artykuł nr 1

Bilans jednostki budżetowej - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Wysokiej

artykuł nr 2

Bilans jednostki budżetowej - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szydłowcu

artykuł nr 3

Bilans jednostki budżetowej - Starostwo Powiatowe w Szydłowcu

artykuł nr 4

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - Powiat Szydłowiecki