artykuł nr 1

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych z terenu Zakładu Usługowo-Produkcyjnego Przedsiębiorstwa P-U-H „ARIS”
artykuł nr 2

Informacja

Inforamcja dotycząca wydania decyzji na wniosek Stacji demontażu samochodów
artykuł nr 3

Inforamcja dla studentów

Wypłata stypendiów z III edycji konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski „Wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007 w Powiecie Szydłowieckim”
artykuł nr 4

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie Stacji Paliw Płynnych i Gazowych, zlokalizowanej na działce nr ewid. 359
artykuł nr 5

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Szydłowieckiego z dnia 9 września 2004 r. znak: RO-7512-11-5/04 dot. koncesji na wydobywanie piasków czwartorzędowych ze złoża „Gąsawy Rządowe-Niwy”