artykuł nr 1

Uchwała Nr XII/83/2019 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2020-2025.