artykuł nr 1

Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2006

Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2006