artykuł nr 1

Informacja o dokonaniu zgłoszenia rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Szydłowiec

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 133 z późniejszymi zmianami), Starosta Szydłowiecki informuje o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3 ustawy.

 

Znak sprawy: BA.6743.12.2021
Data wpływu19.01.2021 r.
Inwestor

 P.P.H.U. "BESTPOOLS" KONRAD KAMIŃSKI

 ul. Książek Majdowski 9, 26-500 Szydłowiec

Temat inwestycjiRozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szydłowiec
Adres inwestycji

Szydłowiec, obręb ewid. 143005_4.0001, działki nr: 1598/5, 1621, 1627, 1681/5

Sadek, obręb ewid. 143005_5.0012, działki nr: 6, 91/1