artykuł nr 1

Uchwała Nr Ra.15.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie: opinii o planowanej kwocie długu, przyjętej przez Powiat w Szydłowcu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2025.

Załączniki:
Uchwała Nr Ra.15.2019281 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr Ra.14.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu planowanego przez Powiat w Szydłowcu w Uchwale Budżetowej na rok 2019.

Załączniki:
Uchwała Nr Ra.14.2019258 KB