artykuł nr 1

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu (administrowanych przez „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu), ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (azot amonowy i fosfor ogólny), zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Ryszarda Wojtalę.

Załączniki:
Zawiadomienie.pdf241 KB
artykuł nr 2

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych pochodzących z zakładu produkcyjnego w miejscowości Sadek, zawierających w swoim składzie substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (cyna i fosfor ogólny), zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe Basz mgr inż. Bartosz Szymusik w Końskich.

Załączniki:
Zawiadomienie.pdf271 KB
artykuł nr 3

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 189 położonej w miejscowości Chronów Kolonia

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 189 położonej w miejscowości Chronów Kolonia.

artykuł nr 4

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. wykonanie przepustu w rowie drogowym pod zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 727 w km  46+295 (strona prawa - działka drogowa o nr ewid. 268/4), na teren działki o nr ewid. 249, zlokalizowanej w miejscowości Szydłowiec, gmina Szydłowiec zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym.

 

Załączniki:
Zawiadomienie.pdf234 KB
artykuł nr 5

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych będącej własnością innego podmiotu (Spółki z o.o. Wodociągi Miejskie w Radomiu), ścieków przemysłowych z gospodarstwa chowu i hodowli zwierząt futerkowych zlokalizowanych w miejscowości Krzcięcin 22, gmina Szydłowiec, zawierających w sowim składzie substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (azot amonowy, fosfor ogólny), zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr Anetę Krzostek.

Załączniki:
Zawiadomienie.pdf278 KB