artykuł nr 1

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), Starosta Szydłowiecki informuje o dokonaniu zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.70.2023

Data wpływu23.03.2023 r.
InwestorAndrzej Karpeta
Nazwa inwestycjiBudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
Adres inwestycji

Szydłowiec, gm. Szydłowiec

Obręb ewid. 143005_4.0001

Działka nr 5458

 

artykuł nr 2

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej z odcinkiem ziemnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), Starosta Szydłowiecki informuje o dokonaniu zgłoszenia instalowania, o którym mowa 
w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.69.2023

Data wpływu22.03.2023 r.
InwestorJan Rogoziński
Nazwa inwestycjiBudowa wewnętrznej instalacji gazowej z odcinkiem ziemnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
Adres inwestycji

Szydłowiec, gm. Szydłowiec

Obręb ewid. 143005_4.0001

Działka nr 1002

 

artykuł nr 3

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazu ziemnego wraz z odcinkiem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późniejszymi zmianami), Starosta Szydłowiecki informuje o upływie terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.52.2023

Data upływu terminu20.03.2023 r.
Inwestor

Henryk Bilski

Zofia Leiter- Bilska

Nazwa inwestycjiBudowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego wraz z odcinkiem ziemnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Adres inwestycji

Książek Stary, gm. Szydłowiec

Obręb ewid. 143005_4.0001

Działka nr 3436/3

 

artykuł nr 4

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późniejszymi zmianami), Starosta Szydłowiecki informuje o upływie terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.45.2023

Data upływu terminu23.03.2023 r.
Inwestor

Andrzej Majewski

Teresa Majewska

Nazwa inwestycjiBudowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Adres inwestycji

Szydłowiec, gm. Szydłowiec

Obręb ewid. 143005_4.0001

Działka nr 3440/2

 

artykuł nr 5

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późniejszymi zmianami), Starosta Szydłowiecki informuje o upływie terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.40.2023

Data upływu terminu23.03.2023 r.
InwestorAnna Micek-Grzęda
Nazwa inwestycjiBudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
Adres inwestycji

Sadek, gm. Szydłowiec

Obręb ewid. 143005_5.0012

Działka nr 383