artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu powiatu szydłowieckiego.