artykuł nr 1

Uchwała Nr Ra.13.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2020 r.

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu planowanego przez Radę Powiatu Szydłowieckiego w Uchwale Budżetowej na rok 2020.

Załączniki:
Uchwała Nr Ra.13.2020320 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr Ra.12.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2020 r.

w sprawie: opinii o planowanej kwocie długu, przyjętej przez Radę Powiatu Szydłowieckiego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2025.

Załączniki:
Uchwała Nr Ra.12.2020308 KB