artykuł nr 1

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w miejscowości Guzów na terenie gminy Orońsko.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), Starosta Szydłowiecki informuje o upływie terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.99.2024

Data upływu terminu10.04.2024 r.
InwestorGmina Orońsko
Nazwa inwestycjiBudowa sieci wodociągowej w miejscowości Guzów na terenie gminy Orońsko.
Adres inwestycji

Guzów, gm. Orońsko

Obręb ewid. 143004_2.0007

Działka nr 744, 875, 717

 

artykuł nr 2

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w miejscowości Bąków na terenie gminy Orońsko.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), Starosta Szydłowiecki informuje o upływie terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.98.2024

Data upływu terminu10.04.2024 r.
InwestorGmina Orońsko
Nazwa inwestycjiBudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bąków na terenie gminy Orońsko.
Adres inwestycji

 

Bąków, gm. Orońsko

Obręb ewid. 143004_2.0001

Działka nr 49, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129/1, 129/18, 130

 

artykuł nr 3

Informacja o wydaniu zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Barak gmina Szydłowiec.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), Starosta Szydłowiecki informuje o wydaniu zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.116.2024

Data wydania zaświadczenia15.04.2024 r.
InwestorGmina Szydłowiec
Nazwa inwestycjiBudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Barak gmina Szydłowiec.
Adres inwestycji

Barak, gm. Szydłowiec

Obręb ewid. 143005_5.0017

Działka nr 788/2, 788/3, 812/2

 

artykuł nr 4

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682), Starosta Szydłowiecki informuje o dokonaniu zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.120.2024

Data wpływu03.04.2024 r.
InwestorFranciszek Klusek
Nazwa inwestycjiBudowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Adres inwestycji

Sadek, gm. Szydłowiec

Obręb ewid. 14300_5.0012

Działka nr 534

 

artykuł nr 5

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Barak gmina Szydłowiec.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682), Starosta Szydłowiecki informuje o dokonaniu zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo budowlane.

Znak sprawy: BA.6743.116.2024

Data wpływu02.04.2024 r.
InwestorGmina Szydłowiec
Nazwa inwestycjiBudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Barak gmina Szydłowiec.
Adres inwestycji

Barak, gm. Szydłowiec

Obręb ewid. 143005_5.0017

Działka nr 788/2, 788/3, 812/2