artykuł nr 1

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Garlicy w km 3+330, 3+910 w gminie Orońsko, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez p. mgr inż. Sławomira Sternę
artykuł nr 2

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rowu na zastawce do wysokości 223,40m npm dla potrzeb przepływowego istniejącego stawu o pow. 0,083 ha i pojemności V=830m3, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 84/13 w miejscowości Chlewiska, gmina Chlewiska, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez p. mgr inż. Józefa Ogińskiego oraz p. mgr inż. Józefa Szyszkę
artykuł nr 3

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu o pow. 0,02 ha i piętrzenie wód własnych na działce o numerze ewidencyjnym 613 w miejscowości Orońsko, gmina Orońsko, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez p. inż. Elżbietę Zapałę
artykuł nr 4

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Szabasówki dla potrzeb zbiornika wodnego przy ul. Czachowskiego w Chlewiskach zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez p. Józefa Maciejewskiego oraz p. mgr inż.Alfonsa Fołtyna
artykuł nr 5

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez mgr inż. Małgorzatę Marsulę