artykuł nr 1

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - wykonanie przepustu na rowie drogowym pod zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 727 w km 46+315 , na teren działki o nr ewid. 250, zlokalizowanej w Szydłowcu przy ul, Sowińskiego, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawny.

Załączniki:
Zawiadomienie.pdf204 KB
artykuł nr 2

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3341W relacji Jabłonica-Pogroszyn w km 0+042, zlokalizowanego na rzece Jabłonica w m. Pogroszyn, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT Anna Rej z Siołkowej.

Załączniki:
Zawiadomienie.pdf244 KB
artykuł nr 3

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - wykonanie przepustu na rowie drogowym pod zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 727 w km 52+815 (strona lewa - działka o nr ewid. 220), na teren działki o nr ewid. 157/1, zlokalizowanej w miejscowości Orłów, gmina Jastrząb, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawny.

Załączniki:
Zawiadomienie.pdf230 KB
artykuł nr 4

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę urządzeń wodnych tj. 4 mostów i 7 przepustów oraz wykonanie 4 mostów i 2 przepustów na drodze wojewódzkiej nr 727 w miejscowościach Chlewiska i Pawłów w ramach zadania „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 38+400 do km 45+217 na terenie m. Chlewiska”, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez Spółkę z o.o. OCSC z Warszawy – wrzesień 2011.

Załączniki:
Zawiadomienie.pdf85 KB
artykuł nr 5

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. 6 wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Szabasówki, w miejscowościach Chlewiska i Pawłów w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 38+400 do km 45+217 na terenie gminy Chlewiska”, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez Spółkę z o.o. OCSC z Warszawy – wrzesień 2011.

Załączniki:
Zawiadomienie.pdf84 KB