artykuł nr 1

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Szabasówki Lewej dla potrzeb obiektów wodnych położonych na działce nr ew. 962/6 w miejscowości Chlewiska, gmina Chlewiska zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Ewę Sabat

 

 

Załączniki:
Załącznik201 KB
artykuł nr 2

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Korzeniówki w : km 7+105, km 8+130, km 8+295, km 8+300, km 8+350 w miejscowości Wola Korzeniowa, gmina Szydłowiec zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez EKOSFERA Krystyna Fejfer.

Załączniki:
Zawiadomienie.pdf200 KB
artykuł nr 3

Zawiadomienie

Zawiadomienie dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu do projektu operatu opisowo kartograficznego ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych: Broniów, Cukrówka, Krawara, Ostałów, Ostałówek, Sulistrowice, Zaława, Zawonia położonych w gminie Chlewiska.

Załączniki:
Zawiadomienie.pdf858 KB
artykuł nr 4

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z rzeki Korzeniówki do fosy i zrzut nadmiaru wody do rzeki oraz wykonanie progu na rowie doprowadzającym wodę do fosy wraz z piętrzeniem wody do wysokości H=0,35m, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez inż. Leszka Cymesa oraz dr inż. Ireneusza Cymesa.

Załączniki:
Zawiadomienie.pdf204 KB
artykuł nr 5

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia linii brzegowej rzeki Świłówki.

Załączniki:
Zawiadomienie.pdf149 KB