artykuł nr 1

Mienie Powiatu

Reforma administracyjna powołująca samorządy powiatowe wyposażyła je w mienie, które decyzjami komunalizacyjnymi Wojewody stało się własnością Powiatu. Komunalizacja odbywała się w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenie kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. Nr 13, poz. 114).