artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu powiatu szydłowieckiego.