artykuł nr 1

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - Powiat Szydłowiecki

artykuł nr 2

Bilans jednostki budżetowej - Starostwo Powiatowe w Szydłowcu

artykuł nr 3

Bilans jednostki budżetowej - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Wysokiej