artykuł nr 1

Informacja

Informacja dotycząca wydania decyzji udzialającej pozwolenia zintegrowanego dla TREND GROUP Sp. z o.o. na prowadzenia instalacji przemysłu mineralnego - instalacji do wytopu szkła zlokalizowanej w Woli Korzeniowej.

Załączniki:
Informacja204 KB
artykuł nr 2

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1143.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 1205 w miejscowości Mirów Stary

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1143.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 1205 w miejscowości Mirów Stary.

artykuł nr 3

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1133.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 2381/2 w miejscowości Szydłowiec

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1133.2017 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 2381/2 w miejscowości Szydłowiec.

artykuł nr 4

Zawiadomienie nr RO.6341.35.1.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dla P. Anny Pijanowskiej, Krzysztofa Pijanowskiego, Mariusza Pijarowskiego i Piotra Pijanowskiego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Kobyłka dla potrzeb hodowli ryb w stawie przepływowym istniejącym na działkach nr ewid. 36, 41 i 37 w miejscowości Stanisławów, gmina Chlewiska (tj. piętrzenie wód i użytkowanie wód rzeki Kobyłki oraz zrzut wód ze stawu), zgodnie z opracowanym operatem wodnoprawnym przez mgr inż. Ewę Sabat.

Załączniki:
Zawiadomienie275 KB
artykuł nr 5

Zawiadomienie nr RO.6341.21.4.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu z dnia 31 grudnia 1987r. znak: OS.V.7211/27/87

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu z dnia 31 grudnia 1987r. znak: OS.V.7211/27/87, na mocy której udzielono Panom Janowi i Stanisławowi Pijanowskim pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód rzeki Kobyłki dla potrzeb stawu rybnego o pow. 1,36 ha, zlokalizowanego w miejscowości Stanisławów, gmina Chlewiska.

Załączniki:
Zawiadomienie259 KB