artykuł nr 1

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne.