o stanie należności 751
    ›    Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 771
    ›    Sprawozdanie o stanie zobowiązań 777
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2006 1205
     Finanse 2006 810
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu 742
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu 696
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2006 705
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2005 1349
     Finanse 2005 807
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2004 1049
     Finanse 2004 789
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2003 2025
     Finanse 2003 794
   Majątek Powiatu 3483
     Informacja o mieniu powiatu 1968
     Informacja o długu publicznym 1496
Zamówienia Publiczne / Oferty
   Roczny plan zamówień publicznych 386
   Ogłoszenia przetargów 4018
   Archiwum 2223
    ›    Rok 2003 6483
    ›    Rok 2004 5716
    ›    Rok 2005 20367
    ›    Rok 2006 20288
    ›    Rok 2007 18000
    ›    Rok 2008 15299
    ›    Rok 2009 13376
    ›    Rok 2010 47162
    ›    Rok 2011 11773
    ›    Rok 2012 10613
    ›    Rok 2013 16501
    ›    Rok 2014 24665
    ›    Rok 2015 49623
    ›    Rok 2016 18965
    ›    Rok 2017 7693
     Przetargi 232
    ›    Rok 2006 6230
    ›    Rok 2007 7143
    ›    Rok 2008 4434
    ›    Rok 2009 3315
    ›    Rok 2010 4472
    ›    Rok 2011 4666
    ›    Rok 2012 4665
    ›    Rok 2013 3477
    ›    Rok 2014 3225
     Informacje o Wynikach Przetargów 920
   Oferty / Dotacje 11910
     Rok 2018 4980
     Rok 2017 16344
     Rok 2016 22118
     Rok 2015 11132
     Rok 2014 2831
     Rok 2013 1735
     Rok 2012 1776
     Rok 2011 1729
     Rok 2010 2230
     Rok 2009 6165
     Rok 2008 1111
     Rok 2007 7346
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 6596
     Budownictwo 4310
    ›    Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę 6437
    ›    Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 1666
    ›    Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu 1411
    ›    Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na innego inwestora 1511
    ›    Wydawanie pozwolenia na rozbiórkę 1746
    ›    Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę / rozbiórkę / remont 6140
    ›    Wniosek o wydanie dziennika budowy 2088
    ›    Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej 228
    ›    Wydanie decyzji o nięzbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości 84
     Komunikacja i transport 3772
    ›    Wydanie prawa jazdy po egzaminie 5939
    ›    Wymiana praw jazdy 2664
    ›    Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy 1970
    ›    Wydanie międzynarodowych praw jazdy 1407
    ›    Wydanie zatrzymanego prawa jazdy 1338
    ›    Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy 1297
    ›    Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców 1202
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 1275
    ›    Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów 1213
    ›    Rejestracja pojazdu 8326
    ›    Czasowa rejestracja pojazdu 1543
    ›    Wyrejestrowanie pojazdu 2580
    ›    Zawiadomienie o zbyciu pojazdu 1510
    ›    Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika 4067
    ›    Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej 1996
    ›    Wydanie wtórnika karty pojazdu 1261
    ›    Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne 24744
    ›    Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym 1434
    ›    Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego 1255
    ›    Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy 1999
    ›    Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy 2220
    ›    Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy 1639
    ›    Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg 1201
     Edukacja, zdrowie, kultura i sport 1798
    ›    • Wydawanie skierowań do Zakładu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczego w Szydłowcu 4441
    ›    • Nadanie szkole lub placówce niepublicznej uprawnień szkoły publicznej 1440
    ›    • Kierowanie - na wniosek rodziców - na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły specjalnej lub ośrodka szkolno-wychowawczego na terenie najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek 965
    ›    • Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych 1086
    ›    • Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej 1024
    ›    • Przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego (na wniosek zainteresowanego nauczyciela) i nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 1279
     Ochrona środowiska 1889
    ›    • Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 1098
    ›    • Wydawanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami 1425
    ›    • Udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż 4532
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska 1206
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych 1131
    ›    • Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1097
    ›    • Uzgadnianie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, lub na zmianę sposobu użytkowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1115
    ›    • Sprawowanie nadzoru nad właściwą gospodarką leśną, związaną z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych, ochronnych, przeciwpożarowych, zwalczających szkodniki, przebudowa drzewostanów bądź ponownego zalesienia 1404
    ›    • Przyjmowanie wniosków (zgłoszeń) od właścicieli lasów na wyrąb drzew, sprawdzanie stanu prawnego i cechowanie oraz wydawanie „Świadectw legalności pozyskania drewna” 1248
    ›    • Zawieranie umów i zatwierdzanie planów łowieckich oraz rozliczanie funduszów dzierżawnych na poszczególne gminy i nadleśnictwa 1131
    ›    • Wydawanie pozwoleń na hodowanie i trzymanie Chartów rasowych lub ich mieszkańców 1159
    ›    • Rejestrowanie niektórych gatunków zwierząt i roślin podlegających ochronie 1060
    ›    • Realizacja dotacji i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przyznanych limitów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1105
     Sprawy obywatelskie 2082
    ›    Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku 1118
    ›    Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych 2005
     Geodezja 9826
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) 7976
   Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania i rozstrzygania 3074
   Stan Twojej Sprawy 2710
   Udzielanie informacji publicznej na wniosek 4202
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1703
Nieodpłatna pomoc prawna
   Informacje ogólne 926
   Ogłoszenia 440
Wybory samorządowe
   Wybory 2014 1510
   Wybory 2010 2833
      Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury 1512
      Informacja dot. Urzędnika Wyborczego i Pełnomocnika ds. informatycznej obsługi terytorialnej komisji wyborczej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu 1190
BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu
   Zarząd Dróg Powiatowych 5191
     Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 966
     Wnioski do pobrania 2266
     Ogłoszenia o naborze 153
   Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 6133
     Dane jednostki 1674
     Dyrekcja 1545
     Podstawy prawne 1605
     Zasady organizacyjne 1614
     Rehabilitacja 1493
     Ogłoszenia Przetargów 60715
     Tablica ogłoszeń 862
     Redakcja Biuletynu 190
   Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach 2452
     Statut 660
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 11403
     Podstawa prawna, zakres obowiązków, kompetencje, zadania publiczne 4971
     Struktura 1403
     Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON 3274
     Zamówienia publiczne 7809
     Ogłoszenia o naborze 613
   Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu 32903
     Dane podstawowe 3044
    ›    Wykaz stanowisk i ich lokalizacja 2093
    ›    Zadania i status prawny 1419
     Struktura Urzędu 2852
    ›    Regulamin i struktura organizacyjna 1256
     Majątek jednostki 922
    ›    Bilans jednostki 1072
     Powiatowa Rada Rynku Pracy 1701
     Kontrole 994
    ›    Kontrola Zarządcza 915
    ›    Kontrole zewnętrzne 811
    ›    Kontrole wewnętrzne 835
     Aktualności 5241
    ›    Ogłoszenia 38264
    ›    Przetargi 4750
     Prawo pracy 1991
     Informacje dla bezrobotnych 1154
    ›    Uprawnienia i obowiązki 1473
    ›    Terminy wypłaty świadczeń 878
    ›    Informacje dla poszukujących pracy 847
    ›    Centrum Aktywizacji Zawodowej 953
    ›    Klub Pracy 830
    ›    Instrumenty Rynku Pracy 2157
    ›    Usługi Rynku Pracy 1844
    ›    Stawki, kwoty, wskaźniki 826
    ›    Elektroniczna rejestracja 701
     Informacje dla pracodawców 979
    ›    Instrumenty Rynku Pracy 2895
    ›    Usługi Rynku Pracy 1399
     Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 59b ustawy o promocji 16932
     PFRON 3294
     Europejski Fundusz Społeczny 1163
    ›    Projekty w realizacji 1144
    ›    Projekty zakończone 1240
    ›    Ewaluacja projektu 878
     Oferty pracy 2045
     Statystyka 1813
     Roczne sprawozdanie z działalności PUP 1324
     Informacja o rejestrze zbiorów danych 399
     Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 196
     Zasady udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu. 150
     Redakcja Biuletynu 364
   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 5037
     Zakres obowiązków i kompetencje 3013
     Statut 1326
     Procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 776
     Regulamin działalności Zespołu Orzekającego 730
     Ogłoszenia o naborze 143
   Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 3405
     Dokumentacja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 890
     Tablica ogłoszeń 15890
Inne
   Oświadczenia majątkowe 16817
     Rok 2002 1968
     Rok 2003 1127
    ›    Radni 1404
    ›    Członkowie Zarządu 1047
    ›    Skarbnik 895
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1086
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1870
     Rok 2004 1424
    ›    Radni 1042
    ›    Członkowie Zarządu 969
    ›    Skarbnik 855
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1039
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1127
     Rok 2005 1362
    ›    Radni 842
    ›    Członkowie Zarządu 743
    ›    Skarbnik 702
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 816
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 691
     Rok 2006 1900
    ›    Radni 1406
    ›    Starosta 1066
    ›    Skarbnik 733
    ›    Sekretarz 749
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1098
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1036
     Rok 2007 1330
    ›    Radni 835
    ›    Starosta 701
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 833
    ›    Sekretarz 662
    ›    Skarbnik 640
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 807
     Rok 2008 1377
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 885
    ›    Skarbnik 616
    ›    Sekretarz 671
    ›    Radni 806
    ›    Starosta 790
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1009
     Rok 2009 1398
    ›    Radni 1003
    ›    Starosta 766
    ›    Sekretarz 713
    ›    Skarbnik 696
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 948
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 815
     Rok 2010 2078
    ›    Radni 2854
    ›    Skarbnik 728
    ›    Sekretarz 750
    ›    Starosta 1239
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1118
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1168
     Rok 2011 1725
    ›    Skarbnik 762
    ›    Sekretarz 804
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1172
    ›    Starosta 846
    ›    Radni 1183
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1174
     Rok 2012 2134
    ›    Radni 1144
    ›    Starosta 888
    ›    Sekretarz 698
    ›    Skarbnik 691
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1142
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 975
     Rok 2013 1460
    ›    Radni 1073
    ›    Starosta 863
    ›    Sekretarz 608
    ›    Skarbnik 583
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1061
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 884
     Rok 2014 2603
    ›    Radni 2053
    ›    Starosta 937
    ›    Sekretarz 447
    ›    Skarbnik 489
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 724
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 690
     Rok 2015 1586
    ›    Starosta 607
    ›    Sekretarz 459
    ›    Skarbnik 505
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 985
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1082
    ›    Radni 1057
     Rok 2016 889
    ›    Radni 728
    ›    Starosta 285
    ›    Wicestarosta 200
    ›    Sekretarz 175
    ›    Skarbnik 191
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 653
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 653
   Jednostki Organizacyjne 7033
     Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza 2387
    ›    Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza 1436
     Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 3564
    ›    Statut Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 1816
     Zarząd Dróg Powiatowych 9605
    ›    Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych 1680
    ›    Statut Zarządu Dróg Powiatowych 2015
     Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 2094
    ›    Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 1477
     Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 5170
    ›    Statut Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 1263
     Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach 2498
    ›    Statut Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach 660
     Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 1915
    ›    Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 2538
     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2196
    ›    Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 1404
    ›    Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 2326
     Powiatowy Urząd Pracy 2119
    ›    Statut Powiatowego Urzędu Pracy 3311
     Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego w Wysokiej 2013
    ›    Statut Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego w Wysokiej 4062
     Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2115
    ›    Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1784
     Powiatowa Biblioteka Publiczna 1267
    ›    Statut Powiatowej Biblioteki Publicznej 1402
   Powiatowe służby, inspekcje i straże 6288
     Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu 5261
     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu 4646
     Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szydłowcu 2499
     Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Orońsku 2223
     Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 6081
   Organizacje pozarządowe 1624
     Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego 3214
    ›    Związek Powiatów Polskich 1311
     Związki członkowskie 266
     Sprawozdania z realizacji programu współpracy 437
   Rejestry, ewidencje i archiwa 5194
     Biuro Rady Powiatu 1434
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich 1449
     Wydział Budownictwa i Architektury 1515
     Wydział Komunikacji i Transportu 1631
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 1321
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa 1887
     Archiwum Zakładowe 2408
   Redakcja Biuletynu 3611