artykuł nr 1

Uchwała Nr III/14/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2019 - 2025.