artykuł nr 1

Sprawozdania z wykonania budżetu za III kw. 2020

artykuł nr 2

Sprawozdania z wykonania budżetu za II kw. 2020

artykuł nr 3

Sprawozdania z wykonania budżetu za I kw. 2020