główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 6796
   Dane podstawowe 206558
   Godziny urzędowania 9457
   Wydziały i Biura Starostwa 18674
     Kancelaria Starosty 1412
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich 3623
     Biuro Rady 2850
     Wydział Finansowy 2575
     Wydział Rozwoju i Infrastruktury 2783
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 3315
     Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 1273
     Wydział Budownictwa i Architektury 4734
     Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 6423
     Wydział Komunikacji i Transportu 7327
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa 3398
     Biuro Prawne 1958
     Powiatowy Rzecznik Konsumentów 1888
   Komunikaty/Ogłoszenia 18048
     Rok 2019 2242
     Rok 2018 2633
     Rok 2017 3118
     Rok 2016 2712
     Rok 2015 3797
     Rok 2014 3916
     Rok 2013 2687
     Rok 2012 5221
     Rok 2011 4652
     Rok 2010 4498
     Rok 2009 6993
     Rok 2008 14687
     Rok 2007 11900
     Rok 2006 20562
     Rok 2005 2339
   Informacje o zgłoszeniach budowy 2929
     Rok 2019 545
     Rok 2018 913
     Rok 2017 858
     Rok 2016 915
     Rok 2015 855
   Informacje o wydanych pozwoleniach i zezwoleniach z zakresu gospodarki odpadami 1214
     Rok 2018 245
     Rok 2017 380
     Rok 2016 471
     Rok 2012 - 2015 429
   Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy 34798
     Rok 2019 5030
     Rok 2018 7351
     Rok 2017 4966
     Rok 2016 4009
     Rok 2015 1192
     Rok 2014 3410
     Rok 2013 3263
     Rok 2012 4554
     Rok 2009 6722
     Rok 2008 8198
     Rok 2007 6070
Organy
   Starosta 9007
     Kompetencje 4345
     Kontakt 2027
     Dyżury 1923
     Zarządzenia 2890
   Wicestarosta 6326
   Sekretarz Powiatu 5166
   Skarbnik Powiatu 5085
   Rada Powiatu 8659
     Skład Rady Powiatu 5067
     Kompetencje i tryb działania 2462
     Sesje 2215
    ›    Planowane - harmonogram roczny 2669
    ›    Obrady Rady Powiatu Szydłowieckiego na żywo 1179
    ›    Nagrania obrad Rady Powiatu w Szydłowcu 1176
     Uchwały Rady Powiatu 2420
     Imienne wykazy głosowań radnych 242
     Protokoły z Sesji Rady Powiatu 1893
     Interpelacje i zapytania radnych 432
    ›    Kadencja 2018 - 2023 915
     Kluby radnych 97
    ›    Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości 69
     Dyżury radnych 1920
     Kontakt z radnymi 2074
   Zarząd Powiatu 6473
     Skład Zarządu 2595
     Kompetencje i tryb działania 1701
     Uchwały Zarządu Powiatu 2269
     Raport o stanie powiatu 60
    ›    Raport o stanie powiatu szydłowieckiego za 2018 r. 46
   Komisje Rady 4454
     Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 1574
    ›    Skład osobowy 1495
    ›    Plan pracy 1245
     Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny 1522
    ›    Skład osobowy 1335
    ›    Plan pracy 1449
     Komisja Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa 1580
    ›    Skład osobowy 1381
    ›    Plan pracy 1331
     Komisja Rewizyjna 1458
    ›    Skład osobowy 1336
    ›    Plan pracy 1202
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 87
    ›    Skład osobowy 89
Prawo Lokalne
   Statut 7187
   Regulamin 10209
   Uchwały Rady Powiatu 8625
     Rok 2019 1017
     Rok 2018 1540
     Rok 2017 1765
     Rok 2016 1701
     Rok 2015 2211
     Rok 2014 1127
    ›    I kwartał 1199
    ›    II kwartał 1292
    ›    III kwartał 949
    ›    IV kwartał 1657
     Rok 2013 1071
    ›    I kwartał 1911
    ›    II kwartał 1873
    ›    III kwartał 1058
    ›    IV kwartał 1729
     Rok 2012 1363
    ›    I kwartał 2584
    ›    II kwartał 2480
    ›    III kwartał 1435
    ›    IV kwartał 2544
     Rok 2011 1393
    ›    I kwartał 3027
    ›    II kwartał 2375
    ›    III kwartał 1132
    ›    IV kwartał 3646
     Rok 2010 1200
    ›    I kwartał 2263
    ›    II kwartał 3214
    ›    III kwartał 1431
    ›    IV kwartał 2917
     Rok 2009 1152
    ›    I kwartał 1716
    ›    II kwartał 2523
    ›    III kwartał 1704
    ›    IV kwartał 2681
     Rok 2008 1188
    ›    I kwartał 1517
    ›    II kwartał 3414
    ›    III kwartał 1276
    ›    IV kwartał 2718
     Rok 2007 1301
    ›    I kwartał 1631
    ›    II kwartał 2405
    ›    III kwartał 1442
    ›    IV kwartał 2000
     Rok 2006 1445
    ›    I kwartał 2786
    ›    II kwartał 1886
    ›    III kwartał 1631
    ›    IV kwartał 3362
     Rok 2005 1302
    ›    I kwartał 2419
    ›    II kwartał 3009
    ›    III kwartał 2039
    ›    IV kwartał 2246
     Rok 2004 1285
    ›    I kwartał 2294
    ›    II kwatał 4260
    ›    III kwartał 2249
    ›    IV kwartał 2320
     Rok 2003 1246
    ›    I Kwartał 2219
    ›    II Kwartał 2785
    ›    III Kwartał 1958
    ›    IV Kwartał 3036
     Rok 2002 1195
    ›    IV Kwartał 2402
   Uchwały Zarządu Powiatu 7090
     Rok 2019 712
     Rok 2018 840
     Rok 2017 923
     Rok 2016 1118
     Rok 2015 1545
     Rok 2014 2977
     Rok 2013 4476
     Rok 2012 5253
     Rok 2011 6401
   Zarządzenia Starosty 3860
     Rok 2019 1707
     Rok 2018 845
     Rok 2017 1311
     Rok 2016 1067
     Rok 2015 1544
     Rok 2014 2619
     Rok 2013 2962
     Rok 2012 4017
     Rok 2011 5416
     Rok 2010 3144
     Rok 2009 4711
     Rok 2008 3642
     Rok 2007 4364
     Rok 2006 3788
     Rok 2005 2538
     Rok 2004 4326
     Rok 2003 3811
     Rok 2002 3525
     Rok 2001 2703
   Programy i strategie 128
     Strategia Rozwoju Powiatu 7787
     Powiatowy Program Ochrony Środowiska i Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami 5462
Finanse i Mienie Powiatu
   Umowy 2082
     Rok 2012 1053
   Finanse Powiatu 4363
     Finanse 2019 196
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2019 249
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2025 73
    ›    Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 40
    ›    Bilanse jednostek budżetowych 86
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 60
     Finanse 2018 268
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 257
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2018 211
     Finanse 2017 314
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2017 444
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 279
     Finanse 2016 507
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2016 423
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2016, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ. 414
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 612
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015 343
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 388
     Finanse 2015 731
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2015 673
    ›    Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015 - 2020 547
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu 602
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2015, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 446
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014 441
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 463
     Finanse 2014 591
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015 521
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020 516
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki 555
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2014 560
     Finanse 2013 1098
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2013 871
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu 578
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019 620
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok 512
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013 492
     Finanse 2012 1185
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu 1031
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017 871
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2012 1246
    ›    Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego przez Powiat Szydłowiecki w Uchwale Budżetowej na rok 2012 deficytu 797
    ›    Opinia RIO o prawidłowości planowanej przez Powiat Szydłowiecki kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową 869
    ›    Opinia RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szydłowieckiego o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2011 839
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011 696
    ›    Opinia RIO o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu budżetu za I półrocze roku 2012, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ 744
    ›    Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012 439
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok 557
    ›    Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu 1190
     Finanse 2011 1195
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2011 1319
    ›    Opinia RIO o możliwości wykupu przez Powiat Szydłowiecki obligacji komunalnych 811
     Finanse 2010 1153
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2010 1188
     Finanse 2009 1193
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2009 987
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne 894
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2008 894
     Finanse 2008 1011
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu na rok 2008 694
    ›    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne 711
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2007 1131
     Finanse 2007 949
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu 816
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu 834
    ›    Sprawozdanie o stanie należności 848
    ›    Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 874
    ›    Sprawozdanie o stanie zobowiązań 890
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2006 1302
     Finanse 2006 875
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu 835
    ›    Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu 790
    ›    Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2006 799
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2005 1441
     Finanse 2005 880
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2004 1150
     Finanse 2004 881
    ›    Uchwała budżetowa na rok 2003 2139
     Finanse 2003 864
   Majątek Powiatu 3791
     Informacja o mieniu powiatu 2062
     Informacja o długu publicznym 1586
Zamówienia Publiczne / Oferty
   Roczny plan zamówień publicznych 1364
   Ogłoszenia przetargów 13212
   Archiwum 2939
    ›    Rok 2003 6733
    ›    Rok 2004 5904
    ›    Rok 2005 20660
    ›    Rok 2006 20437
    ›    Rok 2007 18168
    ›    Rok 2008 15477
    ›    Rok 2009 13581
    ›    Rok 2010 47302
    ›    Rok 2011 11961
    ›    Rok 2012 10827
    ›    Rok 2013 16640
    ›    Rok 2014 28709
    ›    Rok 2015 70727
    ›    Rok 2016 26241
    ›    Rok 2017 9120
     Przetargi 696
    ›    Rok 2018 19005
    ›    Rok 2006 6351
    ›    Rok 2007 7276
    ›    Rok 2008 4565
    ›    Rok 2009 3439
    ›    Rok 2010 4587
    ›    Rok 2011 4811
    ›    Rok 2012 4799
    ›    Rok 2013 3618
    ›    Rok 2014 3438
     Informacje o Wynikach Przetargów 1158
   Zapytania ofertowe / Dotacje 14715
     Rok 2019 14118
     Rok 2018 17823
     Rok 2017 16614
     Rok 2016 25731
     Rok 2015 11264
     Rok 2014 2918
     Rok 2013 1834
     Rok 2012 1867
     Rok 2011 1842
     Rok 2010 2309
     Rok 2009 6241
     Rok 2008 1225
     Rok 2007 7445
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 7516
     Budownictwo 5315
    ›    Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę 7295
    ›    Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 1821
    ›    Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu 1525
    ›    Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na innego inwestora 1759
    ›    Wydawanie pozwolenia na rozbiórkę 2110
    ›    Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę / rozbiórkę / remont 8429
    ›    Wniosek o wydanie dziennika budowy 3149
    ›    Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej 486
    ›    Wydanie decyzji o nięzbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości 258
     Komunikacja i transport 4514
    ›    Wydanie prawa jazdy po egzaminie 7082
    ›    Wymiana praw jazdy 3269
    ›    Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy 2395
    ›    Wydanie międzynarodowych praw jazdy 1606
    ›    Wydanie zatrzymanego prawa jazdy 1739
    ›    Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy 1551
    ›    Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców 1312
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 1504
    ›    Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów 1384
    ›    Rejestracja pojazdu 10931
    ›    Czasowa rejestracja pojazdu 1928
    ›    Wyrejestrowanie pojazdu 3210
    ›    Zawiadomienie o zbyciu pojazdu 2097
    ›    Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika 6182
    ›    Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej 2496
    ›    Wydanie wtórnika karty pojazdu 1440
    ›    Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne 36859
    ›    Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym 1766
    ›    Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego 1396
    ›    Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy 2327
    ›    Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy 2482
    ›    Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy 1918
    ›    Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg 1661
     Edukacja, zdrowie, kultura i sport 1979
    ›    • Wydawanie skierowań do Zakładu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczego w Szydłowcu 5120
    ›    • Nadanie szkole lub placówce niepublicznej uprawnień szkoły publicznej 1585
    ›    • Kierowanie - na wniosek rodziców - na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły specjalnej lub ośrodka szkolno-wychowawczego na terenie najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek 1089
    ›    • Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych 1196
    ›    • Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej 1126
    ›    • Przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego (na wniosek zainteresowanego nauczyciela) i nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 1402
     Ochrona środowiska 2189
    ›    • Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 1210
    ›    • Wydawanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami 1543
    ›    • Udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż 4739
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska 1390
    ›    • Wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych 1230
    ›    • Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1194
    ›    • Uzgadnianie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, lub na zmianę sposobu użytkowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1192
    ›    • Sprawowanie nadzoru nad właściwą gospodarką leśną, związaną z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych, ochronnych, przeciwpożarowych, zwalczających szkodniki, przebudowa drzewostanów bądź ponownego zalesienia 1500
    ›    • Przyjmowanie wniosków (zgłoszeń) od właścicieli lasów na wyrąb drzew, sprawdzanie stanu prawnego i cechowanie oraz wydawanie „Świadectw legalności pozyskania drewna” 1349
    ›    • Zawieranie umów i zatwierdzanie planów łowieckich oraz rozliczanie funduszów dzierżawnych na poszczególne gminy i nadleśnictwa 1218
    ›    • Wydawanie pozwoleń na hodowanie i trzymanie Chartów rasowych lub ich mieszkańców 1251
    ›    • Rejestrowanie niektórych gatunków zwierząt i roślin podlegających ochronie 1152
    ›    • Realizacja dotacji i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przyznanych limitów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1207
     Sprawy obywatelskie 2245
    ›    Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku 1261
    ›    Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych 2421
     Geodezja 11730
    ›    Wydawanie wypisów / wypisów i wyrysów / wyrysów z ewidencji gruntów i budynków 316
    ›    Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 295
    ›    Skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu 108
    ›    Postępowanie administracyjne w zakresie dokonywania zmian w ewidencji gruntów i budynków 171
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) 8963
   Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania i rozstrzygania 3481
   Stan Twojej Sprawy 3424
   Udzielanie informacji publicznej na wniosek 4605
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1935
Nieodpłatna pomoc prawna
   Informacje ogólne 1325
   Ogłoszenia 67
   Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa działających na terenie powiatu szydłowieckiego 118
   Archiwum 185
     Rok 2018 316
     Rok 2017 1120
Wybory samorządowe
   Wybory 2018 1153
     WYNIKI WYBORÓW- Protokół z wyborów do Sejmiku Województwa 133
     WYNIKI WYBORÓW - Protokół z wyborów do Rady Powiatu Szydłowieckiego 368
     Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 176
     Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu I o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 177
     Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury 608
     Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu 219
     Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 94
     Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Szydłowcu 267
     Obwieszczenie w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej 147
     Kalendarz wyborczy 302
   Wybory 2014 1974
   Wybory 2010 3103
      Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury 1680
      Informacja dot. Urzędnika Wyborczego i Pełnomocnika ds. informatycznej obsługi terytorialnej komisji wyborczej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu 1345
BIP Jednostek Organizacyjnych Powiatu
   Zarząd Dróg Powiatowych 6494
     Komunikaty/Ogłoszenia 5
     Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 1182
     Wnioski do pobrania 3516
     Ogłoszenia o naborze 402
     Sprawozdania finansowe 67
     Petycje 27
   Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 7381
     Ogólna charakterystyka Domu 1832
     Podstawy prawne 1771
     Zasady organizacyjne 1791
     Charakterystyka świadczonych usług 70
     Tryb kierowania i odpłatność za pobyt w DPS "DK" w Łaziskach 72
     Aktualności 72
     Zamówienia publiczne 96542
     Tablica ogłoszeń 1238
     Sprawozdania 89
     Klauzula informacyjna 122
     Redakcja Biuletynu 323
   Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaziskach 3267
     Statut 762
     Klauzula informacyjna 130
     Sprawozdania 52
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 12701
     Podstawa prawna, zakres obowiązków, kompetencje, zadania publiczne 5907
     Struktura 1600
     Klauzula informacyjna 207
     Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON 3763
     Zamówienia publiczne 31215
     Ogłoszenia o naborze 1811
     Sprawozdania finansowe 73
     Petycje 87
   Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu 36606
     Dane podstawowe 3660
    ›    Wykaz stanowisk i ich lokalizacja 2414
    ›    Zadania i status prawny 1558
     Struktura Urzędu 2995
    ›    Regulamin i struktura organizacyjna 1431
     Majątek jednostki 1028
    ›    Bilans jednostki 1169
     Powiatowa Rada Rynku Pracy 2001
     Kontrole 1147
    ›    Kontrola Zarządcza 1098
    ›    Kontrole zewnętrzne 934
    ›    Kontrole wewnętrzne 1005
     Aktualności 5498
    ›    Ogłoszenia 39318
    ›    Przetargi 6506
     Prawo pracy 2124
     Informacje dla bezrobotnych 1330
    ›    Uprawnienia i obowiązki 1659
    ›    Terminy wypłaty świadczeń 1177
    ›    Informacje dla poszukujących pracy 957
    ›    Centrum Aktywizacji Zawodowej 1098
    ›    Klub Pracy 944
    ›    Instrumenty Rynku Pracy 2284
    ›    Usługi Rynku Pracy 1962
    ›    Stawki, kwoty, wskaźniki 947
    ›    Elektroniczna rejestracja 843
     Informacje dla pracodawców 1111
    ›    Instrumenty Rynku Pracy 3038
    ›    Usługi Rynku Pracy 1504
     Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 59b ustawy o promocji 17334
     PFRON 3609
     Europejski Fundusz Społeczny 1288
    ›    Projekty w realizacji 1283
    ›    Projekty zakończone 1313
    ›    Ewaluacja projektu 1015
     Oferty pracy 3130
     Statystyka 2021
     Roczne sprawozdanie z działalności PUP 1652
     Ochrona danych osobowych 514
     Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 324
     Zasady udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu. 261
     Petycje 26
     Redakcja Biuletynu 554
   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 5890
     Zakres obowiązków i kompetencje 3423
     Statut 1435
     Procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 883
     Regulamin działalności Zespołu Orzekającego 856
     Ogłoszenia o naborze 305
     Klauzula informacyjna 159
     Sprawozdania finansowe 44
     Petycje 15
   Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 4492
     Dokumentacja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 1087
     Tablica ogłoszeń 23175
     Sprawozdania finansowe jednostki 139
     Klauzula informacyjna 129
Inne
   Oświadczenia majątkowe 20442
    ›    Radni 1624
    ›    Członkowie Zarządu 1126
    ›    Skarbnik 999
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1272
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 2066
    ›    Radni 1122
    ›    Członkowie Zarządu 1045
    ›    Skarbnik 928
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1124
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1202
    ›    Radni 932
    ›    Członkowie Zarządu 817
    ›    Skarbnik 784
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 898
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 783
    ›    Radni 1522
    ›    Starosta 1154
    ›    Skarbnik 819
    ›    Sekretarz 846
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1218
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1136
    ›    Radni 920
    ›    Starosta 791
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 912
    ›    Sekretarz 777
    ›    Skarbnik 726
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 905
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 969
    ›    Skarbnik 704
    ›    Sekretarz 754
    ›    Radni 896
    ›    Starosta 924
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1136
    ›    Radni 1118
    ›    Starosta 852
    ›    Sekretarz 824
    ›    Skarbnik 771
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1024
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 906
    ›    Radni 3211
    ›    Skarbnik 807
    ›    Sekretarz 829
    ›    Starosta 1574
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1233
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1513
    ›    Skarbnik 842
    ›    Sekretarz 885
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1284
    ›    Starosta 919
    ›    Radni 1261
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1256
    ›    Radni 1230
    ›    Starosta 970
    ›    Sekretarz 791
    ›    Skarbnik 827
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1343
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1062
     Rok 2013 1578
    ›    Radni 1157
    ›    Starosta 961
    ›    Sekretarz 714
    ›    Skarbnik 663
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1175
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1014
     Rok 2014 2795
    ›    Radni 2320
    ›    Starosta 1062
    ›    Sekretarz 551
    ›    Skarbnik 566
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 810
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 795
     Rok 2015 1777
    ›    Starosta 739
    ›    Sekretarz 1143
    ›    Skarbnik 601
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1123
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1219
    ›    Radni 1446
     Rok 2016 1522
    ›    Radni 1098
    ›    Starosta 514
    ›    Wicestarosta 337
    ›    Sekretarz 289
    ›    Skarbnik 319
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1083
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1067
     Rok 2017 1703
    ›    Radni 1369
    ›    Starosta 397
    ›    Wicestarosta 322
    ›    Sekretarz Powiatu 448
    ›    Skarbnik Powiatu 355
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1347
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 1238
     Rok 2018 1367
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 890
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 1023
    ›    Radni 352
    ›    Skarbnik Powiatu 10
    ›    Sekretarz Powiatu 19
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu 45
    ›    Sekretarz Powiatu 24
     Rok 2019 59
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty 36
   Kontrole 170
     Rok 2019 70
     Rok 2018 80
   Jednostki Organizacyjne 7736
     Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza 2929
    ›    Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza 1558
     Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 4662
    ›    Statut Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 2078
     Zarząd Dróg Powiatowych 11483
    ›    Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych 2002
    ›    Statut Zarządu Dróg Powiatowych 2389
     Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 2640
    ›    Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 1611
     Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 5873
    ›    Statut Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 1435
     Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach 2866
    ›    Statut Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach 776
     Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 2379
    ›    Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 3029
     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2639
    ›    Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 1524
    ›    Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 2493
     Powiatowy Urząd Pracy 2331
    ›    Statut Powiatowego Urzędu Pracy 3439
     Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego w Wysokiej 2375
    ›    Statut Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego w Wysokiej 4334
     Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2454
    ›    Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1909
     Powiatowa Biblioteka Publiczna 1561
    ›    Statut Powiatowej Biblioteki Publicznej 1576
   Powiatowe służby, inspekcje i straże 6752
     Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu 5912
     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu 5400
     Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szydłowcu 2965
     Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Orońsku 2679
     Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 7791
   Organizacje pozarządowe-NGO 2136
     Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego 3843
    ›    Związek Powiatów Polskich 1401
     Związki członkowskie 368
     Sprawozdania z realizacji programu współpracy 575
   Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1865
   Petycje 366
     Rok 2019 187
     Rok 2018 162
   Rejestry, ewidencje i archiwa 5648
     Biuro Rady Powiatu 1577
     Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich 1568
     Wydział Budownictwa i Architektury 1804
     Wydział Komunikacji i Transportu 1832
     Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 1412
     Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa 2100
     Archiwum Zakładowe 3112
   Klauzula informacyjna 324
   Redakcja Biuletynu 3847
Łączna liczba odwiedzin:2362258