Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2237743
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ202449
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 202449
   Godziny urzędowania 9091
   Wydziały i Biura Starostwa 17544
     Kancelaria Starosty 1290
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich 3505
     Biuro Rady 2761
     Wydział Finansowy 2491
     Wydział Rozwoju i Infrastruktury 2691
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 3175
     Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 1187
     Wydział Budownictwa i Architektury 4519
     Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 6158
     Wydział Komunikacji i Transportu 6973
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa 3233
     Biuro Prawne 1891
     Powiatowy Rzecznik Konsumentów 1819
   Komunikaty/Ogłoszenia 17140
     Rok 2019 708
     Rok 2018 2324
     Rok 2017 2832
     Rok 2016 2594
     Rok 2015 3619
     Rok 2014 3821
     Rok 2013 2618
     Rok 2012 5116
     Rok 2011 4566
     Rok 2010 4435
     Rok 2009 6933
     Rok 2008 14578
     Rok 2007 11819
     Rok 2006 20465
     Rok 2005 2298
   Informacje o zgłoszeniach budowy 2546
     Rok 2019 211
     Rok 2018 823
     Rok 2017 774
     Rok 2016 857
     Rok 2015 805
   Informacje o wydanych pozwoleniach i zezwoleniach z zakresu gospodarki odpadami 1074
     Rok 2018 188
     Rok 2017 339
     Rok 2016 424
     Rok 2012 - 2015 388
   Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 32368
     Rok 2019 1661
     Rok 2018 7049
     Rok 2017 4844
     Rok 2016 3945
     Rok 2015 1142
     Rok 2014 3356
     Rok 2013 3198
     Rok 2012 4447
     Rok 2009 6535
     Rok 2008 8110
     Rok 2007 6004
Organy
   Starosta 8742
     Kompetencje 4274
     Kontakt 1963
     Dyżury 1872
     Zarządzenia 2761
     Decyzje i inne akty administracyjne 1865
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1708
   Wicestarosta 6119
   Sekretarz Powiatu 4913
   Skarbnik Powiatu 4962
   Rada Powiatu 8130
     Skład Rady Powiatu 4784
     Kompetencje i tryb działania 2399
     Sesje 1954
    ›    Planowane - harmonogram roczny 2462
    ›    Obrady Rady Powiatu Szydłowieckiego na żywo 664
    ›    Nagrania obrad Rady Powiatu w Szydłowcu 571
     Uchwały Rady Powiatu 2259
     Imienne wykazy głosowań radnych 119
     Protokoły z Sesji Rady Powiatu 1797
     Interpelacje i zapytania radnych 248
    ›    Kadencja 2018 - 2023 487
     Kluby radnych 30
    ›    Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości 18
     Dyżury radnych 1831
     Kontakt z radnymi 1985
   Zarząd Powiatu 6231
     Skład Zarządu 2486
     Kompetencje i tryb działania 1630
     Uchwały Zarządu Powiatu 2111
   Komisje Rady 4330
     Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 1531
    ›    Skład osobowy 1438
    ›    Plan pracy 1176
     Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny 1456
    ›    Skład osobowy 1274
    ›    Plan pracy 1386
     Komisja Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa 1507
    ›    Skład osobowy 1323
    ›    Plan pracy 1271
     Komisja Rewizyjna 1413
    ›    Skład osobowy 1270
    ›    Plan pracy 1131
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 36
    ›    Skład osobowy 37
Prawo Lokalne
   Statut 6988
   Regulamin 9845
   Uchwały Rady Powiatu 8184
     Rok 2019 225
     Rok 2018 1114
     Rok 2017 1505
     Rok 2016 1534
     Rok 2015 2032
     Rok 2014 1070
    ›    I kwartał 1128
    ›    II kwartał 1159
    ›    III kwartał 875
    ›    IV kwartał 1532
     Rok 2013 1011
    ›    I kwartał 1819
    ›    II kwartał 1775
    ›    III kwartał 1002
    ›    IV kwartał 1636
     Rok 2012 1292
    ›    I kwartał 2472
    ›    II kwartał 2364
    ›    III kwartał 1364
    ›    IV kwartał 2423
     Rok 2011 1344
    ›    I kwartał 2924
    ›    II kwartał 2291
    ›    III kwartał 1068
    ›    IV kwartał 3523
     Rok 2010 1161
    ›    I kwartał 2187
    ›    II kwartał 3123
    ›    III kwartał 1380
    ›    IV kwartał 2836
     Rok 2009 1108
    ›    I kwartał 1642
    ›    II kwartał 2444
    ›    III kwartał 1644
    ›    IV kwartał 2594
     Rok 2008 1149
    ›    I kwartał 1451
    ›    II kwartał 3315
    ›    III kwartał 1221
    ›    IV kwartał 2634
     Rok 2007 1260
    ›    I kwartał 1572
    ›    II kwartał 2327
    ›    III kwartał 1389
    ›    IV kwartał 1930
     Rok 2006 1402
    ›    I kwartał 2687
    ›    II kwartał 1821
    ›    III kwartał 1574
    ›    IV kwartał 3254
     Rok 2005 1262
    ›    I kwartał 2349
    ›    II kwartał 2917
    ›    III kwartał 1972
    ›    IV kwartał 2180
     Rok 2004 1250
    ›    I kwartał 2229
    ›    II kwatał 4147
    ›    III kwartał 2185
    ›    IV kwartał 2250
     Rok 2003 1200
    ›    I Kwartał 2154
    ›    II Kwartał 2715
    ›    III Kwartał 1894
    ›    IV Kwartał 2953
     Rok 2002 1158
    ›    IV Kwartał 2316
   Uchwały Zarządu Powiatu 6754
     Rok 2019 111
     Rok 2018 600
     Rok 2017 722
     Rok 2016 971
     Rok 2015 1442
     Rok 2014 2877
     Rok 2013 4379
     Rok 2012 5150
     Rok 2011 6286
   Informacje Urzędu 6542
     Zarządzenia Starosty 3360
    ›    Rok 2003 3723
    ›    Rok 2004 4221
    ›    Rok 2005 2467
    ›    Rok 2006 3707
    ›    Rok 2007 4259
    ›    Rok 2002 3423
    ›    Rok 2001 2585
    ›    Rok 2008 3538
    ›    Rok 2009 4562
    ›    Rok 2010 3054
    ›    Rok 2011 5265
    ›    Rok 2012 3890
    ›    Rok 2013 2825
    ›    Rok 2014 2516
    ›    Rok 2015 1403
    ›    Rok 2016 919
    ›    Rok 2017 1036
    ›    Rok 2018 545
    ›    Rok 2019 265
    ›    Rok 2004 894
    ›    Rok 2005 990
    ›    Rok 2004 973
    ›    Rok 2005 1275
    ›    Rok 2006 2609
    ›    Rok 2012 868
     Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1735
   Strategia Rozwoju Powiatu 7588
   Powiatowy Program Ochrony Środowiska i Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami 5348
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu 245
Finanse i Mienie Powiatu
   Umowy 1988
     Rok 2012 1012
   Finanse Powiatu 4182
     Finanse 2019 93
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2019 91
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2025 22
    ›    Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 9
    ›    Bilanse jednostek budżetowych 41
     Finanse 2018 188
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 181
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2018 152
     Finanse 2017 272
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2017 374
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 230
     Finanse 2016 453
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2016 386
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2016, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ. 360
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 520
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015 300
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 329
     Finanse 2015 695
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2015 619
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015 - 2020 490
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 565
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2015, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 394
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014 404
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 406
     Finanse 2014 551
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015 485
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020 469
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 497
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2014 514
     Finanse 2013 1059
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2013 821
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu 543
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019 579
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok 472
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013 449
     Finanse 2012 1146
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu 947
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017 832
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2012 1187
    ›    Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego przez Powiat Szydłowiecki w Uchwale Budżetowej na rok 2012 deficytu 747
    ›    Opinia RIO o prawidłowości planowanej przez Powiat Szydłowiecki kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową 816
    ›    Opinia RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szydłowieckiego o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2011 803
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011 644
    ›    Opinia RIO o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu budżetu za I półrocze roku 2012, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ 688
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012 386
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok 495
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu 1153
     Finanse 2011 1149
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2011 1282
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu przez Powiat Szydłowiecki obligacji komunalnych 774
     Finanse 2010 1115
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2010 1153
     Finanse 2009 1157
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2009 943
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne 848
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2008 849
     Finanse 2008 976
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu na rok 2008 648
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne 657
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2007 1068
     Finanse 2007 910
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu 766
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu 789
    ›    Sprawozdanie o stanie należności 802
    ›    Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 822
    ›    Sprawozdanie o stanie zobowiązań 830
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2006 1255
     Finanse 2006 843
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu 789
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu 744
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2006 753
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2005 1394
     Finanse 2005 846
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2004 1096
     Finanse 2004 840
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2003 2093
     Finanse 2003 830
   Majątek Powiatu 3685
     Informacja o mieniu powiatu 2017
     Informacja o długu publicznym 1543
Zamówienia Publiczne / Oferty
   Roczny plan zamówień publicznych 1067
   Ogłoszenia przetargów 5341
   Archiwum 2665
    ›    Rok 2003 6663
    ›    Rok 2004 5814
    ›    Rok 2005 20521
    ›    Rok 2006 20336
    ›    Rok 2007 18059
    ›    Rok 2008 15377
    ›    Rok 2009 13438
    ›    Rok 2010 47210
    ›    Rok 2011 11850
    ›    Rok 2012 10705
    ›    Rok 2013 16546
    ›    Rok 2014 27870
    ›    Rok 2015 63898
    ›    Rok 2016 23812
    ›    Rok 2017 8391
     Przetargi 517
    ›    Rok 2018 15012
    ›    Rok 2006 6273
    ›    Rok 2007 7200
    ›    Rok 2008 4469
    ›    Rok 2009 3359
    ›    Rok 2010 4509
    ›    Rok 2011 4720
    ›    Rok 2012 4709
    ›    Rok 2013 3530
    ›    Rok 2014 3280
     Informacje o Wynikach Przetargów 1044
   Oferty / Dotacje 13787
     Rok 2019 4187
     Rok 2018 17597
     Rok 2017 16500
     Rok 2016 25008
     Rok 2015 11187
     Rok 2014 2873
     Rok 2013 1783
     Rok 2012 1822
     Rok 2011 1796
     Rok 2010 2267
     Rok 2009 6203
     Rok 2008 1173
     Rok 2007 7403
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 7112
     Budownictwo 4906
    ›    Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę 6953
    ›    Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 1758
    ›    Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu 1463
    ›    Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na innego inwestora 1636
    ›    Wydawanie pozwolenia na rozbiórkę 1958
    ›    Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę / rozbiórkę / remont 7655
    ›    Wniosek o wydanie dziennika budowy 2577
    ›    Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej 391
    ›    Wydanie decyzji o nięzbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości 200
     Komunikacja i transport 4198
    ›    Wydanie prawa jazdy po egzaminie 6545
    ›    Wymiana praw jazdy 3023
    ›    Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy 2251
    ›    Wydanie międzynarodowych praw jazdy 1503
    ›    Wydanie zatrzymanego prawa jazdy 1536
    ›    Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy 1425
    ›    Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców 1247
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 1377
    ›    Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów 1294
    ›    Rejestracja pojazdu 9701
    ›    Czasowa rejestracja pojazdu 1764
    ›    Wyrejestrowanie pojazdu 2913
    ›    Zawiadomienie o zbyciu pojazdu 1813
    ›    Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika 5304
    ›    Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej 2302
    ›    Wydanie wtórnika karty pojazdu 1346
    ›    Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne 32204
    ›    Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym 1590
    ›    Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego 1343
    ›    Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy 2225
    ›    Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy 2337
    ›    Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy 1780
    ›    Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg 1507
     Edukacja, zdrowie, kultura i sport 1869
    ›    • Wydawanie skierowań do Zakładu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczego w Szydłowcu 4957
    ›    • Nadanie szkole lub placówce niepublicznej uprawnień szkoły publicznej 1519
    ›    • Kierowanie - na wniosek rodziców - na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły specjalnej lub ośrodka szkolno-wychowawczego na terenie najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek 1032
    ›    • Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych 1143
    ›    • Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej 1074
    ›    • Przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego (na wniosek zainteresowanego nauczyciela) i nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 1342
     Ochrona środowiska 2041
    ›    • Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 1152
    ›    • Wydawanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami 1483
    ›    • Udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż 4666
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska 1293
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych 1181
    ›    • Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1142
    ›    • Uzgadnianie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, lub na zmianę sposobu użytkowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1153
    ›    • Sprawowanie nadzoru nad właściwą gospodarką leśną, związaną z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych, ochronnych, przeciwpożarowych, zwalczających szkodniki, przebudowa drzewostanów bądź ponownego zalesienia 1453
    ›    • Przyjmowanie wniosków (zgłoszeń) od właścicieli lasów na wyrąb drzew, sprawdzanie stanu prawnego i cechowanie oraz wydawanie „Świadectw legalności pozyskania drewna” 1299
    ›    • Zawieranie umów i zatwierdzanie planów łowieckich oraz rozliczanie funduszów dzierżawnych na poszczególne gminy i nadleśnictwa 1170
    ›    • Wydawanie pozwoleń na hodowanie i trzymanie Chartów rasowych lub ich mieszkańców 1214
    ›    • Rejestrowanie niektórych gatunków zwierząt i roślin podlegających ochronie 1100
    ›    • Realizacja dotacji i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przyznanych limitów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1155
     Sprawy obywatelskie 2165
    ›    Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku 1201
    ›    Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych 2263
     Geodezja 10955
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) 8621
   Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania i rozstrzygania 3312
   Stan Twojej Sprawy 2945
   Udzielanie informacji publicznej na wniosek 4475
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1850
Nieodpłatna pomoc prawna
   Informacje ogólne 1204
   Ogłoszenia 177
   Archiwum 95
     Rok 2017 937
Wybory samorządowe
   Wybory 2018 970
     WYNIKI WYBORÓW- Protokół z wyborów do Sejmiku Województwa 78
     WYNIKI WYBORÓW - Protokół z wyborów do Rady Powiatu Szydłowieckiego 288
     Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 130
     Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu I o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 127
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury 177
     Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu 139
     Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 59
     Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Szydłowcu 160
     Obwieszczenie w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej 105
     Kalendarz wyborczy 221
   Wybory 2014 1837
   Wybory 2010 2992
      Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury 1616
      Informacja dot. Urzędnika Wyborczego i Pełnomocnika ds. informatycznej obsługi terytorialnej komisji wyborczej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu 1262
BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu
   Zarząd Dróg Powiatowych 5991
     Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 1093
     Wnioski do pobrania 2998
     Ogłoszenia o naborze 284
     Sprawozdania finansowe 18
   Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 6774
     Dane jednostki 1748
     Dyrekcja 1642
     Podstawy prawne 1676
     Zasady organizacyjne 1683
     Rehabilitacja 1553
     Ogłoszenia Przetargów 83929
     Tablica ogłoszeń 1043
     Sprawozdania 20
     Klauzula informacyjna 46
     Redakcja Biuletynu 271
   Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaziskach 2883
     Statut 702
     Klauzula informacyjna 80
     Sprawozdania 18
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 12250
     Podstawa prawna, zakres obowiązków, kompetencje, zadania publiczne 5585
     Struktura 1513
     Klauzula informacyjna 128
     Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON 3503
     Zamówienia publiczne 23078
     Ogłoszenia o naborze 1302
     Sprawozdania finansowe 27
   Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu 35385
     Dane podstawowe 3409
    ›    Wykaz stanowisk i ich lokalizacja 2265
    ›    Zadania i status prawny 1493
     Struktura Urzędu 2920
    ›    Regulamin i struktura organizacyjna 1335
     Majątek jednostki 975
    ›    Bilans jednostki 1129
     Powiatowa Rada Rynku Pracy 1828
     Kontrole 1094
    ›    Kontrola Zarządcza 1026
    ›    Kontrole zewnętrzne 898
    ›    Kontrole wewnętrzne 947
     Aktualności 5392
    ›    Ogłoszenia 38716
    ›    Przetargi 5764
     Prawo pracy 2066
     Informacje dla bezrobotnych 1231
    ›    Uprawnienia i obowiązki 1584
    ›    Terminy wypłaty świadczeń 992
    ›    Informacje dla poszukujących pracy 898
    ›    Centrum Aktywizacji Zawodowej 1021
    ›    Klub Pracy 886
    ›    Instrumenty Rynku Pracy 2206
    ›    Usługi Rynku Pracy 1911
    ›    Stawki, kwoty, wskaźniki 880
    ›    Elektroniczna rejestracja 770
     Informacje dla pracodawców 1046
    ›    Instrumenty Rynku Pracy 2952
    ›    Usługi Rynku Pracy 1457
     Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 59b ustawy o promocji 17113
     PFRON 3481
     Europejski Fundusz Społeczny 1222
    ›    Projekty w realizacji 1223
    ›    Projekty zakończone 1278
    ›    Ewaluacja projektu 925
     Oferty pracy 2731
     Statystyka 1944
     Roczne sprawozdanie z działalności PUP 1502
     Ochrona danych osobowych 457
     Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 235
     Zasady udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu. 211
     Redakcja Biuletynu 502
   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 5614
     Zakres obowiązków i kompetencje 3269
     Statut 1383
     Procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 828
     Regulamin działalności Zespołu Orzekającego 793
     Ogłoszenia o naborze 225
     Klauzula informacyjna 101
     Sprawozdania finansowe 5
   Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 4043
     Dokumentacja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 989
     Tablica ogłoszeń 20670
     Sprawozdania finansowe jednostki 86
     Klauzula informacyjna 68
Inne
   Oświadczenia majątkowe 19479
     Rok 2002 2040
     Rok 2003 1219
    ›    Radni 1558
    ›    Członkowie Zarządu 1090
    ›    Skarbnik 964
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1198
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1992
     Rok 2004 1469
    ›    Radni 1087
    ›    Członkowie Zarządu 1011
    ›    Skarbnik 892
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1086
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1163
     Rok 2005 1413
    ›    Radni 898
    ›    Członkowie Zarządu 782
    ›    Skarbnik 749
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 862
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 746
     Rok 2006 1997
    ›    Radni 1480
    ›    Starosta 1114
    ›    Skarbnik 778
    ›    Sekretarz 809
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1176
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1084
     Rok 2007 1413
    ›    Radni 884
    ›    Starosta 746
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 875
    ›    Sekretarz 739
    ›    Skarbnik 691
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 862
     Rok 2008 1457
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 933
    ›    Skarbnik 667
    ›    Sekretarz 716
    ›    Radni 854
    ›    Starosta 873
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1098
     Rok 2009 1517
    ›    Radni 1077
    ›    Starosta 818
    ›    Sekretarz 788
    ›    Skarbnik 736
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 987
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 871
     Rok 2010 2146
    ›    Radni 3060
    ›    Skarbnik 771
    ›    Sekretarz 793
    ›    Starosta 1465
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1182
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1391
     Rok 2011 1775
    ›    Skarbnik 803
    ›    Sekretarz 853
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1233
    ›    Starosta 883
    ›    Radni 1228
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1220
     Rok 2012 2211
    ›    Radni 1193
    ›    Starosta 934
    ›    Sekretarz 752
    ›    Skarbnik 777
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1233
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1021
     Rok 2013 1521
    ›    Radni 1122
    ›    Starosta 920
    ›    Sekretarz 669
    ›    Skarbnik 628
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1135
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 955
     Rok 2014 2741
    ›    Radni 2221
    ›    Starosta 1002
    ›    Sekretarz 507
    ›    Skarbnik 530
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 776
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 759
     Rok 2015 1713
    ›    Starosta 691
    ›    Sekretarz 510
    ›    Skarbnik 557
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1067
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1160
    ›    Radni 1304
     Rok 2016 1440
    ›    Radni 1022
    ›    Starosta 456
    ›    Wicestarosta 300
    ›    Sekretarz 250
    ›    Skarbnik 283
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 983
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1000
     Rok 2017 1414
    ›    Radni 1118
    ›    Starosta 323
    ›    Wicestarosta 248
    ›    Sekretarz Powiatu 258
    ›    Skarbnik Powiatu 288
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1181
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1041
     Rok 2018 591
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 355
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 406
   Kontrole 39
     Kontrole zewnętrzne w Starostwie Powiatowym 18
   Jednostki Organizacyjne 7551
     Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza 2739
    ›    Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza 1501
     Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 4233
    ›    Statut Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 1936
     Zarząd Dróg Powiatowych 10893
    ›    Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych 1862
    ›    Statut Zarządu Dróg Powiatowych 2233
     Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 2370
    ›    Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 1544
     Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 5688
    ›    Statut Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 1351
     Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach 2781
    ›    Statut Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach 721
     Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 2181
    ›    Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 2902
     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2468
    ›    Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 1474
    ›    Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 2440
     Powiatowy Urząd Pracy 2250
    ›    Statut Powiatowego Urzędu Pracy 3373
     Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego w Wysokiej 2208
    ›    Statut Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego w Wysokiej 4228
     Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2316
    ›    Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1859
     Powiatowa Biblioteka Publiczna 1473
    ›    Statut Powiatowej Biblioteki Publicznej 1493
   Powiatowe służby, inspekcje i straże 6566
     Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu 5704
     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu 5177
     Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szydłowcu 2785
     Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Orońsku 2508
     Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 7159
   Organizacje pozarządowe 1867
     Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego 3542
    ›    Związek Powiatów Polskich 1352
     Związki członkowskie 313
     Sprawozdania z realizacji programu współpracy 505
   Petycje 154
     Rok 2018 89
   Rejestry, ewidencje i archiwa 5503
     Biuro Rady Powiatu 1509
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich 1520
     Wydział Budownictwa i Architektury 1699
     Wydział Komunikacji i Transportu 1736
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 1357
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa 2008
     Archiwum Zakładowe 2908
   Klauzula informacyjna 226
   Redakcja Biuletynu 3758