artykuł nr 1

Informacja dotyczącą wydania decyzji na wniosek P4 Sp. z o. o. o umorzeniu postępowania na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY o nr SZY3303A, na działce nr ewid. gr. 647/4 w Szydłowcu przy ul. Polnej

Informacja  dotyczącą wydania decyzji na wniosek P4 Sp. z o. o. o umorzeniu postępowania na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY o nr SZY3303A, na działce nr ewid. gr. 647/4 w Szydłowcu przy ul. Polnej.

Załączniki:
Informacja495 KB
artykuł nr 2

Zawiadomienie nr RO.6341.23.1.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. wykonanie przepustu w rowie drogowym pod zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 727 w km 49+500 (strona lewa - działka drogowa o nr ewid. 250/2), na teren działki o nr ewid. 136/6, zlokalizowanej w miejscowości Szydłówek, gmina Szydłowiec, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez Firmę Usługową MS Materek Szymon z siedzibą w Przysusze.

Załączniki:
Zawiadomienie244 KB
artykuł nr 3

Zawiadomienie nr GN.6642.1.838.2016 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 677 w miejscowości Mirów Stary

Zawiadomienie nr GN.6642.1.838.2016 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 677 w miejscowości Mirów Stary.

Załączniki:
Zawiadomienie713 KB
artykuł nr 4

Zawiadomienie nr RO.6341.22.1.2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. wykonanie przepustu w rowie drogowym pod zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 727 w km 38+015 (strona prawa - działka drogowa o nr ewid. 2116), na teren działki o nr ewid. 2094, zlokalizowanej w miejscowości Chlewiska, gmina Chlewiska, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Dariusza Tkaczyka.

Załączniki:
Zawiadomienie233 KB
artykuł nr 5

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1042.2016 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 157 w miejscowości Budki III

Zawiadomienie nr GN.6642.1.1042.2016 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 157 w miejscowości Budki III.

Załączniki:
Zawiadomienie671 KB