artykuł nr 1

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 824, 827, 829 położonych w miejscowości Bieszków Dolny, gmina Mirów.

Wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia właściciela/współwłaściciela działki 821 o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek nr 824, 827, 829  położonych w miejscowości Bieszków Dolny, gmina Mirów.

Zgłoszenie prac geodezyjnych: GN.6642.1.689.2020.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 824, 827, 829 położonych w miejscowości Bieszków Dolny, gmina Mirów.

Wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia właściciela/współwłaściciela działki 832 o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek nr 824, 827, 829  położonych w miejscowości Bieszków Dolny, gmina Mirów.

Zgłoszenie prac geodezyjnych: GN.6642.1.689.2020.

artykuł nr 3

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 605 położonej w miejscowości Helenów, gmina Orońsko.

Wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia właściciela/współwłaściciela działki 386/2, 388/1, 379 o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki nr 605 położonej w miejscowości Helenów, gmina Orońsko.

artykuł nr 4

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 44/2 położonej w miejscowości Łazy, gmina Szydłowiec.

Wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia właściciela/współwłaściciela działki 44/2 o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki nr 44/2 położonej w miejscowości Łazy, gmina Szydłowiec.

 

artykuł nr 5

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 953 położonej w miejscowości Rogów, gmina Mirów.

Wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia właściciela/współwłaściciela działki 954 o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki nr 953 położonej w miejscowości Rogów, gmina Mirów.

 

Zgłoszenie prac geodezyjnych: GN.6642.1.382.2020